en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Anton, abate **

 Liturghierul Roman

17 ianuarie

Sf. Anton, abate **

Ant. la intrare 

Cel drept va înflori ca un palmier, va creşte ca un cedru dinLiban, 
plantat în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.         Cf. Ps 91,13-14


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului abate Anton harul, 
să-ţi slujească printr-o viaţă eroică în pustiu, 
dăruieşte-ne, prin mijlocirea lui, bucuria, 
ca, lepădându-ne de noi înşine, 
să te iubim necontenit, mai presus de toate. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să primeşti cu bunăvoinţă darurile slujirii noastre, 
pe care le punem pe altarul tău 
în sărbătoarea sfântului abate Anton, 
şi să ne dai harul, ca, dezlipiţi de bunurile pământeşti, 
să te avem pe tine ca unica bogăţie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai, 
dă săracilor şi urmează-mă, spune Domnul.         Cf. Mt 19,21

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu tainele tale, te rugăm, Doamne, 
să ne dai harul să învingem necontenit ispitele diavolului, 
precum i-ai dat sfântului Anton 
biruinţă luminoasă asupra puterilor întunericului. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Sfântul Anton (250-356), “părintele monahismului”, s-a născut la Como, localitate în centrul Egiptului. La vârsta de 20 de ani, părăseşte toate pentru a urma sfatul lui Isus pe care l-a auzit la o Liturghie: “Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde tot ce ai, apoi vino şi urmează-mă!” La început s-a retras într-un ţinut pustiu şi neprimitor, apoi s-a stabilit pe malul Mării Roşii unde, timp de 80 de ani, a dus o viaţă de pustnic. Din întregul Orient au început să alerge spre el, pentru a primi sfat şi întărire spirituală, călugări, preoţi, episcopi şi mulţi suferinzi şi nevoiaşi. În particular, duhul rău îl supune unor foarte puternice ispite a căror amintire o evocă iconografia.

LECTURA I
Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 6,10-13.18

10 Fraţilor,
întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui!
11 Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu,
ca să puteţi sta în picioare în faţa înşelătoriilor diavolului,
12 căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui şi trupului,
ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului,
împotriva duhurilor răului care sunt în înălţimi.
13 De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu,
ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea,
şi, după ce veţi fi învins toate, rămâneţi în picioare!
18 Faceţi orice fel de rugăciuni şi cereri în Duh
în orice timp!
Pentru aceasta fiţi vigilenţi
şi statornici în rugăciune pentru toţi sfinţii!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R
.: Tu, Doamne,
eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,31b-32
(Aleluia) „Dacă rămâneţi în cuvântul meu,
sunteţi cu adevărat discipolii mei
şi veţi cunoaşte adevărul”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă vrei să fii desăvârşit,
mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 19,16-26

16 În acel timp,
iată că a venit un om la Isus
şi i-a zis: „Învăţătorule,
ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?”
17 El i-a zis: „De ce mă întrebi despre ceea ce este bun?
Unul este Cel Bun;
dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile!”
18 L-a întrebat: „Care?”
Atunci Isus i-a zis: „Să nu ucizi!
Să nu comiţi adulter! Să nu furi!
Să nu dai mărturie falsă!
19 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta!
şi: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”
20 Tânărul i-a zis:
„Toate acestea le-am păzit.
Ce-mi mai lipseşte?”
21 Isus i-a zis:
„Dacă vrei să fii desăvârşit,
mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor
şi vei avea comoară în cer,
apoi vino şi urmează-mă!”
22 Când a auzit tânărul acest cuvânt,
a plecat întristat, pentru că avea multe bogăţii.
23 Atunci Isus le-a spus discipolilor săi:
„Adevăr vă spun:
greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor.
24 Din nou vă spun:
mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului
decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”.
25 Auzind, discipolii s-au mirat foarte mult şi au zis:
„Atunci, cine se poate mântui?”
26 Privindu-i, Isus le-a spus:
„Pentru oameni acest lucru este imposibil,
dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 6,10-20; Ps 110; Mc 2,23-28

 

Prima lectură este destul de complicată, dar gândul fundamental este simplu şi foarte important: păstrarea speranţei: „Fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă, pentru ca speranţa voastră să se realizeze din plin”.

Speranţa dă tinereţe, dă dinamism, în timp ce fără ea omul îmbătrâneşte chiar dacă are douăzeci de ani şi, ceea ce este mai rău, poate să se întâmple ceea ce sfântul Paul spune în Scrisoarea către Romani cu privire la păgâni, care, în disperare, lipsiţi de orice scop în viaţă, se lasă antrenaţi în toate păcatele.

Dumnezeu, spune Scrisoarea către Evrei, pentru a confirma speranţa noastră, s-a adaptat modelelor umane şi a jurat: i-a jurat lui Abraham, a jurat pentru noiY Şi ne-a dat un mare preot, desăvârşit, pe Cristos. Glorificarea sa este şi a noastră, pentru că el ne reprezintă şi, de aceea, speranţa noastră e ca „o ancoră, care pătrunde dincolo de vălul sanctuarului”, adică în cer, şi ne dă siguranţa că vom intra şi noi în urma lui Isus.

Dar dincolo de aceste mari motive de speranţă, Isus în viaţa sa istorică ne-a dat multe altele, să spunem mici, dar semnificative. În evanghelia de astăzi, spre exemplu, vedem delicateţea sa în a apăra discipolii acuzaţi de violarea sabatului.

În alte ocazii el era preocupat de oboseala lor: „Veniţi deoparte şi odihniţi-vă puţin!”; îi numea prieteni; a arătat milă pentru mulţimile care îl urmau; laudă gestul sărmanei femei care pune pe ascuns darul ei în cutia milei la templu; plânge la moartea lui LazărY în mii de moduri ne-a demonstrat iubirea sa, delicata sa prietenie, înţelegerea sa, chiar mai înainte de dovada finală.

Fac o altă scurtă reflecţie. În apărarea discipolilor contra acuzelor fariseilor, Isus aduce argumente comune şi principii noi: „Sâmbăta este făcută pentru om, şi nu omul pentru sâmbătă!” Afirmaţia sa trebuie să fi fost neaşteptată şi surprinzătoare: maestrul relativiza valoarea sabatului! În Vechiul Testament era vorba despre o valoare absolută, şi Moise, din porunca lui Dumnezeu, a poruncit să fie daţi la moarte cei care n-o respectă; Isus acum pune valoarea persoanei umane, drepturile sale, mai presus de această normă pe care israeliţii o considerau intangibilă.

Evanghelia este împotriva oricărei rigidităţi oarbe, contra oricărui fanatism; ea cere sacrificiu de sine, dar întotdeauna în lumina milostivirii lui Dumnezeu. Paul scria în Scrisoarea întâi către Corinteni: „Chiar dacă mi-aş da trupul meu să fie ars, dacă nu aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic”.

În această direcţie merge mişcarea pentru unitatea creştinilor. Chiar şi Biserica Catolică, asemenea orcărui grup religios, ar putea avea tendinţa de a absolutiza, dar păstrează această conştiinţă şi se lasă cu docilitate condusă de Duhul lui Isus pe drumul milei.

Albert Vanhoye, Pâinea zilnică a cuvântului. Comentariu la lecturile feriale ale Liturghiei, ciclul I şi II, Sapientia, Iaşi 2003.