en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă

 Liturghierul Roman

 

31 ianuarie
Sf. Ioan Bosco, pr. **

 

Ant. la intrare 
Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi, 
căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu, 
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                 Cf. Mc 10,14

sau:
Cine împlineşte poruncile mele 
şi-i învaţă şi pe alţii, 
acela va fi numit mare în împărăţia cerurilor, 
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                     Cf. Mt 5,19 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
care l-ai chemat pe sfântul Ioan Bosco, preot, 
să fie pentru tineri învăţător şi părinte,
dă-ne şi nouă focul iubirii de care era înflăcărat el,
ca să căutăm mântuirea fraţilor noştri şi să-ţi slujim numai ţie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
P
rimeşte, Doamne, 
jertfa pe care poporul consacrat ţie 
o aduce în amintirea sfântului Ioan Bosco
şi dă-ne, te rugăm, harul, ca, luând parte la aceste taine,
să putem da mărturie iubirii tale prin viaţa noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 
Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, 
nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul (T.P. aleluia).     Mt 18,3 

sau:
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, 
ci va avea lumina vieţii, spune Domnul (T.P. aleluia).          In 8,12 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Aceasta hrană, 
primită la masa ta sfântă, 
să ne întărească, Dumnezeule atotputernic,
pentru ca, după exemplul sfântului Ioan Bosco,
să putem arăta în gândurile şi faptele noastre
lumina adevărului şi iubirea frăţească.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 

 

Lectionar

 Ioan Bosco (1815-1888) s-a născut la Castelnuovo (Dieceza de Torino). A avut o copilărie grea: mama Margareta Occhiena, rămasă văduvă cu trei copii, le-a dat o solidă educaţie umană şi creştină. Ca preot a întemeiat congregaţii (Salezienii şi Fiicele Mariei Ajutătoare) pentru a-i învăţa pe tinerii săraci o meserie şi a-i forma la viaţa creştină. A scris lucrări pentru apărarea religiei. A fost prieten cu protestanţii şi evreii binevoitori. “Să dezaprobăm greşelile, scria el în Catolicul în viaţă..., dar să respectăm totdeauna persoanele”. Victor Hugo, după o îndelungată conversaţie cu el, mărturisea că a întâlnit omul cu adevărat om. A murit la 31 ianuarie 1888 şi a fost canonizat de papa Pius al XI-lea în anul 1934.

LECTURA I
Gândiţi-vă la acestea!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 4,4-9

4 Fraţilor,
bucuraţi-vă mereu în Domnul!
Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
5 Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor!
Domnul este aproape.
6 Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare,
cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire,
să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu!
7 Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire,
va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
8 În rest, fraţilor, gândiţi-vă la acestea:
cele adevărate, cele demne, cele drepte, cele curate,
cele plăcute, cele vrednice de laudă,
ce e virtute, ce-i de laudă,
9 ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine,
aceea să puneţi în practică!
Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: 1a)

R
.: Binecuvântează,
suflete al meu, pe Domnul!

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
9 El nu dojeneşte la nesfârşit,
nici nu poartă pe veci mânie. R.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.
14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi
şi nu uită că suntem ţărână. R.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac
peste cel care se teme de el
şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,
18a peste cei care păzesc alianţa sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 23,11.12b
(Aleluia) „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
Căci oricine se va umili va fi înălţat”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Oricine primeşte un copil în numele meu,
pe mine mă primeşte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 18,1-5

1 În ceasul acela
s-au apropiat de Isus discipolii şi i-au spus:
„Oare cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”
2 Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor
3 şi le-a spus: „Adevăr vă spun,
dacă nu vă veţi întoarce
şi nu veţi deveni asemenea copiilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
4 Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil,
acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor.
5 Şi oricine primeşte un copil în numele meu,
pe mine mă primeşte”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fil 4,4-9; Ps 33; Mt 18,1-5

Sărbătoarea sfântului Ioan Bosco este un suflu de aer curat şi de elan apostolic, deoarece ea inspiră şi comunică bucuria.

Deja de mic copil fondase o „societate” cu deviza „Război păcatului”; bucuria vine din victoria asupra păcatului.

„Bucuraţi-vă întotdeauna în DomnulY„. Dumnezeu este mare, şi noi suntem ca şi copiii care au nevoie, înainte de toate, de un Tată atotputernic ce se îngrijeşte cu iubire de ei.

Încrederea în el e aceea care aduce bucuria: încrederea şi recunoştinţa pentru că toate le primim de la Dumnezeu.

Cum pot să fie trişti copiii când ei sunt copleşiţi cu daruri?

Încrederea şi recunoştinţa ne conduc la convertirea pe care Isus o cere drept condiţie pentru a putea intra în împărăţia cerurilor: să devenim asemenea copiilor.

În timp ce Paul, în prima lectură, invită educatorii să devină modele pentru copii aşa încât să poată spune: „Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, acelea să le faceţi”, pagina din evanghelie ne îndeamnă să învăţăm de la copii, să primim de la ei.

Sunt două aspecte ale educaţiei.

Un mare educator, Antonio Rosmini, le spunea confraţilor săi: „Amintiţi-vă că ceea ce primiţi de la copii este cu mult mai mult decât ceea ce daţi”; şi această învăţătură este evanghelică.

Să primim această lecţie de bucurie şi de simplitate încrezătoare, ca să putem transmite şi primi reciproc darurile lui Dumnezeu.