en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

 Liturghierul Roman

 Vineri după Miercurea Cenuşii

Ant. la intrare 
Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
Doamne, fii tu ajutorul meu!                             Ps 29,11 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Dumnezeule preabun, 
să ne însoţeşti fără încetare cu binecuvântarea ta 
în timpul sfânt al Postului pe care l-am început, 
pentru ca faptele noastre de pocăinţă 
să fie săvârşite cu toată sinceritatea şi iubirea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, jertfa acestui timp de post 
şi te rugăm, ca, prin puterea ei,
inimile noastre să fie plăcute înaintea ta
şi tot mai generoase în înfrânare.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Arată-ne, Doamne, căile tale 
şi învaţă-ne cărările tale.             Ps 24,4 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, te rugăm, dă-ne harul, 
ca participarea la această taină sfântă 
să ne cureţe de orice păcat
şi să ne pregătească să primim tămăduirea
pe care iubirea ta ne-o dăruieşte.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Cel mai bun sacrificiu al adevăratului credincios este milostivirea. El ştie că postul fără iubire nu are valoare. Şi că a posti când de fapt trebuie să fie împreună – în sărbătoare – nu are sens. Ştie şi faptul că cea mai bună pocăinţă este a iubi şi a fi împreună, a lucra pentru pace şi pentru dreptate, a primi şi a îmbrăca pe cel sărac.

LECTURA I
Oare acesta este postul pe care l-am ales?

Citire din cartea profetului Isaia 58,1-9a

 

1Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Strigă în gura mare, nu te opri!
Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă
şi fă cunoscute poporului meu nelegiurile lui
şi casei lui Iacob, păcatele sale!
2 Pe mine mă caută zi de zi
şi căile mele doresc să le cunoască
ca un neam care face dreptatea
şi nu părăseşte judecata Dumnezeului său.
Cer de la mine judecata dreaptă
şi le place să se apropie de Dumnezeu.
3 De ce să postim dacă tu nu vezi?
De ce să ne umilim sufletele dacă tu nu iei în seamă?
În ziua când postiţi, voi vă preocupaţi de afaceri
şi îi oprimaţi pe toţi muncitorii voştri.
4 Iată, postiţi între certuri şi dispute
şi ca să loviţi cu pumnul nelegiuirii!
Nu mai postiţi ca astăzi,
ca să se audă glasurile voastre pe înălţimi!
5 Oare ca acesta este postul care-mi place
sau ziua când omul îşi umileşte sufletul?
Să-şi aplece capul ca trestia,
să-şi pună sac şi cenuşă?
Pe acesta îl numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6 Oare nu acesta este postul pe care l-am ales?
Dezleagă lanţurile nelegiuirii,
desfă legăturile jugului,
trimite-i liberi pe cei zdrobiţi;
înlăturaţi orice jug!
7 Împarte pâinea ta cu cel flămând,
adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost,
când vezi un om gol, îmbracă-l
şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău!
8 Atunci, lumina ta va răsări ca zorile
şi vindecarea ta se va arăta repede;
dreptatea ta va merge înaintea ta
şi gloria Domnului te va păzi din spate.
9a Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde,
vei striga şi el va zice: «Iată-mă!»”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.5-6a.18-19 (R.: 19b)

R
.: Inima căită şi smerită,
Dumnezeule, n-o dispreţui!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

5 Căci recunosc fărădelegea mea
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6a Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit
şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Am 5,14
Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi!
Astfel, Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi.

EVANGHELIA
Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei
şi atunci vor posti.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 9,14-15

14
În acel timp,
s-au apropiat de Isus discipolii lui Ioan
şi i-au spus:
„De ce noi şi fariseii postim mult,
iar discipolii tăi nu postesc?”
15 Isus le-a spus:
„Pot oare nuntaşii să plângă
atât timp cât mirele este cu ei?
Dar vor veni zile
când mirele va fi luat de la ei
şi atunci vor posti”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 58,1-9; Ps 50; Mt 9,14-15

 

În orice efort ascetic şi în orice practică religioasă există un pericol: pericolul ca egoismul şi orgoliul să-şi găsească aici hrana lor. Se poate căuta propria perfecţiune, se poate căuta atingerea maximei perfecţiuni atât cât este posibilă înaintea lui Dumnezeu, se poate urmări urcarea pe culmi, dar fără vreo preocupare pentru alţii.

Religia rămâne separată de viaţa concretă, de relaţiile cu aproapele, ca şi cum ar fi un domeniu aparte, domeniu sacru: Dumnezeu şi eu, restul nu contează.

Deja Vechiul Testament ne pune în gardă în faţa acestei iluzii, şi cu atât mai mult Noul Testament. Şi Biserica, în timpul Postului Mare, care e un timp de angajare spirituală mai mare, de efort ascetic, reia textele Vechiului Testament pentru a conduce efortul nostru pe calea cea dreaptă: nu calea unei relaţii privilegiate cu Dumnezeu în dezinteres faţă de alţii, ci a progresului în relaţiile cu ceilalţi. Şi principalul raport este acela cu Isus: numai datorită lui putem găsi atitudinea corectă faţă de ceilalţi.

Postul creştin B ne sugerează evanghelia B este o relaţie cu pătimirea lui Cristos. În timpul vieţii sale pământeşti, el nu impunea nici o practică de mortificaţie externă discipolilor săi: era, într-un oarecare sens, o sărbătoare continuă, cel puţin o sărbătoare a inimii, deoarece nici pentru ei lucrurile nu erau atât de simple. Şi prietenii lui Isus nu pot fi în doliu atâta timp cât mirele este cu ei.

Însă în viaţa lui Isus există o perioadă dureroasă, şi e o perioadă dureroasă chiar pentru discipolii săi: „Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor, şi atunci vor posti”.

Într-o carte foarte veche, din secolul al doilea, intitulată Didahia sau Învăţătura apostolilor, creştinii sunt sfătuiţi să nu postească în aceleaşi zile cu evreii, ci vinerea, în amintirea pătimirii lui Isus. Este, deci, un raport personal cu el care ne inspiră atunci când ne angajăm la o viaţă de privaţiuni, de mortificaţie, de eforturi ascetice. Şi evident, dacă ne unim pătimirii lui Isus, este mult mai dificil să ne mândrim în mortificaţiile noastre: mai degrabă vom fi făcuţi de ruşine pentru că nu putem face mai mult.

Dar, pe de altă parte, în această unire cu pătimirea lui Isus, realizăm tot ceea ce Iahve cerea prin profeţia lui Ieremia, deoarece pătimirea lui Cristos nu e un simplu sacrificiu ritual, ci un act de milă: „Milă vreau, şi nu jertfă”: Isus spune aceasta de două ori în Evanghelia după Matei. Pătimirea sa este, în acelaşi timp, ascultare faţă de Tatăl şi gest de extremă caritate, de solidaritate cu noi toţi. În pătimirea sa, Cristos rupe lanţurile nedreptăţii, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi sfărâmă orice fel de jug, împarte pâinea cu cel flămând B îşi dă trupul său ca hrană celui flămând B, îi primeşte în inima sa pe nenorociţii care nu au adăpost. Pătimirea lui Cristos este cel mai minunat gest de caritate care se poate imagina, şi dacă ne unim cu ea în mortificaţiile noastre, inima noastră se va deschide pentru alţii şi Postul Mare va fi pentru noi un timp de har, pentru că vom fi mai atenţi faţă de alţii decât faţă de noi înşine, mai disponibili, mai înţelegători. Mortificarea are tocmai scopul de a ne face mai disponibili în iubire faţă de fraţi.

Şi inima ne va fi plină de o bucurie care va creşte pe zi ce trece.