en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Agata, fc. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A V-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Veniţi să ne închinăm lui Dumnezeu 
şi să ne plecăm în faţa Domnului, creatorul nostru; 
căci el este Domnul, Dumnezeul nostru!                     Ps 94,6-7 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale; 
păstreaz-o sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura ei speranţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Doamne, Dumnezeul nostru, 
tu ai creat pâinea şi vinul, 
ca, în slăbiciunea noastră, să ne fie întărire: 
te rugăm, ca ele să devină pentru noi sacrament de viaţă veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Să-l lăudăm pe Domnul pentru îndurarea lui, 
pentru faptele lui minunate în folosul oamenilor, 
căci el a potolit setea sufletului însetat 
şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.               Cf. Ps 106,8-9 

sau:

Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi; 
fericiţi cei cărora le e foame şi sete de dreptate, 
căci ei se vor sătura.                                                       Mt 5,5-6 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, tu ai voit să ne împărtăşim cu toţii 
din aceeaşi pâine şi din acelaşi potir. 
Dă-ne, te rugăm, harul, să trăim astfel încât, uniţi în Cristos, 
să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Astăzi Isus ne spune: “Voi sunteţi sarea pământului. Voi sunteţi lumina lumii”. Fermentul pe care creştinii trebuie să-l introducă în lume, mărturia pe care trebuie să o dea este aceea a iubirii faţă de cel sărac care e lipsit de pâine, de căldură sau de iubire. Ea este de fapt şi învăţătoarea Vechiului Testament, după cum se vede din lectura întâi. Amintind credincioşilor din Corint umila lor condiţie, sfântul Paul se prezintă el însuşi ca unul lipsit de mijloace omeneşti, dar puternic prin crucea lui Cristos pe care el o vesteşte oamenilor.

LECTURA I
Lumina ta va răsări ca zorile.
Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10

7 Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Împarte pâinea ta cu cel flămând,
adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost,
când vezi un om gol, îmbracă-l
şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău!
8 Atunci, lumina ta va răsări ca zorile
şi vindecarea ta se va arăta repede;
dreptatea ta va merge înaintea ta
şi gloria Domnului te va păzi din spate.
9 Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde,
vei striga şi el va zice: «Iată-mă!»,
dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul,
arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă;
10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat
şi vei sătura inimile umilite,
atunci lumina ta va răsări în întuneric
şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 111(112),1a.4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R
.: Cel drept străluceşte
ca o lumină în întuneric.
sau:
Aleluia.

1a Fericit este omul care se teme de Domnul
4 el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este milostiv, drept şi plin de dragoste.
5 Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,
el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. R.

6 El nu se clatină niciodată:
cel drept va fi amintit în veci.
7 El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e gata şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă,
9 El este darnic faţă de cei sărmani,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste. R.

LECTURA A II-A
Am venit să vă vestesc
misterul lui Cristos, cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 2,1-5

1 Fraţilor,
eu, când am venit la voi,
am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu
nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune.
2 Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva
decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit.
3 Eu însumi am venit la voi în slăbiciune,
cu frică şi cuprins de nelinişte,
4 iar cuvântul meu şi predica mea
n-au constat în discursuri convingătoare
ale înţelepciunii omeneşti,
ci în adeverirea Duhului şi a puterii,
5 astfel încât credinţa voastră să fie bazată
nu pe înţelepciunea oamenilor,
ci pe puterea lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 8,12bd
(Aleluia) „Eu sunt lumina lumii”, spune Domnul.
„Cine mă urmează va avea lumina vieţii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,13-16

13 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Voi sunteţi sarea pământului.
Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?
Nu mai este bună de nimic,
decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii.
Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte.
15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc,
ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă.
16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”
Cuvântul Domnului