en-USro-RO

Inregistrare | Login
23 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 23 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Policarp, ep. m. *
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, PP, R.
Lectionar
Ez 18,21-28: Doresc eu moartea celui rãu? Oare nu doresc sã se întoarcã de la calea lui și sã trãiascã?
Ps 129: Dacã te-ai uita la fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea sã stea în fața ta?
Mt 5,20-26: Du-te, împacã-te mai întâi cu fratele tãu.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Scolastica, fc. **

 Liturghierul Roman

10 februarie
Sf. Scolastica, fc. **

Ant. la intrare 
Aceasta este una dintre fecioarele înţelepte,
care a ieşit în întâmpinarea lui Cristos cu candela aprinsă (T.P. aleluia).
 

sau: 
O, cât de frumoasă eşti, fecioara lui Cristos, 
care ai fost vrednică să primeşti coroana Domnului, 
coroana fecioriei veşnice! (T.P. aleluia) 


RUGĂCIUNEA ZILEI
Celebrând amintirea sfintei Scolastica, 
te rugăm, Doamne, să ne dai harul, 
ca, după exemplul ei, să-ţi slujim în iubire neprihănită
şi să ajungem a ne bucura de roadele prieteniei tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 

ASUPRA DARURILOR 
Celebrând amintirea sfintei Scolastica, 
te preamărim pe tine, Doamne, 
cel ce eşti minunat întru sfinţi,
şi implorăm cu umilinţă maiestatea ta:
primeşte cu bunătate faptele slujirii noastre,
aşa cum ţi-a fost plăcută generozitatea iubirii sale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 


Ant. la Împărtăşanie 
Iată, vine Mirele: 
ieşiţi în întâmpinarea lui Cristos Domnul (T.P. aleluia). Cf. Mt 25,6 

sau: 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului 
în toate zilele vieţii mele (T.P. aleluia).              Cf. Ps 26,4 

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi de împărtăşirea cu dumnezeieştile daruri,
te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne dai harul, 
ca, după exemplul sfintei Scolastica, 
purtând în trupul nostru moartea lui Isus, 
să ne străduim să te iubim cu inimă neîmpărţită. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Soră a sfântului Benedict, Scolastica (480-547), născută la Nursia, în Umbria, s-a consacrat lui Dumnezeu ca şi fratele ei, devenind călugăriţă, urmându-l pe acesta la Monte Cassino. Singurul izvor istoric despre viaţa sfintei Scolastica sunt capitolele 33 şi 34 din cartea Dialoguri a lui Grigore cel Mare (540-604). Acesta povesteşte ultima convorbire a acestor doi contemplativi, convorbire pe care o furtună, obţinută prin rugăciunea sfintei Scolastica, l-a obligat pe Benedict să o prelungească toată noaptea: “Puterea ei a fost atât de mare, pentru că mare a fost şi iubirea ei”. Anul naşterii celor doi sfinţi pare să fie acelaşi: 480. Au murit amândoi în anul 547, la o diferenţă de 40 de zile.

LECTURA I
Iubirea este tare ca moartea.
Citire din Cântarea Cântărilor 8,6-7

6 Aşa spune cel iubit:
„Pune-mă ca o pecete pe inima ta,
ca o pecete pe braţul tău!
Căci tare ca moartea este iubirea
şi gelozia, teribilă ca locuinţa morţilor.
Văpaia ei este ca văpaia focului
şi ca flăcările Domnului.
7 Apele mari nu pot să stingă iubirea,
nici râurile s-o spele.
Dacă un om şi-ar da toată averea casei sale pentru iubire,
ar fi dispreţuit”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.: cf. 12a.13a)

R
.: Voi, tineri şi fecioare,
lăudaţi numele Domnului!
sau: 
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,
lăudaţi-l întru cei de sus!
2 Lăudaţi-l voi, toţi îngerii lui,
lăudaţi-l, toate oştirile sale! R.

11 Regii pământului şi toate popoarele,
conducătorii şi toţi judecătorii pământului,
12 tineri şi fecioare, bătrâni şi copii
13a să laude numele Domnului! R.

13c Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri.
14 El a înălţat puterea poporului său
spre lauda tuturor credincioşilor săi,
a fiilor lui Israel, poporul care îi stă aproape. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23bc
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu”, spune Domnul,
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,38-42

38 În acel timp,
Isus şi discipolii săi au intrat într-un sat.
O femeie cu numele de Marta
i-a primit în casa ei.
39 Aceasta avea o soră numită Maria,
care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui.
40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei.
Venind la el, i-a zis:
„Doamne, nu-ţi pasă
că sora mea m-a lăsat singură să servesc?
Spune-i să mă ajute!”
41 Domnul, răspunzând, i-a zis:
„Marta, Marta,
pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi,
42 însă un lucru e necesar:
Maria şi-a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Cor 12,31B13,13; Ps 130; Mt 11,25-30

 

„Vă voi învăţa calea cea mai bună”. Corintenii erau entuziasmaţi pentru darul profeţiei, al limbilor, al ştiinţei (înţeleasă nu ca o cunoaştere sistematică a lucrurilor, ci în sensul cunoaşterii profunde a realităţii date de Dumnezeu); Paul, în schimb, spunea că ştiinţa umflă, conduce la mândrie, şi aceasta nu este cea mai bună cale creştină.

În lumea noastră există un tip de cunoaştere care s-a dezvoltat prea mult în dauna alteia. Cunoaşterea ştiinţifică ajunge la descoperiri extraordinare, dar nu rezolvă problemele cele mai profunde ale omului. Plini de această cunoaştere, mulţi nu mai sunt deschişi faţă de această cunoaştere profundă la care se poate ajunge numai prin umilinţă şi simplitate. Isus spune, de fapt, că ea este dăruită celor „mici”: ei primesc de la Tatăl cunoaşterea Fiului şi de la Fiul cunoaşterea Tatălui, cunoaşterea iubirii, fundamentată pe iubire. „Cine nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu B scrie Ioan B pentru că Dumnezeu este iubire”.

A avea gânduri sublime despre Dumnezeu nu înseamnă nimic fără iubire: „Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilorY şi dacă aş avea darul profeţiei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, dacă nu am dragoste, nu-mi foloseşte la nimic”.

Ceea ce contează este deschiderea faţă de iubirea pe care Dumnezeu ne-o dă şi pe care o transmitem şi altora.