en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *

 Liturghierul Roman

Miercuri din Săptămâna  I din Postul Mare

Ant. la intrare 
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale 
şi de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veşnice. 
Să nu biruie vreodată duşmanii asupra noastră; 
eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel, 
din toate strâmtorările noastre!                                             Cf. Ps 24,6.2.22 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi 
şi ajută-i, ca, mortifîcându-şi trupul prin pocăinţă, 
să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, 
darurile pe care tu însuţi ni le-ai dat, 
ca să le închinăm numelui tău;
te rugăm, ca, transformându-le pentru noi în sacrament,
să ne dai harul de a dobândi, prin ele, tămăduire veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Să se bucure toţi cei care se încred în tine, Doamne, 
şi în veci să tresalte şi vei locui între ei.                                     Cf. Ps 5,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, 
care nu încetezi să ne hrăneşti cu tainele sfinte, 
dă-ne, te rugăm, harul, ca, întăriţi de acest dar al tău,
să ajungem la viaţa fără de sfârşit.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Iona nu voia să meargă la Ninive, oraşul cel mare şi “stricat”. Dumnezeu îl conduce acolo cu forţa. Totuşi, numai la auzul cuvântului profetului deziluzionat, locuitorii din Ninive fac pocăinţă şi Dumnezeu îi iartă. Iona se supără că Dumnezeu este plin de îndurare. În drumul Postului Mare spre Paşte, aceste semne sunt foarte potrivite: convertirea oraşului Ninive, “Dumnezeu cel milostiv şi blând, îndelung răbdător şi plin de dragoste” (Iona 4,2) şi cele trei zile petrecute de Iona în pântecele balenei ca simbol al morţii şi învierii.

LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-10

1 În zilele acelea,
cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară.
2„Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare,
şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!”
3 Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive,
după cuvântul Domnului.
Ninive era o cetate foarte mare,
cât trei zile de mers.
4 Iona a intrat în cetate;
mergând o zi întreagă, striga şi zicea.
„Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus”.
5 Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu:
au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac
de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei.
6 Cuvântul a ajuns la regele din Ninive.
S-a ridicat de pe tronul său,
şi-a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac
şi s-a aşezat pe cenuşă.
7 A făcut să se strige şi să se zică în Ninive
un decret al regelui şi al mai-marilor lui:
„Niciun om şi niciun animal din cireadă şi din turmă
să nu guste nimic, să nu pască şi să nu bea apă!
8 Să se acopere oamenii şi animalele cu sac
şi să-l invoce pe Dumnezeu cu putere,
să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea
şi de la violenţa lui!
9 Cine ştie dacă Dumnezeu nu se va întoarce
şi se va îndura?
Poate se va întoarce da la mânia lui aprinsă
şi nu vom pieri”.
10 Dumnezeu a văzut faptele lor,
că s-au întors de la calea lor cea rea,
şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut
şi nu l-a mai făcut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.12-13.18-19 (R.: 19b)

R
.: Inima căită şi smerită,
Dumnezeule, n-o dispreţui!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima”, spune Domnul,
„căci eu sunt milostiv şi îndurător”!

EVANGHELIA
Acestei generaţii nu i se va da alt semn,
decât semnul lui Iona.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,29-32

29
 În acel timp,
pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui,
Isus a început să le spună:
„Această generaţie este o generaţie rea;
caută un semn,
dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
30 Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni,
tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
31 Regina din Sud se va ridica la judecată
cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna,
pentru că ea a venit de la marginile pământului
ca să asculte înţelepciunea lui Solomon
şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon!
32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată
cu generaţia aceasta şi o vor condamna,
pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona
şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iona 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32

A trecut deja o săptămână din Postul Mare şi Biserica îşi înnoieşte chemarea sa la convertire şi penitenţă. Exemplul lui Iona este adus de Isus însuşi, şi nu Iona, ci Isus e acela care ne invită să ne convertim. Şi invitaţia sa trebuie să fie analizată mult mai atent decât aceea a lui Iona sau a înţelepciunii lui Solomon, pentru că „aici este unul mai mare decât Iona şi decât Solomon”.

Trebuie să ne întrebăm astăzi dacă am început să ne convertim, luptând împotriva răului, nu numai a răului din noi, ci şi împotriva răului din lume, cu rugăciunea şi cu jertfele noastre. Toate acestea, să ne amintim, trebuie să se realizeze în bucurie, în seninătate, pentru că a ne converti înseamnă a merge cu hotărâre, cu mare încredere, spre Domnul, în caritate.

Însă timpul Postului Mare nu este un timp de divertisment, şi trebuie să sacrificăm câte ceva din timpul nostru, din distracţiile obişnuite, pentru a da mai mult timp Domnului în lucrurile esenţiale, care sunt cuvântul său, rugăciunea şi caritatea.

Să-l ascultăm pe Domnul cu mai multă atenţie şi mai îndelung în acest timp al Postului: el ne vorbeşte, el, Înţelepciunea divină, şi noi trebuie să ascultăm cu bucurie, lăsându-ne luminaţi de cuvântul său.

Să ne rugăm mai mult: rugăciunea va fi aceea care ne va da o mai mare disponibilitate în caritate, în iubirea faţă de alţii, în toate ocaziile posibile, chiar acceptând cu bucurie unele neplăceri, făcând unele mortificaţii pentru a fi mai prompţi în a-i servi pe alţii în miile de ocazii care se prezintă în fiecare zi.