en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Sf. Valeriu, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A IV-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, 
şi adună-ne dintre neamurile păgâne, 
ca să preamărim numele tău cel sfânt 
şi să ne mândrim lăudându-te pe tine!            Ps 105,47 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeul nostru, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
să te adorăm cu suflet neîmpărţit 
şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR

D
oamne, noi aducem pe altarul tău darurile slujirii noastre:
primeşte-le, te rugăm, cu bunătate
şi transformă-le în sacramentul răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău 
şi mântuieşte-mă în îndurarea ta; 
Doamne, să nu fiu făcut de ruşine, căci am strigat spre tine!     Cf. Ps 30,17-18 

sau:

Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.             Mt 5,3-4
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sacramentul răscumpărării noastre, 
te rugăm, Doamne, 
ca acest izvor de mântuire veşnică
să sporească necontenit în noi credinţa adevărată.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondială a Bolnavilor de Lepră (a LXIV-a).
Evanghelia fericirilor domină astăzi liturgia cuvântului, deschizând discursul lui Isus de pe munte. Atunci când proclamă fericiţi pe cei umili şi săraci, Isus foloseşte limbajul pe care îl folosea Dumnezeu când vorbea poporului său prin profeţi, ca de exemplu Sofonia, pe care îl ascultăm în lectura întâi. Acelaşi lucru îl spune şi sfântul Paul când zice: “Primii chemaţi au fost totdeauna cei mici, cei pe care lumea îi dispreţuieşte, dar care au devenit mari în Cristos”
.

LECTURA I
Voi lăsa în mijlocul tău
un popor umil şi sărac.
Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13

2,3 Căutaţi-l pe Domnul,
voi, toţi cei umili din ţară,
care înfăptuiţi judecata lui!
Căutaţi dreptatea, căutaţi umilinţa!
Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului!
3,12 Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor umil şi sărac,
care îşi va căuta refugiul în numele Domnului.
13 Restul lui Israel nu va mai face nedreptate,
nu va mai spune minciuni
şi nu se va mai găsi în gura lor o limbă înşelătoare.
Ei vor paşte şi se vor odihni
şi nu va mai fi cine să-i tulbure.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3)

R
.: Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerului!
sau:
Aleluia.

7 El face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi.R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
pe cei împovăraţi Domnul îi ridică,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi
9a şi are grijă de cei străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor răi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
stăpâneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

 LECTURA A II-A
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 1,26-31

26 Fraţilor,
cugetaţi la chemarea voastră:
nu mulţi sunt înţelepţi după trup,
nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales,
27 însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii
ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi.
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii,
ca să le facă de ruşine pe cele puternice.
28 Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite,
ba chiar cele ce nu sunt,
ca să le distrugă pe cele ce sunt,
29 aşa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.
30 Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus,
care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu
înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea,
31 pentru ca, după cum este scris:
„Cine se laudă, în Domnul să se laude!”
Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 5,12a
(Aleluia) „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă”, spune Domnul,
„căci răsplata voastră mare este în ceruri!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericiţi cei săraci în duh.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,1-12a

1 În acel timp,
văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte
şi, după ce s-a aşezat,
s-au apropiat de el discipolii săi.
2 Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând:
3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi!
5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul!
6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate,
pentru că ei se vor sătura!
7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire!
8 Fericiţi cei cu inima curată,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu!
9 Fericiţi făcătorii de pace,
pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu!
10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor!
11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta
şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea.
12a Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri!”
Cuvântul Domnului