en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Agneza, fc. m. **

 Liturghierul Roman

21 ianuarie
Sfânta Agneza

Ant. la intrare 
Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, victima castităţii, 
l-a urmat pe Mielul răstignit pentru noi (T.P. aleluia).

sau: 
Fericită e fecioara 
care, lepădându-se de sine şi luându-şi crucea, 
l-a urmat pe Domnul, 
mirele fecioarelor şi regele martirilor (T.P. aleluia). 


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu alegi făpturile cele mai slabe
pentru a-i face de ruşine pe cei puternici ai lumii;
te rugăm, dăruieşte-ne nouă,
celor care sărbătorim naşterea pentru cer
a sfintei Agneza, martira ta, harul
să urmăm exemplul ei de statornicie în credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca darurile pe care ţi le aducem în sărbătoarea sfintei Agneza 
să-ţi fie bineplăcute,
aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Mielul care este în mijlocul tronului 
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii (T.P. aleluia). Ap 7,17
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, 
care pe sfânta Agneza ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 În prigoana iniţiată de împăratul Diocleţian, la Roma, la începutul secolului al IV-lea, Agneza, o tânără de 12 ani, a înfruntat fără teamă moartea, decât să-l nege pe Cristos, pe care-l iubea mai presus de toate. Întărită de Dumnezeu, această copilă a rezistat ameninţărilor, torturilor şi a reuşit să-şi apere fecioria. Aceasta a fost sfânta Agneza, al cărei nume, de origine greacă, înseamnă “cea curată”. Dar Agneza mai înseamnă şi “miel”. Prin martiriul ei, Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a continuat să triumfe asupra răului. Papa Damasus i-a împodobit mormântul cu o inscripţie în versuri şi mulţi părinţi ai Bisericii i-au cântat laude.

LECTURA I
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,26-31

26 Fraţilor,
cugetaţi la chemarea voastră:
nu mulţi sunt înţelepţi după trup,
nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales,
27 însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii,
ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi.
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii,
ca să le facă de ruşine pe cele puternice.
28 Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite,
ba chiar cele ce nu sunt,
ca să le distrugă pe cele ce sunt,
29 aşa încât nimeni să nu se poată mândri
înaintea lui Dumnezeu.
30 Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus,
care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu
înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea,
31 pentru ca, după cum este scris:
„Cine se laudă în Domnul să se laude!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R
.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,9b.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în iubirea mea!”, spune Domnul.
„Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 13,44-46

44 În acel timp,
Isus le-a spus mulţimilor:
„Împărăţia cerurilor
este asemenea comorii ascunse într-un ogor,
pe care un om, găsind-o, o ascunde
şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are
şi cumpără ogorul acela.
45 La fel, împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor
care caută mărgăritare frumoase.
46 Când găseşte un mărgăritar de mare valoare,
merge, vinde tot ce are şi îl cumpără”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 8,31-39; Ps 125; Mt 13,44-46

 

Comoara pentru care un creştin trebuie să fie dispus să vândă totul este iubirea lui Dumnezeu: asemenea sfântului Paul, şi noi suntem siguri că nimic nu ne va putea despărţi de ea. Sfânta Agneza ne arată astăzi victoria iubirii. Dar care este această victorie? Iubirea lui Dumnezeu, după sfântul Paul, este iubirea creştină niciodată separată de iubirea aproapelui, şi această iubire o contemplăm cu atâta plăcere la martiri. În ciuda persecuţiilor, ei nu au permis niciodată ca ura să învingă iubirea. Ei au făcut ca iubirea să învingă ura, nerenunţând niciodată să-i iubească pe persecutori.

În perioada în care războiul se înteţea în Liban, am avut posibilitatea să citesc o scrisoare a unui tânăr creştin de 22 de ani scrisă cu aproximativ o lună mai înainte să fi fost ucis. Se pregătea pentru preoţie şi, datorită previziunii că ar fi putut muri, a scris familiei sale: „Doar un singur lucru vă cer: să-i iertaţi din inimă pe cei care mă vor fi ucis; cereţi împreună cu mine ca sângele meu să fie răscumpărare pentru Liban, să fie ofertă de pace, pentru iubirea care a dispărut în ţara noastră şi în lume; moartea mea să-i înveţe pe oameni iubirea. Domnul să vă consoleze. În felul acesta, eu nu vreau să mă plâng, ci mă întristează gândul durerii voastre. Rugaţi-vă, rugaţi-vă şi iubiţi-i pe duşmanii voştri”.

Aceasta este o mărturie vie a victoriei iubirii creştine. Să-i mulţumim Domnului pentru că ne face cunoscut faptul că şi astăzi creştinii mor asemenea lui Isus, iertându-i pe cei care-i ucid; să ne rugăm, înainte de toate, pentru creştinii care sunt persecutaţi şi să-i cerem să fim cu toţii promotori ai unităţii prin caritatea ce învinge ura.