en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

 

Sfintii zilei

Sf. Beniamin, diacon m.

 Liturghierul Roman

 Vineri din Săptămâna a IV-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Dumnezeule, pentru numele tău, mântuieşte-mă
şi fă-mi dreptate prin puterea ta.
Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele!         
Cf. Ps 53,3-4  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai pregătit ajutoare
pe măsura slăbiciunii noastre.
Dă-ne, te rugăm, harul să primim cu bucurie 
răscumpărarea adusă de Cristos 
şi să o mărturisim prin trăirea noastră. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul, 
ca, prin puterea acestei jertfe, 
să ajungem mai curaţi la izvorul ei. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
În Cristos, avem răscumpărarea,
prin sângele lui, iertarea păcatelor,
după bogăţia harului său.                           Ef 1,7       

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, dăruieşte-ne harul,
ca, după cum am trecut de la semnul cel vechi,
la semnul cel nou al mântuirii,
tot astfel, lepădând omul cel vechi,
să ne reînnoim cugetele în sfinţenie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 “Aşa încât voi cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt?”. Cu toate acestea, ne îndepărtăm de tine, Doamne, şi pierdem faţa ta! Nu este din cauza lipsei de iubire, este pentru că aşa e viaţa, ne trage. Ochii şi inima nu ştiu în ce parte să se îndrepte. Pierdem faţa ta pentru că rămânem departe de practica evangheliei! Doamne, plin de răbdare, continuă să baţi la uşile noastre până când ne vei arăta faţa ta pentru totdeauna.

LECTURA I
Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă!
Citire din cartea Înţelepciunii 2,1a.12-22

1a
 Spun în ei înşişi
cei care nu gândesc drept:
12„Să-l pândim pe cel drept,
căci ne deranjează,
stă împotriva faptelor noastre,
ne reproşează păcate împotriva legii
şi ne acuză de păcate împotriva disciplinei noastre!
13 Se prezintă că are cunoaşterea lui Dumnezeu
şi se numeşte pe sine fiu al Domnului.
14 A devenit pentru noi reproş al gândurilor noastre
şi ne este greu şi numai să-l vedem.
15 Viaţa lui nu este asemănătoare cu a celorlalţi
şi căile lui sunt diferite.
16 Suntem consideraţi de el nelegitimi,
se ţine departe de căile noastre ca de necircumcizie,
declară fericit sfârşitul celor drepţi
şi se laudă că-l are pe Dumnezeu drept tată.
17 Să vedem dacă sunt adevărate cuvintele lui
şi să încercăm ce va fi la sfârşitul lui!
18 Căci dacă cel drept este fiul lui Dumnezeu,
el îi va veni în ajutor
şi-l va salva din mâna celor care-i stau împotrivă.
19 Să-l testăm prin jignire şi chin,
ca să cunoaştem blândeţea lui
şi să ne dăm seama de răbdarea lui!
20 Să-l condamnăm la o moarte ruşinoasă,
căci, după cuvintele sale,
el va fi supravegheat de Domnul.
21 Acestea le gândesc ei, dar se înşală:
răutatea lor i-a orbit.
22 Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu,
nu speră la răsplata sfinţeniei
şi nici nu stimează recompensa
sufletelor neprihănite”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),17-18.19-20.21 şi 23 (R.: 19a)

R
.: Domnul este aproape
de cei cu inima zdrobită.

17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtoarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită.
20 Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale,
nu va fi zdrobit niciunul dintre ele.
23 Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi,
nu vor fi pedepsiţi cei care-şi caută în el refugiu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Căutau să-l prindă,
dar nu venise încă ceasul lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 7,1-2.10.25-30

1
 În acel timp,
Isus umbla prin Galileea;
nu voia să meargă în Iudeea,
pentru că iudeii căutau să-l ucidă.
2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor.
10 După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a urcat şi el,
însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns.
25 Unii dintre cei din Ierusalim spuneau:
„Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă?
26 Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic!
Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii
că acesta este Cristos?
27 Dar acesta ştim de unde este;
când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este”.
28 Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis:
„Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt;
şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi,
ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis,
pe care voi nu-l cunoaşteţi.
29 Eu îl cunosc pentru că vin de la el şi el m-a trimis!”
30 Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el,
pentru că nu venise încă ceasul lui.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 2,1.12-22; Ps 33; In 7,1-2.10.25-30

Sfântul Ioan îşi începe evanghelia sa spunând că lumina străluceşte în întuneric şi demonstrează aceasta în toată viaţa şi pătimirea lui Isus. Există întuneric, dar tocmai el dă luminii ocazia de a se manifesta: aceea pe care o vedem în evanghelia de astăzi.

Isus este urât de oamenii care caută să-l ucidă. Iudeii nu ştiu cine este Isus, ei se gândesc că îi cunosc originea şi de aceea spun: „Noi ştim de unde este omul acesta”. E o cunoaştere numai umană; ştiu că Isus a trăit la Nazaret, că vine din Nazaret şi gândesc astfel: nu este Mesia, dacă vine din Nazaret, pentru că atunci când el va veni, nimeni nu va şti de unde vine şi cine este el.

Acest lucru îi dă lui Isus ocazia de a se manifesta cu mai multă strălucire: „Da, mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt!”, altfel spus: voi ştiţi că eu vin din Nazaret, dar „eu n-am venit de la mine însumi, ci trimis de cel care există cu adevărat şi pe care voi nu-l cunoaşteţi”. Ei ştiu şi nu ştiu, ştiu cine este Isus din punct de vedere fizic, dar spiritual nu cunosc originea sa. Sunt orbi, sunt cufundaţi în întuneric, dar lumina străluceşte în întuneric şi Isus se descoperă: „Eu îl cunosc, căci vin de la el şi el m-a trimis”.

Această manifestare a lui Isus provoacă o ostilitate încă şi mai mare, ei caută să-l aresteze, şi aşa se va şi întâmpla până la sfârşit.

Pentru moment nu reuşesc, „căci încă nu-i venise ceasul”, dar mai apoi întunericul va deveni mai dens şi aparent va învinge chiar lumina; în realitate, lumina se va manifesta chiar pe cruce.

În Cartea Înţelepciunii, în această pagină profetică, vedem că tot ceea ce este pozitiv devine un pretext pentru apariţia răului, a răului foarte mare. Dacă cel drept este blând, cei răi spun: „Să-i punem la încercare blândeţea cu insulte şi chinuri!” E răbdător? „Să-i punem la încercare răbdarea!” Dacă spune că este Fiul lui Dumnezeu, dacă se mândreşte că îl are pe Dumnezeu ca Tată, să-l punem la încercare, să-l condamnăm la o moarte infamă: Dumnezeu va avea grijă de el! Tot ceea ce este bine este o ocazie pentru ca răul să se manifeste într-o manieră terifiantă.

Ar exista şi o altă atitudine posibilă: cei răi să se lase atraşi de conduita celui drept, lucru plăcut şi frumos înaintea lui Dumnezeu. Dar celor răi prima soluţie li se pare mai atractivă: „Să-i întindem curse celui drept, pentru că stă în calea noastră, ne încurcă planurile”.

Să-i cerem Domnului ca să ne dea harul de a fi unii dintre imitatorii săi, şi nu dintre cei răi, să-i cerem ca orice situaţie să fie pentru noi o ocazie pentru a lăsa lumina să strălucească; pentru Isus, chiar şi răul, opoziţia, ostilitatea au fost ocazii pentru manifestarea luminii şi a bunătăţii sale. Şi să-i cerem să ştim să acceptăm mereu atitudinea de condamnare, de critică a altora faţă de noi, fără să ne înăsprim comportamentul faţă de ei, ci, mai degrabă, să căutăm să ne corijăm împreună. Astfel vom fi pe drumul cel bun, în compania lui Isus.