en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna I din Postul Mare

Ant. la intrare 

Ca ochii slujitorilor spre mâinile stăpânilor lor,

aşa sunt ochii noştri îndreptaţi spre Domnul Dumnezeul nostru,

până când se va milostivi de noi.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi!            Ps 122,2-3

 
RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, mântuirea noastră, întoarce-ne la tine

şi, pentru ca timpul sfânt al postului

să ne folosească pe deplin,

luminează-ne mintea cu învăţătura ta cerească.

Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR

Să-ţi fie plăcută, Doamne, jertfa evlaviei noastre;

prin lucrarea ta, ea să ne sfinţească viaţa

şi să ne dobândească iertarea de la îndurarea ta.

Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Ant. la Împărtăşanie

Adevăr vă spun:

tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţi mei cei mai mici,

mie mi-aţi făcut, spune Domnul.

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,

moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi

de la crearea lumii.              Cf. Mt 25,40.34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul,

ca, primind taina ta sfântă,

să ne simţim întăriţi în cuget şi în trup,

pentru ca, izbăviţi în întreaga noastră fiinţă,

să ne bucurăm de tămăduirea deplină adusă de tine.

Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 La sfârşitul vieţii noastre vom fi judecaţi despre iubire. Este clar. Nu avem scuze. Dacă pentru a ne trezi nu sunt suficiente necesităţile şi plângerile, glasurile de chemare sau tăcerile fraţilor şi ale surorilor, cel puţin ar trebui să ne mişte cuvântul evanghelic ascultat de atâtea ori: “Eu eram” cel care suferea de foame şi de sete, străinul şi cel gol, bolnavul şi cel întemniţat.

LECTURA I
Să nu-l asupreşti pe aproapele tău.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.11-18

1
 În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
2„Spune întregii adunări a fiilor lui Israel:
«Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu,
Domnul Dumnezeul vostru!
11 Să nu furaţi,
să nu minţiţi
şi să nu vă înşelaţi unii pe alţii!
12 Să nu juraţi pe numele meu în zadar
şi să nu profanezi numele Dumnezeului tău!
Eu sunt Domnul.
13 Să nu-l asupreşti pe aproapele tău
şi să nu iei nimic cu forţa!
Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua!
14 Să nu-l vorbeşti de rău pe surd
şi să nu pui piedică înaintea unui orb,
ci să te temi de Dumnezeul tău!
Eu sunt Domnul.
15 Să nu faceţi nedreptate la judecată:
să nu dispreţuieşti faţa săracului
şi să nu lauzi faţa celui mare,
ci să judeci pe aproapele tău după dreptate!
16 Să nu umbli cu bârfă în poporul tău!
Să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău!
Eu sunt Domnul.
17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta;
să mustri pe aproapele tău
ca să nu porţi păcat din cauza lui!
18 Să nu te răzbuni
şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău!
Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Eu sunt Domnul»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.15 (R.: In 6,63)

R
.: Cuvintele tale, Doamne,
sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta,
Doamne, stânca mea şi răscumpărătorul meu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!

EVANGHELIA
Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,31-46

31
 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Când va veni Fiul Omului în gloria lui,
împreună cu toţi îngerii,
atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale.
32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
iar el îi va despărţi pe unii de alţii
aşa cum păstorul desparte oile de capre:
33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa:
«Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la crearea lumii!
35 Căci am fost flămând, şi mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat, şi mi-aţi dat să beau,
am fost străin, şi m-aţi primit,
36 gol, şi m-aţi îmbrăcat,
bolnav, şi m-aţi vizitat,
am fost în închisoare, şi aţi venit la mine!»
37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând, şi te-am hrănit,
sau însetat, şi ţi-am dat să bei?
38 Când te-am văzut străin, şi te-am primit,
sau gol, şi te-am îmbrăcat?
39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare,
şi am venit la tine?»
40 Iar regele, răspunzând, le va spune:
«Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut».
41 Atunci le va spune celor de la stânga:
«Plecaţi de la mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui!
42 Căci am fost flămând, şi nu mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat, şi nu mi-aţi dat să beau,
43 am fost străin, şi nu m-aţi primit,
gol, şi nu m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi în închisoare, şi nu m-aţi vizitat».
44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat
sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare,
şi nu ţi-am slujit?»
45 Iar el le va răspunde:
«Adevăr vă spun:
tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici,
mie nu mi-aţi făcut».
46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic,
iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Lev 19,1-2.11-18; Ps 18; Mt 25,31-46

Această evanghelie o cunoaştem bine cu toţii. Este impresionant modul în care ne împinge spre caritate. Cristos se identifică cu cei săraci, se identifică cu toţi cei nevoiaşi: „Mie mi-aţi dat să mănâncY, mie mi-aţi dat să beau, pe mine m-aţi îmbrăcat, pe mine m-aţi primit” sau, dimpotrivă: „Mie nu mi-aţi dat să mănânc, nu mi-aţi dat să beau, nu aţi venitY„. E o reală identificare, şi aceasta este cauza maximei surprize. Noi ne-am aştepta ca Dumnezeu să ne împingă spre caritatea fraternă spunându-ne: „Eu sunt Dumnezeu; eu vreau fericirea tuturor; trebuie, deci, să fiţi buni cu fraţii voştri”.

Dar vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu vorbeşte astfel: „Eu sunt Domnul. De aceeaY„. El pune în faţa noastră autoritatea sa şi cere să respingem din inima noastră orice răutate: aceasta este deja calea carităţii. Adică Dumnezeu cere dreptate, şi aceasta este prima etapă a carităţii, şi o cere cu autoritatea sa, când oamenii încă nu pricep nimic: e minunat. „Să nu-l vorbeşti de rău pe cel surd şi să nu pui piedică înaintea orbului, dar să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul”. Să nu faci răul B spune Domnul B chiar atunci când ţi se va părea uşor şi util de făcut, şi să nu-l faci din respect pentru mine, pentru că eu sunt Dumnezeu.

Dacă trecem de la Cartea Leviticului la Evanghelia după Matei, ne aflăm într-o altă lume. Isus nu vorbeşte despre autoritatea sa, ci despre persoana sa, şi se identifică cu cei săraci. Este o enormă surpriză, chiar şi pentru cei drepţi: „Când te-am văzut flămând şi ţi-am dat de mâncare?” Şi împăratul: „Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut”.

Aici nu e vorba doar de dreptate, ci de adevărată caritate; nu sunt precepte negative, ca în Vechiul Testament: să nu furi, să nu juri, să nu oprimi pe fratele tău. E vorba de împlinirea binelui, de a merge în întâmpinarea celor nevoiaşi. Judecata e făcută împotriva păcatelor de omisiune. A ignora ocaziile de a face binele, de a ajuta, de a-l întări pe cel care suferă este un păcat. Cei care s-au comportat astfel nu au avut conştiinţa că au făcut răul: nu l-au văzut pe aproapele care era în nevoie. Au fost drepţi până la un punct, dar nu s-au gândit să facă un serviciu, să facă o bucurie.

Şi când nu i-au acordat ajutor celui care îl aştepta, lui Isus însuşi nu i-au acordat.

Să-i cerem Domnului să ne dea dimensiunea divină a carităţii. Când căutăm să-i ajutăm pe cei săraci, nu numai săracii de bunuri materiale, dar pe cei ce au nevoie de atenţie, de mângâiere, de înţelegere, pe Isus însuşi îl ajutăm.

Putem să amintim două exemple. Acela al lui Paul, persecutorul creştinilor, căruia Isus, pe drumul Damascului, i-a spus: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi”. Alt exemplu este acela al sfântului Martin, care dă jumătate din mantia sa unui sărac şi, în timpul nopţii, îl vede pe Domnul care este acoperit cu ea şi care îi zice: „Astăzi, Martin, catehumenul, m-a îmbrăcat cu mantia sa”. Sunt exemple care ne dau tăria de a merge pe aceeaşi cale, în atenţie generoasă faţă de alţii.