en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Paul Miki şi îns., m. **; Doroteea şi Teofil, m.

 Liturghierul Roman

6 februarie

Ss. Paul Miki şi îns., m. **

 

 

Ant. la intrare

Se bucură în ceruri sufletele sfinţilor,
pentru că au mers pe urmele lui Cristos.
Ei şi-au vărsat sângele pentru iubirea lui
şi, de aceea, vor domni cu Cristos în veci.


sau:
Bărbaţii sfinţi şi-au vărsat sângele glorios pentru Domnul,
l-au iubit pe Cristos în viaţă
şi l-au imitat în moartea lui,
de aceea, au meritat coroana biruinţei.


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria tuturor sfinţilor, care ai binevoit
să-i chemi pe sfinţii martiri Paul Miki şi însoţitorii săi,
prin cruce, la viaţa veşnică,
dăruieşte-ne, te rugăm, prin mijlocirea lor, harul
să fim statornici până la moarte în credinţa pe care o mărturisim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Părinte sfânt,
darurile pe care ţi le aducem,
acum, când celebrăm amintirea sfinţilor martiri;
dă-ne şi nouă, slujitorilor tăi, harul
să ne învrednicim a fi aflaţi statornici în mărturisirea numelui tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie

Voi sunteţi cei care aţi rămas cumine în încercărilemele.
Şi eu rânduiesc pentru voi o împărăţie,
ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine
în împărăţia mea, spune Domnul. 
                                                   Lc 22,28-30


sau:

Iată, mare este răsplata sfinţilor la Dumnezeu:
aceştia au murit pentru Cristos şi trăiesc în veci.


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule,
care în sfinţii tăi martiri
ai făcut să strălucească în chip minunat misterul crucii,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, întăriţi prin jertfa altarului,
să fim tot mai strâns uniţi cu Cristos
şi să lucrăm în Biserică pentru mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Paul Miki şi cei 25 de însoţitori au fost răstigniţi şi străpunşi cu lancea la Nagasaki, la 5 februarie 1597: trei iezuiţi japonezi (printre care Paul Miki, născut în 1565), şase franciscani spanioli şi restul laici. În semn de degradare li s-a tăiat urechea stângă, apoi au fost târâţi de la Meaco la Nagasaki; torturaţi şi apoi răstigniţi pe cruce, pe un deal, au continuat să vestească şi să laude pe Dumnezeu. Cuvintele de iertare şi de mărturisire a credinţei rostite de Paul Miki înainte de a muri au impresionat mult; Ludovic Ibaraki (11 ani), Anton (13 ani) şi Toma Cazaki (14 ani), după ce au fost legaţi pe cruci, au intonat psalmul “Lăudaţi copii pe Domnul”.

LECTURA I
Nu mai trăiesc eu,
ci Cristos trăieşte în mine.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 2,19-20

19 Fraţilor,
de fapt, prin Lege,
eu am murit pentru Lege,
ca să trăiesc pentru Dumnezeu.
Am fost răstignit împreună cu Cristos.
20 Aşadar, nu mai trăiesc eu,
ci Cristos trăieşte în mine.
Şi ceea ce trăiesc acum în trup,
trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu,
care m-a iubit şi s-a dat pentru mine.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R
.: Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie.

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră,
ca pâraiele în Negheb!
5 Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie. R.

6 Plecând, mergeau şi plângeau
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu strigăte de veselie,
purtându-şi snopii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 28,19a.20b
(Aleluia) „Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile”, spune Domnul!
„Şi, iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 28,16-20

16 În acel timp,
cei unsprezece discipoli au mers în Galileea,
pe muntele hotărât lor de Isus.
17 Cum l-au văzut, s-au prosternat în faţa lui,
dar unii se îndoiau.
18 Apropiindu-se, Isus le-a vorbit:
„Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.
19 Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i
în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh,
20 învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit!
Şi, iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gal 2,19-20; Ps 125; Mt 28,16-20

 

Psalmul responsorial care vorbeşte despre lacrimi şi despre bucurie nu este foarte adaptat pentru martirii japonezi, pentru că ei nu au semănat cu lacrimi, ci cu bucurie. În cele ce se relatează despre ei, admirabil este însuşi faptul că feţele lor iradiau de bucurie în timp ce se îndreptau spre supliciu. Paul Miki, după ce a fost condamnat împreună cu ceilalţi, i-a scris cu multă simplitate unuia dintre superiorii Societăţii lui Isus: „Am fost condamnaţi la răstignire, dar nu vă preocupaţi pentru noi, deoarece suntem mângâiaţi în Domnul. Avem doar o singură dorinţă, aceea ca, mai înainte de a ajunge la Nagasaki, să putem întâlni un părinte din Societate pentru a ne putea mărturisi, pentru a putea participa la Liturghie şi pentru a primi Euharistia. Aceasta este singura noastră dorinţă”.

Vedem în aceasta bucuria speranţei bazată pe credinţa care aduce roade în caritate. Evident că numai credinţa putea fi fundamentul marii lor bucurii, pe care au manifestat-o chiar şi pe cruce. A fi răstignit împreună cu Cristos era pentru ei cea mai mare onoare, deoarece ei credeau cu toată inima lor că Isus Cristos s-a dat pe sine pentru ei, pentru mântuirea lor.

„Fiul lui Dumnezeu m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine”. Crucea apare în credinţă ca şi culmea iubirii lui Cristos şi a iubirii pe care noi putem să i-o arătăm lui. În această credinţă, ei erau plini de speranţă şi de bucurie.

Speranţa lor era nu recompensa, ci martiriul: ei sperau că Isus îi va susţine până la moarte şi le va permite să-şi ofere viaţa cu o iubire fără margini. Gândul de a-l imita dându-şi viaţa pentru alţii era motiv de mare bucurie.

Pentru a comenta martiriul lor s-ar putea lua cuvintele din Scrisoarea întâi a sfântului Petru: „Daţi socoteală cu bunătate şi respect pentru speranţa care se află în voi” (1Pt 3,15-16). De pe înălţimea crucii, Paul Miki continua să-l predice pe Cristos şi să dea mărturie în favoarea speranţei sale. El le spunea celor prezenţi: „Eu sunt japonez ca şi voi, nu sunt un străin şi numai din cauza credinţei mele în Cristos am fost condamnat. În situaţia extremă în care mă aflu, puteţi crede în sinceritatea mea. Nu doresc în nici un fel să vă înşel şi vă declar că nu există cale de mântuire decât în credinţa faţă de Cristos”. Şi continua să arate că numai credinţa şi speranţa le umpleau inima de dragoste arzătoare: „Cristos vrea să iertăm celui care ne face rău şi să ne rugăm pentru el. Eu, deci, îi iert pe toţi cei ce au contribuit la moartea noastră şi le doresc să se convertească, pentru ca şi ei să se mântuiască”.

Şi toţi însoţitorii săi se bucurau şi cântau, rugându-se de pe înălţimea crucii.

Ne putem gândi că uneori este mai dificil să fim bucuroşi în circumstanţele obişnuite ale vieţii decât în cele extraordinare, în care harul ne susţine într-un mod special. Dar avem alte exemple spre a lumina viaţa noastră cotidiană. Tocmai pentru viaţa cotidiană ne spune sfântul Paul: „Eu sunt răstignit cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine”. Crucea lui Cristos dădea sens numeroaselor dificultăţi ale fiecărei zile: el însuşi vorbeşte despre încercările atât de umilitoare care se abăteau asupra lor.

Dar în credinţă el vedea sensul profundei uniri cu Cristos, şi era bucuros în speranţă, răbdător în încercări şi îi învăţa pe toţi creştinii această cale a bucuriei.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să ajungem la aceeaşi unire vitală cu el, pe care o vedem în viaţa acestor martiri, dar şi în viaţa atâtor sfinţi.