en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A III-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în lăcaşul său sfânt.             Cf. Ps 95,1.6

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
călăuzeşte viaţa noastră după voinţa ta,
pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim a fi tot mai bogaţi în fapte bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă
şi sfinţeşte darurile noastre,
ca ele să devină pentru noi izvor de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Apropiaţi-vă de Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina.             Cf. Ps 33,6


sau:


Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii.          In 8,12


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic, fă, te rugăm,
ca noi, care am primit harul tău dătător de viaţă
să fim întotdeauna mândri de darul primit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Învăţătorii legii merg mai departe decât rudele în părerea despre Isus: este unul care lucrează prin puterea Satanei. Acuza este foarte gravă şi Isus se apără. Prin el însuşi vine împărăţia lui Dumnezeu care îl învinge pe Satana. Cel care vrea să vadă în el un posedat de diavol cade în singurul păcat ce nu poate fi iertat: a refuza adevărul, iertarea, mântuirea.

LECTURA I
Cristos s-a jertfit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi,
pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă.
Citire din Scrisoarea către Evrei 9,15.24-28

15 Fraţilor,
Isus este mijlocitorul unei alianţe noi,
pentru ca, prin moartea lui
pentru răscumpărarea din greşelile din timpul primei alianţe,
cei chemaţi să primească promisiunea moştenirii veşnice.
24 Căci Cristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mână de om,
prefigurare a celui adevărat, ci chiar în cer,
ca să se arate acum înaintea feţei lui Dumnezeu
în favoarea noastră,
25 şi nu ca să se aducă pe sine de mai multe ori,
aşa cum marele preot intră în sanctuar
în fiecare an, cu sângele altcuiva,
26 căci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii.
Dar acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arătat o singură dată
ca să distrugă păcatul prin jertfa lui.
27 Şi după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată,
iar după aceasta este judecata,
28 tot la fel şi Cristos, după ce s-a jertfit o dată
ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi,
se va arăta a doua oară, fără păcat,
pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 1a)

R
.: Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,
cu harpa şi în cântări de psalmi!
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru! R.

 ALELUIA 2Tim 1,10b
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea
şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cum poate Satana să-l alunge pe Satana?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 3,22-30

 

22 În acel timp,

cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau:
„Îl are pe Beelzebul!”
şi: „Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”.
23 Dar el, chemându-i, le vorbea în parabole:
„Cum poate Satana să-l scoată pe Satana?
24 Dacă o împărăţie este dezbinată în sine,
împărăţia aceea nu poate dăinui,
25 iar dacă o casă este dezbinată în sine,
casa aceea nu va putea dăinui.
26 Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat,
nu poate să se menţină, ci s-a terminat cu el.
27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic
şi să-i jefuiască lucrurile dacă,
mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic;
atunci îi va jefui casa.
28 Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor:
păcatele şi blasfemiile, oricâte ar fi zis,
29 dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt,
nu va avea iertare niciodată,
ci va fi vinovat de un păcat veşnic”.
30 Pentru că spuneau: „Este posedat de un duh necurat!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 9,15.24-28; Ps 97; Mc 3,22-30

 

Domnul ne dă astăzi o lecţie în ce priveşte importanţa unităţii. Evanghelia vorbeşte despre casa Satanei, însă dă acest principiu: „Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine; dacă o familie de dezbină, acea familie este distrusă”. Aşa este şi în Biserică. Dacă nu muncim pentru unitate, atunci muncim împotriva Bisericii. Nu este necesar să spunem multe cuvinte; este evident că diviziunea dintre creştini dăunează evanghelizării. În ţinuturile de misiuni, când păgânii văd că există diferite Biserici creştine, că nu se înţeleg între ei, spun: „De ce acceptaţi această religie, când este lipsită de unitate?”

Şi trebuie să insistăm, în problema ecumenismului, mai mult asupra a ceea ce ne uneşte şi mai puţin asupra a ceea ce ne separă. Chiar dacă ştim că suntem zidiţi pe unica piatră pe care Cristos a voit-o fundament pentru Biserica sa, trebuie întotdeauna să favorizăm unitatea şi să recunoaştem ceea ce este bun, ceea ce vine de la Duhul Sfânt şi în celelalte Biserici.

Conciliul al II-lea din Vatican a recunoscut că există atâtea comori de har şi în aceste Biserici. Nu au toată plinătatea harului lui Cristos, deoarece au renunţat la unitatea apostolică fondată pe Petru, dar au cuvântul lui Dumnezeu, au sacramentele şi au haruri actuale pe care Dumnezeu, în bunătatea sa, le dă tuturor oamenilor de bunăvoinţă. Deci, şi fraţii separaţi sunt călăuziţi de Duhul Sfânt în măsura în care sunt ascultători faţă de harul lui Dumnezeu. Trebuie să o recunoaştem cu bucurie: şi numai aşa lucrăm pentru îndepărtarea diviziunilor. Dacă, în schimb, vedem numai ceea ce separă, diviziunile nu vor avea remediu.

În Scrisoarea către Evrei găsim fundamentul unităţii: unicul sacrificiu al lui Cristos. Autorul insistă spunând că Cristos s-a oferit o singură dată: „O dată, la împlinirea timpurilor, a apărut pentru a anula păcatul prin sacrificiul de sine”. Şi Liturghia, care este sacramentul unicului sacrificiu al lui Cristos, este, astfel, fundamentul unităţii.

Când participăm la Euharistie trebuie să ne gândim: oferim sacrificiul lui Cristos pentru unitatea tuturor celor care cred în el.