en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

 Liturghierul Roman

 

DUMINICA A II-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!                   Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe.         Cf. Ps 22,5


sau:

Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.          1In 4,16


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Prin diferitele relatări ale chemării apostolilor se descoperă că fiecare chemare se concretizează treptat, pe măsură ce se trăieşte realitatea lui Isus şi a misterului său: în definitiv, este o aventură lungă în timpul căreia se descoperă că moartea şi învierea lui Cristos sunt singurele realităţi care ne conduc să-l urmăm.

LECTURA I
Alianţa al cărei mijlocitor este Isus,
este întemeiată pe promisiuni mai bune.
Citire din Scrisoarea către Evrei 8,6-13

6 Fraţilor,
acum Isus a primit o slujire
cu atât mai deosebită,
cu cât mai înaltă este alianţa al cărei mijlocitor este el,
deoarece aceasta este întemeiată pe promisiuni mai bune.
7 Deci, dacă cea dintâi ar fi fost fără cusur,
nu s-ar fi căutat loc pentru a doua,
8 căci, mustrându-i, le zice:
„Iată, vin zile, spune Domnul,
când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda
o alianţă nouă,
nu ca alianţa pe care am făcut-o cu părinţii lor
9 în ziua în care i-am luat de mână
ca să-i scot din ţara Egiptului.
Deoarece ei nu au rămas credincioşi alianţei mele,
i-am părăsit şi eu, spune Domnul.
10 Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israel
după zilele acelea, spune Domnul:
voi pune legile mele în mintea lor
şi le voi scrie în inima lor.
Eu voi fi Dumnezeul lor,
iar ei vor fi poporul meu.
11 Şi nu va trebui să înveţe nimeni pe aproapele său
şi nici pe fratele său, spunând: «Cunoaşte-l pe Domnul!»,
pentru că toţi mă vor cunoaşte,
de la cel mai mic, până la cel mai mare dintre ei.
12 Voi fi îndurător faţă de nedreptăţile lor
şi nu-mi voi mai aminti de păcatele lor”.
13 Întrucât spune „o nouă” alianţă,
prima a devenit învechită.
Iar ceea ce este învechit şi îmbătrânit
este gata să dispară.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),8 şi 10.11-12.13-14 (R.: cf. 11a)

R
.: Tu, Doamne,
eşti adevărul şi viaţa!

8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta!
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine,
şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a chemat pe cei pe care i-a voit el,
iar ei au venit la el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 3,13-19

13 În acel timp,
Isus s-a urcat pe munte
şi i-a chemat pe cei pe care i-a voit el,
iar ei au venit la el.
14 A constituit doisprezece, pe care i-a numit şi apostoli,
ca să fie cu el, să-i trimită să predice
15 şi să aibă puterea să scoată diavolii.
16 Aşadar, i-a constituit pe cei doisprezece:
Simon, căruia i-a pus numele de Petru;
17 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui Iacob,
cărora le-a pus numele de Boanerges,
care înseamnă fiii tunetului.
18 Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma,
Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Canaaneanul
19 şi Iuda Iscariot, care l-a şi trădat.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 8,6-13; Ps 84; Mc 3,13-19

 

Astăzi, Scrisoarea către Evrei evocă admirabilul text din Ieremia despre „noua alianţă”, o expresie care se găseşte numai în aceste versete, în tot Vechiul Testament, şi care anunţă o mare schimbare: „Iată, vor veni zile, spune Domnul, când voi încheia cu casa lui David un legământ nou. Acesta nu va fi ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor”. Prima alianţă era o alianţă care rămânea în exterior. Dumnezeu le-a dat legea şi condiţia alianţei era observarea ei fidelă, dar, fiind externă, legea devenea mai degrabă un obstacol pentru mulţi, tocmai pentru că atunci când o lege este impusă, prima reacţie a omului este aceea de a se opune ei: e un jug ce nu poate fi suportat. Evreii venerau legea, dar puţini o observau cu adevărat; mai mult, profetul Ieremia se referea la această promisiune divină într-un timp în care, pentru grave violări ale legii, Dumnezeu a pedepsit dur poporul său: templul a fost distrus, poporul, exilat.

Şi când nimeni nu se mai aşteaptă, Dumnezeu creează lucruri noi, mai frumoase decât cele vechi. Aşa face şi acum: „Eu voi pune legile mele în minţile lor, le voi scrie în inimile lor”. Aceasta vrea să spună că oamenii vor fi într-un raport intim cu Dumnezeu, vor iubi voinţa lui, vor avea dorinţa să o împlinească, vor avea chiar aceeaşi voinţă şi aceleaşi dorinţe ale lui Dumnezeu. „Nici unul nu va mai trebui să-l înveţe pe fratele său, spunându-i: *Recunoaşte-l pe Domnul!+ Căci toţi mă vor cunoaşte”; va fi o cunoaştere personală, intimă, nu impusă de o învăţătură, ci făcută cunoscută inimii. Este alianţa instituită de Isus prin jertfa sa, este el însuşi cel care devine legea noastră în caritatea universală. La fiecare Liturghie spunem: „Acesta este potirul sângelui meu pentru noua şi veşnica alianţă”. Există, în plus, cuvântul „veşnic”, care nu se găseşte în evanghelie, dar se găseşte în profeţi şi este exact, deoarece această alianţă este definitivă, perfectă; ea ne uneşte definitiv cu Dumnezeu şi ne uneşte între noi. Aceasta este temelia şi izvorul unităţii.

În evanghelia de astăzi găsim o altă condiţie a unităţii: alegerea celor doisprezece, instituţie care exprimă pluralitatea în unitate, la care trebuie să aderăm pentru a fi uniţi cu Dumnezeu. Toate diviziunile în Biserică au fost cauzate de lipsa de credinţă şi de adeziune la autoritate; dar dacă vrem să trăim cu adevărat în unitate, trebuie să avem o iubire specială pentru cei care în Biserică au primit autoritatea. Ei sunt oameni slabi, imperfecţi, dar constituiţi de Cristos pentru a păstra unitatea şi pentru aceasta trebuie să-i înconjurăm cu dragoste, cu înţelegere: Cristos Isus este cu ei! Să-i cerem Domnului, pentru noi şi pentru toţi oamenii, harul de a trăi uniţi cu el, în iubirea sa, observând legea pe care el ne-a pus-o în inimă şi aderând cu credinţă la autoritatea constituită de el, până ce vom forma toţi un singur trup.