en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A V-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Veniţi să ne închinăm lui Dumnezeu 
şi să ne plecăm în faţa Domnului, creatorul nostru; 
căci el este Domnul, Dumnezeul nostru!                     Ps 94,6-7 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
să veghezi cu grijă neobosită asupra familiei tale; 
păstreaz-o sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura ei speranţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Doamne, Dumnezeul nostru, 
tu ai creat pâinea şi vinul, 
ca, în slăbiciunea noastră, să ne fie întărire: 
te rugăm, ca ele să devină pentru noi sacrament de viaţă veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Să-l lăudăm pe Domnul pentru îndurarea lui, 
pentru faptele lui minunate în folosul oamenilor, 
căci el a potolit setea sufletului însetat 
şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.               Cf. Ps 106,8-9 

sau:

Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi; 
fericiţi cei cărora le e foame şi sete de dreptate, 
căci ei se vor sătura.                                                       Mt 5,5-6 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, tu ai voit să ne împărtăşim cu toţii 
din aceeaşi pâine şi din acelaşi potir. 
Dă-ne, te rugăm, harul, să trăim astfel încât, uniţi în Cristos, 
să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Isus luptă împotriva atitudinii fariseice care pretinde să-l înlocuiască pe Dumnezeu în cunoaşterea binelui şi a răului, pe baza căreia să edifice apoi sfinţenia personală şi a aproapelui. În loc de a se concentra asupra cunoaşterii binelui şi a răului şi asupra judecării acţiunilor omului, este suficient de a-l cunoaşte şi a-l iubi pe Dumnezeu şi de a se lăsa cunoscuţi şi iubiţi de el.

LECTURA I
Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră.
Citire din cartea Genezei 1,20–2,4a

1, 20 La început,
când a creat cerul şi pământul,
Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de fiinţe vii
şi să zboare păsări deasupra pământului
pe firmamentul cerului!”
21 Şi Dumnezeu a creat peştii cei mari
şi toate fiinţele vii care mişună în ape, după specia lor,
şi toate păsările înaripate, după specia lor.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
22 Şi le-a binecuvântat Dumnezeu, zicând:
„Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor;
şi păsările să se înmulţească pe pământ!”
23 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
24 Şi a zis Dumnezeu:
„Să facă pământul să iasă fiinţe vii după specia lor:
animale, reptile şi vieţuitoare ale câmpului, după specia lor!”
Şi aşa a fost.
25 Şi a făcut Dumnezeu vieţuitoare ale câmpului după specia lor,
animalele după specia lor
şi toate reptilele pământului după specia lor.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
26 Şi a zis Dumnezeu:
„Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră
şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului,
peste animale, peste tot pământul
şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!”
27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său.
După chipul lui Dumnezeu l-a creat;
bărbat şi femeie i-a creat.
28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis:
„Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului
şi peste toate fiinţele care se târăsc pe pământ!”
29 Şi a zis Dumnezeu:
„Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă
de pe toată faţa pământului
şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el.
Acestea vor fi hrana voastră.
30 Iar tuturor fiinţelor pământului şi tuturor păsărilor cerului
şi tuturor animalelor care se târăsc pe pământ,
care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”.
Şi aşa a fost.
31 Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse
şi, iată, erau foarte bune.
Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
2,1 Astfel s-au împlinit cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2 Şi a împlinit Dumnezeu în ziua a şaptea
lucrarea pe care o făcuse.
Şi s-a odihnit în ziua a şaptea
de la toată lucrarea pe care o făcuse.
3 Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o,
pentru că în ea s-a odihnit
de la toată lucrarea pe care a creat-o atunci când a făcut-o.
4a Acestea sunt originile cerului şi pământului,
atunci când au fost create.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

R
.: Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
5 mă întreb: „Ce este omul, că te gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?” R.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
7 L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

8 Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
9 păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.

 ALELUIA Ps 118(119),36a.29b
(Aleluia) Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, Doamne,
şi dăruieşte-mi legea ta. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu,
ca să stabiliţi tradiţia voastră!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 7,1-13

1 În acel timp,
nişte farisei şi unii dintre cărturari,
care veniseră de la Ierusalim
s-au adunat în jurul lui Isus
2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui
mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate –
3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă
dacă nu şi-au spalat mâinile cu grijă,
ţinând astfel tradiţiile bătrânilor,
4 iar când se întorc de la piaţă,
nu mănâncă dacă nu se purifică;
mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească:
spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz.
5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat:
„De ce discipolii tăi nu urmează tradiţiile bătrânilor,
ci mănâncă cu mâinile necurate?”
6 El le-a spus:
„Bine a profeţit Isaia despre voi, ipocriţilor,
după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele,
însă inima lor este departe de mine.
7 În zadar mă cinstesc propunând învăţături
care sunt doar porunci ale oamenilor».
8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu,
voi ţineţi tradiţia oamenilor”.
9 Şi le-a spus: „Frumos!
Voi zădărniciţi porunca lui Dumnezeu,
ca să stabiliţi tradiţia voastră.
10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!»
şi: «Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama
să fie dat la moarte!»
11 Voi însă spuneţi:
«Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: ‘Este corban
– adică ofertă sacră – ceea ce ţi se cuvine de la mine’»,
12 voi nu-l lăsaţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui.
13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu
pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi.
Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 1,20B2,4; Ps 8; Mc 7,1-13

Ce imagine splendidă a omului ne dă relatarea din Cartea Genezei! Omul creat stăpân al întregului pământ, omul căruia Dumnezeu îi dă stăpânirea, pe care Dumnezeu îl încurajează să fie fecund, să se înmulţească, să umple pământul şi să-l supună. Cât respect pentru om, câtă mândrie se degajă din aceste pagini! Psalmul responsorial spune acelaşi lucru: „L-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele sale”.

E bine să revenim la aceste splendide pagini ale Bibliei, pentru că de prea multe ori suntem tentaţi să desconsiderăm omul, într-un mod sau altul. Dumnezeu, în schimb, are dorinţe mari cu omul, îl vrea mare, glorios. Dumnezeu nu este un stăpân meschin, invidios, nu vrea să-şi ţină pentru sine puterea sa: Dumnezeu vrea să dea, şi să dea mult. „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră”; cum este posibilă o participare atât de amplă? „Ca să stăpânească peste peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. „Omul să stăpânească!”, spune Dumnezeu. Trebuie să avem această idee despre Dumnezeu: Dumnezeu dă cu generozitate, vrea să dea întotdeauna mai mult, are mari planuri cu omul, nu vrea ca el să se împotmolească în lucrurile mărunte.

Vedem aceasta şi în evanghelie. Isus se opune tentativei de înjosire a omului constrângându-l într-un formalism, într-un legalism mărunt, mediocru, care dă importanţă lucrurilor care n-o au, care sunt indiferenţi, transformând religia în ceva extern, lipsit de valoare înaintea lui Dumnezeu.

Orice lucru trebuie să fie la locul potrivit. Dacă un lucru mic are o mică importanţă, nu este necesar să dramatizăm; nu trebuie să vedem scandal într-un lucru în sine mic. Este mic şi trebuie să rămână mic.

Sunt lucruri importante care fac omul mare, în fidelitate, desigur, faţă de poruncile lui Dumnezeu care nu vrea ca omul să fie frustrat, ci să fie cu adevărat un om conştient, liber, iubitor de bine. Isus insistă asupra poruncilor importante pentru om. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”, aceasta este o poruncă importantă, tocmai pentru că onorează omul: dă cinste tatălui şi mamei, dă cinste şi fiului care se comportă la fel faţă de părinţii săi. Lucrurile mici sunt tradiţii umane, care se pot schimba o dată cu schimbarea vremurilor, ele nu se pot suprapune peste poruncile lui Dumnezeu. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” înseamnă a fi un om care respectă omul în toate relaţiile umane. Egoismul uman este acela care caută pretexte pentru a fi infidel faţă de cuvântul lui Dumnezeu şi infidel faţă de marea vocaţie a omului. Să-i cerem Domnului să ne dea harul să fim mândri de vocaţia umană şi să ne comunice sentimentul profund al măreţiei noastre şi al dorinţelor pe care el le are cu noi.