en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna a II-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Dă lumină ochilor mei, ca să nu mă cuprindă somnul morţii,
să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!"                                        Cf. Ps 12,4-5

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
ocroteşte cu bunătate neîntreruptă Biserica ta 
şi, deoarece, fără tine, firea noastră muritoare se prăbuşeşte, 
te rugăm să îndepărtezi de la noi orice primejdie 
şi să ne îndrepţi spre tot ceea ce duce la mântuire. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Prin aceste taine ale împăcării, te rugăm, Doamne,
să ne sfinţeşti după chipul sfinţeniei tale, 
curăţându-ne de patimile pământeşti 
şi călăuzindu-ne spre bunurile veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Voi vesti toate faptele tale minunate,
mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!             Ps 9,2-3 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Hrana pe care am primit-o la masa ta sfântă, Doamne, 
să sporească în noi trăirea creştină 
şi să ne dăruiască necontenit ajutorul îndurării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Este greu să întrebi mereu, fără să oboseşti: “Aveţi nevoie de mine astăzi?” Să rămâi mereu disponibil şi să vorbeşti de la egal la egal de a lungul drumului ca un frate şi nu ca un învăţător care spune: “Sunt cel dintâi dintre toţi. Am fost ales pentru a vă conduce”. Este greu să slujeşti cu iubire, deoarece în acel moment te simţi mic, slab, umil

LECTURA I
Învăţaţi să faceţi binele,
căutaţi judecata.
Citire din cartea profetului Isaia 1,10.16-20

10
 Ascultaţi cuvântul Domnului,
căpetenii din Sodoma!
Pleacă-ţi urechea la legea Dumnezeului nostru,
popor al Gomorei!
16 „Spălaţi-vă, purificaţi-vă deci şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei!
Încetaţi să faceţi răul!
17 Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi judecata,
îndreptaţi-l pe opresor,
faceţi dreptate orfanului şi apăraţi-o pe văduvă!
18 Veniţi să discutăm!”, zice Domnul.
„Dacă păcatele voastre vor fi roşii ca pânza stacojie,
ca zăpada le voi albi
şi, dacă vor fi roşii ca purpura, vor deveni albe ca lâna.
19 Dacă veţi binevoi şi veţi asculta,
veţi mânca bunătăţile pământului.
20 Dar dacă veţi refuza şi vă veţi răzvrăti,
de sabie veţi fi devoraţi,
căci gura Domnului a vorbit”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),8-9.16bc-17.21.23 (R.: 23b)

R
.: Celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.
9 Nu voi primi viţei din casa ta,
nici ţapi din turmele tale. R.

16bc Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele
şi alianţa mea este pe buzele tale,
17 de vreme ce urăşti disciplina mea
şi cuvintele mele le arunci la spate? R.

21 Iată ai făcut aceasta, iar eu să tac?
Îţi închipui că eu sunt ca tine?
Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi.R.

23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;
celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.

 

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre”, spune Domnul,
„şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 23,1-12

1
 În acel timp,
2Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi,
spunând:
„Cărturarii şi fariseii s-au aşezat pe catedra lui Moise.
3 Faceţi şi împliniţi tot ce vă spun ei,
dar nu faceţi după faptele lor, pentru că ei spun, şi nu fac!
4 Ei leagă poveri apăsătoare şi greu de purtat
şi le pun pe umerii oamenilor,
iar ei nu vor să le mişte nici cu un deget.
5 Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni:
îşi lărgesc filacterele şi îşi lungesc ciucurii;
6 le plac locurile de onoare la ospeţe şi primele locuri în sinagogi,
7 să fie salutaţi prin pieţe şi să fie numiţi de oameni «rabbi».
8 Dar voi să nu fiţi numiţi «rabbi»,
pentru că unul este învăţătorul vostru,
iar voi toţi sunteţi fraţi!
9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ,
pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!
10 Nici să nu fiţi numiţi «maeştri»,
pentru că unul este maestrul vostru: Cristos!
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
12 Căci oricine se va înălţa va fi umilit
şi oricine se va umili va fi înălţat!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 1,10.16-20; Ps 49; Mt 23,1-12

Astăzi să medităm împreună promisiunea Domnului din profeţia lui Isaia: „De-ar fi păcatele voastre ca purpura, se vor face albe ca zăpada”. E un lucru splendid să găseşti dimineaţa pământul acoperit de zăpadă: copacii, grădinile par îmbrăcate într-o lumină palpabilă, totul e alb, fără pată.

Domnul promite acelaşi lucru pentru păcatele noastre, dar e prea puţin spus acest lucru, pentru că promisiunea Domnului e încă mai frumoasă. Şi asta pentru motivul că păcatele noastre sunt o pată pe care noi nu putem să o ştergem şi pentru că ele sunt cauza unei disperări fără limite. Deja în timpul lui Isus un păgân a scris: „Am comis răul, şi nimeni nu va putea schimba vreodată acest lucru; nici măcar moartea nu va putea schimba faptul că eu am comis răul”. Nu dispunem, deci, de mijlocul prin care putem şterge răul pe care l-am făcut, şi mai mult încă, dacă am fost separaţi de Dumnezeu prin păcatul grav, nu avem remediu în noi pentru a elimina abisul care s-a interpus între noi şi el. Dar în faţa oricărei disperări, Domnul spune: „Eu voi transforma totul, şi dacă ceva este ca purpura, eu îl voi face mai alb decât zăpada”.

Domnul nu se mulţumeşte numai să acopere, aşa cum face zăpada. Sub zăpadă lucrurile există încă, dar când Domnul operează asupra păcatelor noastre, el realmente transformă totul şi face din păcatele noastre o ocazie de har, un izvor al iubirii. Profeţia lui Isaia nu spune că Domnul va acoperi păcatele, ci că ele vor deveni albe ca zăpada. Şi aceasta este minunea pe care Domnul a promis-o şi a şi împlinit-o.

Desigur, e nevoie de un „detergent” extraordinar pentru a face această minune! Şi Apocalipsul ne spune care este detergentul folosit de Dumnezeu pentru a îndepărta toate petele, chiar cele mai oribile: creştinii sunt aceia care „şi-au spălat hainele lor şi le-au albit în sângele Mielului” (cf. 7,14), sângele pe care Isus l-a vărsat din iubire.

Promisiunea Domnului nu este deşartă şi nici facilă. „De-ar fi păcatele voastre ca purpura, ele vor deveni albe ca zăpada”. Nu e o lucrare uşoară, şi el a trebuit să plătească scump împlinirea ei, şi a plătit pentru că iubirea sa e mare. El ne iubeşte mult, şi iubeşte sfinţenia şi o realizează în noi dacă suntem deschişi acţiunii sale.