en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna  I din Postul Mare

Ant. la intrare 
Doamne, tu ai fost locul nostru de refugiu
din generaţie în generaţie;
din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.          Cf. Ps 89,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
priveşte spre noi, slujitorii tăi, 
şi dă-ne harul, ca minţile noastre,
curăţate prin înfrânarea simţurilor,
să te caute pe tine cu toată ardoarea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Dumnezeule, Creator atotputernic,
aceste daruri pe care le-am primit din dărnicia ta.
Tu ni le-ai dat spre a ne susţine viaţa pământească; 
îndreaptă-le, cu bunătate, spre viaţa veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Când strig către tine, tu îmi răspunzi, 
Dumnezeul dreptăţii mele; 
din strâmtorare, mă scoţi la larg; 
ai milă de mine, Doamne, 
şi ascultă-mi rugăciunea!                             Cf. Ps 4,2 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Prin împărtăşirea cu aceste taine, 
te rugăm, Doamne, să ne înveţi 
ca, înfrânându-ne dorinţele pământeşti,
să îndrăgim bunurile cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus insistă că rugăciunea trebuie să fie autentică şi ne propune ca model de rugăciune Tatăl nostru. Conţinutul său este inepuizabil, minunat. Dumnezeu este Tatăl tuturor şi deci toţi suntem fraţi. A cere să vină împărăţia sa înseamnă a ne angaja în căutarea păcii şi a dreptăţii pentru toţi. A cere pâinea şi iertarea pentru sine înseamnă a împărţi pâinea şi a ierta pe ceilalţi.

LECTURA I
Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu.
Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11

10
 Aşa vorbeşte Domnul:
„Aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri
şi nu se întorc acolo fără să ude pământul
şi să-l facă să rodească, să încolţească
şi să dea sămânţă semănătorului
şi pâine celui care mănâncă,
11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea:
nu se va întoarce la mine în mod zadarnic,
fără ca să facă ceea ce îmi place
şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)

R
.: Domnul îi scapă pe cei drepţi
din orice strâmtoare.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
şi urechea lui ia aminte la strigarea lor!
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Voi deci aşa să vă rugaţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 6,7-15

7
 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii
care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor!
8 Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei,
căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie înainte ca să-i cereţi!
9 Voi deci aşa să vă rugaţi:
«Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău!
10 Vie împărăţia ta!
Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!
11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri!
13 Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de Cel Rău!»
14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor, greşelile lor,
şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta,
15 însă, dacă nu-i veţi ierta pe oameni,
nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

Nici un cuvânt nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu vine de la Dumnezeu, nimeni nu poate urca la cer dacă nu vine din cer. Isaia vorbeşte despre cuvântul lui Dumnezeu ca despre ploaia şi ninsoarea care cad din cer şi se întorc acolo: numai acest cuvânt este eficace asupra inimii lui Dumnezeu şi asupra inimii noastre.

Tocmai de aceea e un mare dar faptul că Isus ne învaţă să ne rugăm. Noi nu suntem capabili de a ne ruga într-o manieră plăcută lui Dumnezeu, ci dacă Domnul Isus ne învaţă să ne rugăm, suntem siguri că rugăciunea noastră ajunge la Dumnezeu.

„Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău”. Dacă am fi capabili să ne rugăm astfel, din toată inima, am fi, cu siguranţă, deja sfinţi, am fi cu adevărat uniţi cu voinţa lui Dumnezeu. Nu suntem capabili de aceasta, ci trebuie să avem încredere că Domnul, dându-ne această rugăciune, ne face capabili să o spunem. Puţin câte puţin, dacă ne deschidem inima, ea ne converteşte.

În unele cazuri, ne este imposibil să ne rugăm Tatăl nostru, pentru că nu avem dispoziţia care se cere. Cel care, de exemplu, trăieşte în discordie, care alimentează ura faţă de alţii, contrazice cererea de iertare: „precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Totuşi, ştiind că acestea sunt cuvinte prin care vom reuşi să ne rugăm, că, de asemenea, în calitate de creştini, suntem chemaţi să iertăm, cu paşi mici, graţie acestei rugăciuni, realizăm convertirea. „Cuvântul meu, care iese din gura mea B zice Domnul B nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

În special în acest timp să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă împlinirea operei sale ar depinde de lucrările noastre, ne-am putea descuraja, dar ea depinde de cuvântul său. Şi prima lucrare dintre toate este aceea de a ne da cuvântul său viu: Isus Cristos. Profetul Isaia ne spune, în cântarea servitorului lui Iahve, că proiectul său va fi realizat de servitorul său B cuvântul venit din cer. Şi Isus va spune: „Eu am dus la îndeplinire lucrarea pe care tu mi-ai dat-o”.

Încredere, deci. Şi să ne deschidem inima harului lui Dumnezeu.