en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Emanuel, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA  A IV-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Bucură-te, Ierusalime, adunati-vă, toţi cei care-l  iubiţi; 
bucurati-vă si veseliti-vă, cei care ati fost întristaţi,
ca să tresăltati si să vă îndestulaţi din belşugul mângâierilor sale.         Cf. Is 66,10-11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin Fiul tău,
împlineşti în chip minunat împăcarea neamului omenesc,
dă-i, te rugăm, poporului creştin, 
harul să iasă cu credinţă vie şi cu evlavie generoasă 
în întâmpinarea sărbătorii Paştelui, care se apropie. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Doamne, noi îţi aducem cu bucurie
darurile aducătoare de viată veşnică,
rugându-te cu umilinţă să ne dai harul de a le venera cu fidelitate
şi de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul mi-a uns ochii cu tină,
m-am dus de m-am spălat,
iar acum văd şi cred în Dumnezeu.                Cf. In 9,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, care-l luminezi pe tot omul ce vine în această lume,
luminează-ne, te rugăm, inimile, cu strălucirea harului tău,
ca să cugetăm pururi la cele vrednice de tine 
şi plăcute maiestăţii tale şi să te putem iubi cu sinceritate. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Faptul că nu a fost ales întâiul născut evidenţiază nu numai libertatea, ci şi iniţiativa divină în conducerea istoriei. În opera mântuirii, Dumnezeu nu ţine seama de meritul oamenilor. Mântuirea este un dar liber şi gratuit al lui Dumnezeu. A doua lectură ne descoperă că nu mai putem activa ca unii care nu ştiu nimic. Nu ne putem ascunde de lumina care ne a fost dată. Nu putem refuza să mărturisim credinţa noastră activând în “bunătate, dreptate şi adevăr”. Mărturia luminii este răspunsul conştient, liber şi plin de iubire, al celui care a iluminat ochii noştri cu lumina fără apus. A primi lumină înseamnă a crede în cel pe care Tatăl l-a trimis; înseamnă a recunoaşte că operele lui vin de la Dumnezeu; înseamnă a intra într-o viaţă nouă prin semnele sacramentale şi astfel a participa, prin credinţă, opere şi rituri, la învierea lui, la victoria luminii asupra întunericului, a binelui asupra răului, a vieţii asupra morţii. În botezul pe care apa scăldătoare din Siloe îl recheamă, primim lumina care ne face fii ai lui Dumnezeu – Lumină şi devenim “iluminaţi”.

LECTURA I
David este uns rege al lui Israel.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 16,1b.6-7.10-13a

1b
 În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Samuel:
„Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te!
Te voi trimite la Iese, cel din Betleem,
căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine”
6 Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab şi a zis:
„Cu siguranţă, unsul Domnului este înaintea lui”.
7 Domnul i-a zis lui Samuel:
„Nu te uita la chipul şi înălţimea staturii lui,
căci l-am îndepărtat.
Domnul nu se uită la ce se uită omul;
omul se uită la ochi, Domnul, însă, se uită la inimă”.
10 Iese i-a făcut pe cei şapte fii ai săi
să treacă prin faţa lui Samuel.
Samuel i-a zis lui Iese:
„Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei”.
11 Samuel i-a zis lui Iese: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?”
El a răspuns: „A mai rămas cel mai mic.
Iată, păzeşte turma!”
Şi Samuel i-a zis lui Iese:
„Trimite să-l aducă,
fiindcă nu ne vom aşeza la masă
până când nu va veni aici!”
12 Iese a trimis să-l aducă.
Era roşcat, cu ochi frumoşi şi plăcut la vedere.
Domnul i-a zis lui Samuel:
„Ridică-te şi unge-l! El este”.
13a Samuel a luat cornul cu untdelemn
şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui.
Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R
.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău,
căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă.R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.R.

LECTURA A II-A
Ridică-te dintre cei morţi,
iar Cristos te va lumina!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 5,8-14

8
 Fraţilor,
odinioară eraţi întuneric,
acum însă, lumină în Domnul.
Umblaţi ca nişte fii ai luminii,
9 căci rodul luminii constă în toată bunătatea,
dreptatea şi adevărul!
10 Discerneţi ceea ce este plăcut Domnului
11 şi nu luaţi parte la faptele fără rod ale întunericului,
ci mai degrabă denunţaţi-le!
12 Căci este o ruşine chiar şi numai să se vorbească
despre faptele săvârşite de ei în ascuns,
13 pe când toate cele denunţate
sunt dezvăluite de lumină,
14 pentru că tot ce este dezvăluit este lumină.
De aceea, se spune:
„Trezeşte-te tu, care dormi,
şi ridică-te dintre cei morţi,
iar Cristos te va lumina!”
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
„Eu sunt lumina lumii”, spune Domnul.
„Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.

EVANGHELIA*
Orbul s-a dus, s-a spălat
şi, când s-a întors, vedea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 9,1-41

 

1 În acel timp,

Isus a văzut un om orb din naştere.
2Discipolii lui l-au întrebat, zicând:
„Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb,
el sau părinţii lui?”
3 Isus a răspuns:
„N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui,
ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
4 Noi trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis,
atât timp cât este zi;
vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”.
6 După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ,
a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!”
– care înseamnă „Trimisul”.
Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte
că era cerşetor au zis:
„Nu este el cel care şedea şi cerşea?”
9 Unii spuneau: „El este”,
alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el”.
El a zis: „Eu sunt”.
10 Aşadar i-au spus: „Cum ţi s-au deschis ochii?”
11 El a răspuns:
„Omul care se numeşte Isus
a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis:
«Du-te la Siloe şi spală-te!»
Deci m-am dus şi, după ce m-am spălat,
mi-am redobândit vederea”.
12 Ei i-au zis: „Unde este acela?”
El a spus: „Nu ştiu”.
13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
14 De fapt, era sâmbătă
ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis ochii.
15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă.
El le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.
16 Câţiva dintre farisei ziceau:
„Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
pentru că nu ţine sâmbăta”.
Alţii, însă, ziceau:
„Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?”
Şi era dezbinare între ei.
17 Deci i-au zis iarăşi orbului:
„Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?”
El a răspuns: „Este un profet”.
18 Iudeii nu credeau despre el
că fusese orb şi a început să vadă
până când nu i-au chemat
pe părinţii celui care şi-a redobândit vederea
19 şi i-au întrebat:
„Acesta este fiul vostru pe care spuneţi că l-aţi născut orb?
Aşadar, cum de vede acum?”
20 Părinţii lui au răspuns şi au zis:
„Ştim că acesta este fiul nostru şi că l-am născut orb.
21 Dar cum de vede acum nu ştim.
Şi nici cine i-a deschis ochii nu ştim.
Întrebaţi-l pe el; e destul de mare!
Va vorbi el însuşi despre sine”.
22 Părinţii lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei.
De fapt, iudeii se înţeleseseră deja
ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Cristos,
să fie exclus din sinagogă.
23 De aceea au spus părinţii lui:
„E destul de mare; întrebaţi-l pe el!”
24 Atunci l-au chemat a doua oară
pe omul care fusese orb şi i-au zis:
„Dă mărire lui Dumnezeu!
Noi ştim că omul acesta este un păcătos”.
25 El a răspuns:
„Eu nu ştiu dacă este un păcătos.
Eu una ştiu: că eram orb şi acum văd”.
26 Ei i-au zis:
„Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”
27 Le-a răspuns:
„V-am spus deja şi nu m-aţi ascultat.
De ce vreţi să auziţi din nou?
Nu cumva vreţi şi voi să deveniţi discipolii aceluia?”
28 Atunci au început să-l insulte, zicând:
„Tu eşti discipolul lui.
Noi suntem discipolii lui Moise!
29 Noi ştim că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu.
Dar acesta nu ştim de unde este”.
30 Omul a răspuns şi le-a zis:
„Tocmai asta-i de mirare,
că voi nu ştiţi de unde este,
iar el mi-a deschis ochii.
31 Noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi
ci, dacă cineva îl cinsteşte pe Dumnezeu
şi face voinţa lui, pe acela îl ascultă.
32 De când e lumea, nu s-a auzit
ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naştere.
33 Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu,
n-ar fi putut face nimic”.
34 I-au răspuns şi au zis:
„Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?”
Şi l-au dat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară
şi, întâlnindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul Omului?”
36 El a răspuns:
„Cine este, Doamne, ca să cred în el?”
37 Isus i-a spus:
„L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine, el este”.
38 El i-a zis: „Cred, Doamne”; şi l-a adorat.
39 Isus i-a zis:
„Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată
pentru ca cei ce nu văd să vadă,
iar cei care văd să devină orbi”.
40 Unii dintre fariseii care erau cu el
au auzit acestea şi i-au zis:
„Nu cumva suntem şi noi orbi?”
41 Isus le-a zis: „Dacă aţi fi orbi, nu aţi avea păcat.
Dar pentru că spuneţi: «Vedem»,
păcatul vostru rămâne”.

Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
„Eu sunt lumina lumii”, spune Domnul.
„Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.

EVANGHELIA
Orbul s-a dus, s-a spălat
şi, când s-a întors, vedea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 9,1.6-9.13-17.34-38

1
 În acel timp,
Isus a văzut un om orb din naştere.
6A scuipat pe pământ,
a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!”
– care înseamnă „Trimisul”.
Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte
că era cerşetor
au zis: „Nu este el cel care şedea şi cerşea?”
9 Unii spuneau: „El este”,
alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el”.
El a zis: „Eu sunt”.
13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
14 De fapt, era sâmbătă
ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis ochii.
15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă.
El le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi,
m-am spălat şi văd”.
16 Câţiva dintre farisei ziceau:
„Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
pentru că nu ţine sâmbăta”.
Alţii, însă, ziceau:
„Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?”
Şi era dezbinare între ei.
17 Deci i-au zis iarăşi orbului:
„Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?”
El a răspuns: „Este un profet”.
34 I-au răspuns şi au zis:
„Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?”
Şi l-au dat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară
şi, întâlnindu-l, i-a zis:
„Crezi tu în Fiul Omului?”
36 El a răspuns:
„Cine este, Doamne, ca să cred în el?”
37 Isus i-a spus:
„L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine, el este”.
38 El i-a zis:
„Cred, Doamne”;
şi l-a adorat.
Cuvântul Domnului