en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Angela a Crucii, călug.

 Liturghierul Roman

 Joi după Miercurea Cenuşii

Ant. la intrare 
Când strig către Domnul, îmi ascultă glasul,
mă scapă de cei ce vin asupra mea.
Încredinţează-i Domnului grijile tale şi el te va hrăni.     Cf. Ps 54,17-20.23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
să inspiri faptele noastre 
şi să ne ajuţi să le împlinim,
aşa încât tu să fii începutul şi înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să priveşti cu bunătate 
la darurile pe care ţi le înfăţişăm pe sfântul altar,
pentru ca ele, dobândindu-ne iertarea păcatelor,
să fie spre lauda numelui tău.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.                         Cf. Ps 50,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Primind binecuvântarea darului ceresc, 
te rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic, 
ca el să ne fie pururi 
izvor de iertare şi de mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ucenicul nu se poate opri. Privirea lui este în viitor. Va trebui să poarte crucea de fiecare zi, cu doza sa de renunţare la rău şi la egoism, dar va avea bucuria profundă care derivă din viaţa oferită. Scopul nu este moartea, ci învierea.

LECTURA I
Am pus astăzi înaintea voastră
binecuvântarea şi blestemul.
Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20

15
În zilele acelea,
Moise a vorbit poporului:
„Iată, pun astăzi înaintea ta viaţa şi binele,
moartea şi răul!
16 Îţi poruncesc astăzi
să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,
umblând pe căile sale şi păzind poruncile,
hotărârile şi judecăţile lui ca să trăieşti,
să te înmulţeşti
şi să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău
în ţara spre care mergi ca să o iei în stăpânire!
17 Dar dacă inima ta se va abate,
dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit
şi te vei prosterna înaintea altor dumnezei
şi îi vei sluji,
18 vă mărturisesc astăzi că veţi pieri
şi nu veţi avea zile multe în ţara spre care,
trecând Iordanul,
mergeţi ca s-o luaţi în stăpânire.
19 Aduc ca martori împotriva voastră astăzi
cerul şi pământul:
am pus înaintea voastră viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul.
Alege viaţa ca să trăieşti tu şi descendenţa ta,
20 iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău,
ascultând glasul lui şi alipindu-te de el!
Căci el este viaţa ta şi lungimea zilelor tale,
ca să locuieşti pe pământul
pe care Domnul Dumnezeul tău l-a jurat lui Abraham,
lui Isaac şi lui Iacob că li-l va da”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul!

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi are succes în tot ceea ce face. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

 ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,17
„Convertiţi-vă”, spune Domnul,
„pentru că împărăţia cerurilor s-a apropiat!”

EVANGHELIA
Cine îşi va pierde viaţa pentru mine,
acela o va salva.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 9,22-25

22
În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Fiul Omului trebuie să sufere multe,
să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari,
să fie ucis şi a treia zi să învie”.
23 Apoi le spunea tuturor:
„Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să mă urmeze!
24 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa
o va pierde,
cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine,
acela o va salva.
25 Aşadar, ce-i foloseşte omului
dacă a câştigat lumea întreagă,
dar se pierde sau se ruinează pe sine?”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dt 30,15-20; Ps 1; Lc 9,22-25

 

Începând Postul, am pornit la drum. Astăzi, liturgia ne aminteşte că sunt două căi şi că noi trebuie să o alegem pe cea bună. Domnul ne deschide calea cea bună şi ne pune în gardă împotriva iluziei care ne ameninţă alegând calea cea uşoară, care ne dă avantaje imediate.

În Cartea Deuteronomului vedem afecţiunea paternă a Tatălui care se exprimă prin respectul şi dorinţa de bine pe care o are pentru noi. Dumnezeu are un mare respect pentru libertatea noastră, nu ne constrânge, ci ne propune: „Vezi, eu pun în faţa ta viaţa şi binele, moartea şi răul”. Viaţa constă în a-l iubi pe Dumnezeu, în observarea poruncilor sale, în a fi ascultători faţă de cuvântul său. Răul, dimpotrivă, constă în a urma răutatea propriei inimi, acţionând după propriile capricii; e o viaţă uşoară, desigur, dar ea conduce la pierzare.

Dumnezeu nu poate să ne constrângă, ci ne avertizează asupra pericolului: „Vă spun că astăzi veţi muri, că nu veţi avea viaţă lungă în ţara pe care aţi luat-o în posesie”. Acesta este respectul lui Dumnezeu: ar putea să ne constrângă, dar vrea un răspuns liber, un răspuns de fiu, nu unul de sclav, de aceea, nu o face, ci ne ajută să vedem consecinţele deciziilor noastre şi ne spune: „Alege!”

Însă Dumnezeu, pentru că ne vrea foarte mult binele, aproape că ne imploră: „Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el, căci de aceasta atârnă viaţa ta!”

Dacă suntem încrezători în iubirea lui Dumnezeu pentru noi, dacă avem încredere deplină în el, vom simţi şi dorinţa de a urma voinţa sa, deoarece ştim că suntem iubiţi şi conduşi de iubire, chiar dacă pe căi dificile.

În evanghelie, Isus ne prezintă aceeaşi alegere: ori mântuirea imediată, care conduce la pierderea vieţii, ori renunţarea la sine, care conduce la adevărata mântuire.

„Cine va voi să-şi salveze viaţa o va pierde”: acesta este blestemul şi răul. „Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui”: acesta este binele, binecuvântarea.

Şi Dumnezeu ne-a indicat calea nu numai prin cuvinte, ci trimiţându-ni-l pe propriul său Fiu să parcurgă ceea ce e pentru noi calea mântuirii. E o cale dificilă: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie omorât”, dar „a treia zi va învia”. Ştim că, urmându-l pe Domnul, noi nu greşim niciodată. Să-i spunem că vrem să-l urmăm în sacrificiul său, pentru a fi cu el în glorie.