en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Cazimir, rege *; Fer. Ioan Anton Farina, ep.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă după Miercurea Cenuşii

Ant. la intrare 
Ascultă-ne, Doamne, 
căci îndurarea ta este plină de bunătate; 
în iubirea ta cea mare, 
întoarce-ţi privirea spre noi, Doamne.
                 Ps 68,17

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
priveşte cu îndurare la slăbiciunea noastră
şi ocroteşte-ne, întinzând peste noi dreapta maiestăţii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte această jertfă de împăcare şi de laudă 
şi dăruieşte-ne harul, ca, fiind curăţaţi de păcate prin puterea ei,
să-ţi putem oferi iubirea inimilor noastre, bineplăcută ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
„Indurare vreau, şi nu jertfă", spune Domnul; 
„căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, 
ci pe păcătoşi".                                                                     Mt 9,13 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

După ce ne-ai întărit, Doamne, cu pâinea vieţii cereşti, 
te rugăm, dă-ne harul, 
ca, ceea ce acum pentru noi este o taină,
să ne fie ajutor în drumul spre veşnicie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 “Milă vreau nu jertfă”. Fariseii posteau, dar nu-i invitau pe vameşi la masa lor. Făceau o deosebire clară între persoanele bune şi rele. Greşeau. Practicile religioase au sens numai dacă vin dintr-o inimă milostivă, convertită.

LECTURA I
Dacă vei da de mâncare celui flămând,
atunci lumina ta va răsări în întuneric.
Citire din cartea profetului Isaia 58,9b-14

9b
Aşa vorbeşte Domnul:
„Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul,
arătatul cu degetul
şi vorbirea păcătoasă;
10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat
şi vei sătura inimile umilite,
atunci lumina ta va răsări în întuneric
şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare.
11 Domnul te va călăuzi mereu
şi îţi va sătura sufletul în ţinuturi uscate;
ţi se vor întări oasele
şi vei fi ca o grădină udată
şi ca un izvor de apă ale cărui ape nu seacă.
12 Cei care se vor naşte din tine
vor reconstrui ruinele din vechime
şi vor pune temeliile generaţie după generaţie;
Vei fi numit: «reparator de spărturi»
şi «cel care reface cărările pentru locuit».
13 Dacă îţi vei întoarce paşii în zi de sabat
să nu-ţi faci afacerile în ziua mea cea sfântă
şi vei numi sabatul desfătare,
ziua sfântă a Domnului, a celui vrednic de cinste,
şi îl vei cinsti
şi dacă nu-ţi vei face călătoriile
şi nu te vei preocupa de afacerile tale
şi nici nu vei vorbi în zadar,
14 atunci te vei desfăta în Domnul
şi el te va face să stai pe înălţimile pământului;
eu te voi face să te hrăneşti
din moştenirea lui Iacob, tatăl tău”,
pentru că gura Domnului a vorbit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 85(86),1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)

R
.: Învaţă-mă, Doamne, calea ta
şi voi umbla în adevărul tău!

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi,
pentru că sunt sărman şi în nevoie!
2 Păzeşte-mi sufletul, pentru că îţi sunt credincios!
Mântuieşte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tău,

care şi-a pus încrederea în tine! R.

 

3 Ai milă de mine, Doamne,
către tine strig toată ziua!
4 Fă să se bucure sufletul slujitorului tău,

căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne! R.

 

5 Căci tu, Doamne, eşti bun şi iertător,
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă.
6 Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea;

ia aminte la glasul cererii mele! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 33,11a
„Nu vreau moartea păcătosului”, spune Domnul,
„ci să se întoarcă de la calea lui şi să fie viu”.

EVANGHELIA
Nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 5,27-32

27
În acel timp,
Isus a văzut un vameş cu numele de Levi,
care stătea la postul lui de vamă,
şi i-a spus: „Urmează-mă!”
28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat.
29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui.
Se afla acolo o mare mulţime de vameşi
şi alţii care şedeau cu ei la masă.
30 Fariseii şi cărturarii lor
murmurau împotriva discipolilor lui, zicând:
„De ce mâncaţi şi beţi
împreună cu vameşii şi păcătoşii?”
31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis:
„Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii;
32 nu am venit să-i chem pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi la convertire”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 58,9-14; Ps 85; Lc 5,27-32

 

„Nu cei sănătoşi au trebuinţă de medic, ci cei bolnavi. Nu am venit să-i chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Dacă vrem ca Isus să fi venit şi pentru noi, trebuie să ne situăm printre cei păcătoşi, în special în acest timp al Postului Mare. Dacă vrem ca Isus să aibă grijă de noi, trebuie să recunoaştem că suntem bolnavi, că avem nevoie de medic. Este o exigenţă puţin dificilă: nu e uşor să te aşezi printre păcătoşi, şi nu o facem cu plăcere, pentru că avem impresia că noi nu suntem păcătoşi. Poate să fie adevărat şi faptul că, prin harul lui Dumnezeu, nu am comis păcate grave: dar însăşi această rezistenţă în a ne recunoaşte păcătoşi ca şi ceilalţi e deja semn de orgoliu şi de egoism. Vrem să fim liniştiţi, nu vrem să fim între cei care au nevoie de penitenţă, nu vrem să purtăm greutatea păcatelor altora.

Dimpotrivă, Isus a voit tocmai să ia asupra sa păcatele noastre. El putea să se separe de păcătoşi, el nu avea nevoie de penitenţă, nu avea nevoie să vină să sufere, dar s-a angajat în mod voluntar în locul păcătoşilor, să sufere pentru a-i ajuta să se convertească. Dacă vrem să fim asemenea lui, trebuie să suferim pentru păcătoşi, să reparăm pentru păcatele noastre şi ale fraţilor noştri.

În schimb, cine spune: „Eu nu sunt un mare păcătos, nu trebuie să fac pocăinţăY„ comite un mare păcat, păcatul egoismului şi al orgoliului.

Să ascultăm, deci, această învăţătură a Domnului cu plăcere şi umilinţă, să ne situăm printre păcătoşi, să stăm la masă cu ei, pentru a-i ajuta să se convertească.