en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Martina, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A IV-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, 
şi adună-ne dintre neamurile păgâne, 
ca să preamărim numele tău cel sfânt 
şi să ne mândrim lăudându-te pe tine!            Ps 105,47 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeul nostru, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
să te adorăm cu suflet neîmpărţit 
şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR

D
oamne, noi aducem pe altarul tău darurile slujirii noastre:
primeşte-le, te rugăm, cu bunătate
şi transformă-le în sacramentul răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău 
şi mântuieşte-mă în îndurarea ta; 
Doamne, să nu fiu făcut de ruşine, căci am strigat spre tine!     Cf. Ps 30,17-18 

sau:

Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.             Mt 5,3-4
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sacramentul răscumpărării noastre, 
te rugăm, Doamne, 
ca acest izvor de mântuire veşnică
să sporească necontenit în noi credinţa adevărată.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Un episod surprinzător, plin de simboluri. Într-o regiune păgână Isus se luptă din nou cu Cel Rău şi-l învinge. Se spune că duhurile necurate sunt multe. Suntem atât de divizaţi în interior, înlănţuiţi de multe sclavii şi mediocrităţi, când în schimb am voi să avem inima liberă pentru a iubi şi pentru a fi iubiţi.

LECTURA I
Prin credinţă, au cucerit regate.
Dumnezeu prevăzuse ceva mai bun pentru noi.
Citire din Scrisoarea către Evrei 11,32-40

32 Fraţilor,
ce să mai spun?
Căci nu mi-ar ajunge timpul
să povestesc cu de-amănuntul
despre Ghedeon, Barac, Samson,
Iefte, David şi Samuel şi despre profeţi,
33 care, prin credinţă, au cucerit regate,
au înfăptuit dreptatea, au dobândit promisiunile,
au astupat gurile leilor,
34 au stins puterea focului, au fugit de ascuţişul sabiei,
şi-au recăpătat puterile după boală,
au devenit puternici în luptă, au pus pe fugă taberele străinilor.
35 Unele femei şi-au redobândit morţii prin înviere.
Alţii însă au fost torturaţi şi n-au acceptat eliberarea,
ca să dobândească o înviere mai bună.
36 Alţii, apoi, au primit batjocură şi biciuire,
ba chiar lanţuri şi închisoare;
37 au fost ucişi cu pietre, tăiaţi cu ferăstrăul, au murit ucişi cu sabia,
au rătăcit în piei de oaie şi de capră,
lipsiţi de toate, asupriţi, maltrataţi.
38 Ei, de care lumea nu era vrednică,
au rătăcit prin pustiuri şi munţi,
prin peşteri şi râpe ale pământului.
39 Dar toţi aceştia, primind o bună mărturie pentru credinţa lor,
n-au primit promisiunea,
40 căci Dumnezeu prevăzuse ceva mai bun pentru noi,
pentru ca ei să nu ajungă la desăvârşire fără noi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),20.21.22.23.24 (R.: cf. 25)

R
.: Fericiţi sunt cei care
se încred în Domnul.

20 Cât de mare este bunătatea ta, Doamne,
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine
şi cu care îi copleşeşti pe cei care caută refugiu în tine
înaintea oamenilor! R.

21 Tu îi ascunzi sub protecţia feţei tale
de uneltirile oamenilor,
îi adăposteşti în cortul tău,
departe de limbile care îi vorbesc de rău. R.

22 Binecuvântat să fie Domnul,
căci îndurarea lui a făcut pentru mine lucruri minunate,
într-o cetate întărită! R.

23 În neliniştea mea, ziceam:
„Sunt izgonit dinaintea feţei tale”,
dar tu ai ascultat glasul rugăciunii mele
când am strigat către tine. R.

24 Iubiţi-l, aşadar, pe Domnul, voi, toţi cei credincioşi ai lui!
Domnul păzeşte pe cei fideli
şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei trufaşi! R.

 ALELUIA Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duh necurat, ieşi din om!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 5,1-20

1 În acel timp,
au venit pe ţărmul celălalt al mării,
în ţinutul gherasenilor.
2 După ce Isus a coborât din barcă,
l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat
3 care îşi avea locuinţa în morminte
şi nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanţuri.
4 Pentru că fusese legat de multe ori cu cătuşe şi lanţuri,
dar cătuşele au fost sfărâmate şi lanţurile, rupte de el
şi nimeni nu-l putea îmblânzi.
5 În fiecare noapte şi zi,
prin morminte şi-n munţi, striga şi se lovea cu pietre.
6 Văzându-l pe Isus de departe,
a alergat, s-a prosternat înaintea lui
7 şi a strigat cu glas puternic:
„Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt?
Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!”
8 Pentru că îi spusese: „Duh necurat, ieşi din om!”
9 Şi l-a întrebat: „Care îţi este numele?”
El i-a spus: „Numele meu este «Legiune», căci suntem mulţi”.
10 Apoi îl rugau insistent să nu-i trimită afară din ţinut.
11 Era acolo, lângă munte, o turmă mare de porci care păşteau
12 şi l-au rugat: „Trimite-ne la porci, ca să intrăm în ei!”
13 Şi le-a permis.
După ce au ieşit, duhurile necurate au intrat în porci,
iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare,
în număr de cam două mii, şi s-au înecat în mare.
14 Paznicii au alergat şi au dat de ştire în cetate şi în sate.
Şi au venit să vadă ce s-a întâmplat.
15 Apoi au venit la Isus
şi l-au văzut pe cel posedat de diavol
şezând îmbrăcat şi întreg la minte, el care avusese legiunea;
şi i-a cuprins frica.
16 Cei care au văzut
le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol
şi despre porci.
17 Atunci au început să-l roage să plece din ţinuturile lor.
18 Când se urca în barcă,
cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el.
19 Dar nu i-a permis, ci i-a spus:
„Mergi acasă la ai tăi
şi povesteşte-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine
şi cum s-a îndurat de tine!”
20 El a plecat şi a început să vestească în Decapole
ceea ce a făcut Isus pentru el.
Şi toţi se minunau.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Evr 11,32-40; Ps 30; Mc 5,1-20

 

În evanghelia de astăzi, o relatare vie, pitorească, după stilul lui Marcu, ne oferă multe învăţături, dar mă opresc doar asupra uneia.

Avem un om într-o stare înspăimântătoare: „Posedat de un duh necuratY nimeni nu reuşea să-l îmblânzească; mereu, zi şi noapte, printre morminte şi stânci, striga şi se rănea cu pietre”. Apoi îl vedem eliberat, liniştit, sănătos la minte. Şi avem, de asemenea, o turmă de porci, numeroasă (circa două mii, spune Marcu), care se aruncau unul după altul în mare. Lumea vede şi una, şi alta şi, la urmă, „ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor”. Ei sunt orbi de egoism, nu văd că eliberarea unui om e mult mai importantă decât o daună materială, nu înţeleg că vindecarea acestui posedat este şi pentru ei o promisiune de eliberare, de mântuire adusă de Isus. Fără credinţă este într-adevăr imposibil să înţelegi ceva în viaţă.

Şi Scrisoarea către Evrei ne vorbeşte despre credinţă, în două tablouri opuse pe care le-am putea numi: victoriile şi înfrângerile credinţei. Datorită credinţei, judecătorii, profeţii au făcut lucruri mari: „Au învins împărăţii, au înfăptuit dreptatea, au înfăptuit ceea ce le-a promis Dumnezeu, au închis gura leilor, au biruit puterea foculuiY„. Apoi vine un alt tablou: „Torturaţi, lapidaţi, tăiaţi cu ferăstrăul, ucişi de sabie”, de asemenea, datorită credinţei. Şi aceste „înfrângeri” sunt încă şi mai minunate, pentru că sunt încercarea unei credinţe mai puternice, care nu se lasă învinsă de evenimente, şi nici nu acceptă apostazia pentru a afla eliberarea. De asemenea, în Isus vedem două tablouri: Isus care face minuni şi trezeşte admiraţia mulţimii; Isus în pătimirea sa; condamnat, batjocorit, răstignit, mort.

Urmându-l în credinţă, trebuie realmente să trăim din credinţă. Chiar şi în viaţa noastră sunt succese şi insuccese, lucruri care ne consolează şi altele care ne produc dezolare şi numai credinţa e aceea care ne ajută să profităm şi de unele, şi de altele. Lucrurile pozitive ne ajută să vedem fecunditatea credinţei în lucrurile pământeşti, pe care trebuie însă să ştim să le depăşim; lucrurile negative ne ajută să ne îndreptăm spre cele cereşti, să căutăm adevăratele valori spirituale. Astfel, vom fi uniţi în misterul morţii şi învierii lui Cristos şi împreună cu el vom dobândi victoria asupra lumii: „Aveţi încredere, eu am învins lumea”.