en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Abitina

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, 
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti! 
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea, 
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate: 
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău, 
astfel încât să binevoieşti a locui în noi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască, 
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin, 
Domnul le-a împlinit dorinţa; 
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut, 
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul 
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Astăzi Isus proclamă legea cea nouă. El nu abrogă legea pe care Dumnezeu a dat o poporului său, pentru a fi deplin liber, ci o perfecţionează, punând accent cu hotărâre pe dispoziţia internă a omului. Aici, în inima omului, se dă bătălia pentru fidelitatea sa faţă de Dumnezeu şi deschiderea faţă de alţii. În scrisoarea sa, sfântul Paul declară că deşi a fost lipsit de mijloacele omeneşti, totuşi, Duhul Sfânt i-a descoperit planul de mântuire pe care Dumnezeu, în înţelepciunea sa, l-a întocmit din veşnicie.

LECTURA I
Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit.
Citire din cartea lui Ben Sirah 15,15-20

15 Dacă vrei,
îi vei ţine poruncile;
a fi fidel ţine de bunăvoinţă.
16 El a pus alături de tine focul şi apa,
spre care, dacă vei voi, îţi vei întinde mâna.
17 În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea;
ceea ce-i va place fiecăruia, aceea i se va da.
18 Mare este înţelepciunea Domnului;
el este tare în putere şi vede toate.
19 Ochii lui sunt spre cei care se tem de el
şi cunoaşte orice faptă a omului.
20 El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit
şi nu a dat nimănui permisiunea să păcătuiască.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)

R
.: Fericiţi sunt aceia
care umblă în legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat orânduirile tale,
ca să fie păzite cu grijă.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi hotărârile tale! R.

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă
şi să păzesc cuvântul tău!
18 Deschide-mi ochii,
ca să văd faptele minunate ale legii tale! R.

33 Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale
şi o voi păzi până la sfârşit!
34 Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta,
şi o voi păzi din toată inima! R.

LECTURA A II-A
Noi vorbim de înţelepciunea
pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor
spre gloria noastră.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 2,6-10

6 Fraţilor,
noi vorbim de înţelepciune printre cei desăvârşiţi,
dar nu de înţelepciunea lumii acesteia,
nici a conducătorilor acestei lumi care sunt pieritori.
7 Însă noi vorbim de înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu,
care a fost tăinuită
şi pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor
spre gloria noastră,
8 pe care niciunul dintre conducătorii lumii acesteia
n-a cunoscut-o,
căci dacă ar fi cunoscut-o,
nu l-ar fi răstignit pe Domnul gloriei.
9 Însă, după cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut
şi urechea nu le-a auzit
şi la inima omului nu s-au suit,
pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el”.
10 Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul,
căci Duhul cercetează toate,
chiar şi profunzimile lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime.
Dar eu vă spun.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,17-37

17 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Să nu socotiţi
că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii!
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.
18 Căci, adevăr vă spun,
mai înainte de a trece cerul şi pământul,
nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege,
până ce nu se vor împlini toate.
19 Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici
şi-i va învăţa astfel pe oameni,
va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor.
20 Căci vă spun: dacă dreptatea voastră
nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!»
Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată.
22 Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său
va fi condamnat la judecată.
Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!»,
va fi condamnat de Sinedriu.
Dacă cineva îi spune «nebunule!»,
va fi condamnat la focul Gheenei.
23 Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar
şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă acolo, darul tău, în faţa altarului,
du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău
şi apoi, venind, oferă-ţi darul!
25 Pune-te de acord cu duşmanul tău repede,
cât timp mai eşti cu el pe drum,
ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului,
iar judecătorul gardianului
şi să fii aruncat în închisoare!
26 Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo
până când nu vei fi restituit ultimul ban.
27 Aţi auzit că s-a spus:
«Să nu comiţi adulter!»
28 Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
29 Dacă ochiul tău drept te scandalizează,
scoate-l şi aruncă-l de la tine,
căci este mai bine pentru tine
să piară unul dintre membrele tale
decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul!
30 Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează,
taie-o şi arunc-o de la tine,
pentru că este mai bine pentru tine
ca să piară unul dintre membrele tale,
decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă!
31 S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia,
să-i dea act de despărţire!»
32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia,
în afară de caz de desfrânare,
o face să comită adulter
şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată, comite adulter.
33 Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime:
«Să nu faci jurământ fals,
ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!»
34 Eu însă vă spun: să nu juri deloc!
Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu.
35 Nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale.
Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege.
36 Nici pe capul tău să nu juri,
căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau negru.
37 Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu.
Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău.
Cuvântul Domnului

 * forma prescurtată:

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime.
Dar eu vă spun.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,20-22a.27-28.33-34a.37

20 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Vă spun: dacă dreptatea voastră
nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!»
Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată.
22a Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său
va fi condamnat la judecată.
27 Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!»
28 Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
33 Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime:
«Să nu faci jurământ fals,
ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!»
34a Eu însă vă spun: să nu juri deloc!
37 Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu.
Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău”.
Cuvântul Domnului