en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Hugo, ep.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a IV-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
M-au înconjurat legăturile morţii,
m-au cuprins durerile iadului;
dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul
şi din lăcaşul său sfânt mi-a auzit glasul.          
Cf. Ps 17,5.7  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca lucrarea îndurării tale să ne călăuzească inimile,
pentru că, fără tine, nu putem să fim plăcuţi înaintea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeste cu bunăvoinţă, Doamne, darurile noastre,
iar când suntem înclinaţi să ne împotrivim voinţei tale, 
atrage-ne cu bunătate spre tine. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Am fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Cristos,
Mielul neprihănit şi nepătat.        1Pt 1,19      

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca sfintele tale taine
să ne purifice şi să lucreze în noi, 
astfel încât să ne facă plăcuţi înaintea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Dacă se obişnuieşte, se pot acoperi crucile şi imaginile sacre, conform prescripţiilor conferinţei episcopale. În acest caz crucile rămân acoperite până la terminarea celebrării Patimilor, feria a VI-a a Săptămânii Sfinte, iar imaginile până la începutul vigiliei pascale.
Cuvintele lui Isus îi separă pe ascultătorii săi. În timp ce unii sunt dispuşi să-l recunoască profet şi Mesia, alţii, cărturarii, susţin că Cristos nu poate să vină din Galileea. Cuvântul lui Isus obligă la o luare de poziţie. A opta pentru Cristos înseamnă a se deschide spre universalism, a fi frate sau soră pentru orice persoană, independent de provenienţă, de rasă sau de mentalitate
.

LECTURA I
Eram ca un miel blând
dus la înjunghiere.
Citire din cartea profetului Ieremia 11,18-20

18
 Domnul
mi-a făcut cunoscut şi eu dau mărturie:
atunci tu m-ai făcut să văd faptele lor.
19 Dar eu eram ca un miel blând dus la înjunghiere;
nu ştiam că ei urzeau planuri împotriva mea:
„Să despuiem copacul cât este pe rod,
să-l tăiem de pe pământul celor vii
şi să nu i se mai amintească numele!”
20 Doamne Sabaot, tu care judeci cu dreptate,
care cercetezi rărunchii şi inima:
fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor,
pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 7,2-3.9bc-10.11-12 (R.: 2a)

R
.: Doamne Dumnezeul meu,
în tine mi-am căutat refugiu.

2 Doamne Dumnezeul meu, în tine mi-am căutat refugiu.
Mântuieşte-mă de toţi urmăritorii mei şi eliberează-mă,
3 ca nu cumva să-mi sfâşie viaţa ca leul,
să nu mă zdrobească fără ca cineva să mă salveze! R.

9bc Judecă-mă, Doamne, după dreptatea
şi după neprihănirea care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii celor nelegiuiţi şi întăreşte-l pe cel drept
tu, care cercetezi inimile şi rărunchii,
Dumnezeule preadrept. R.

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu,
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept,
care se poate indigna în fiecare zi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu
într-o inimă bună
şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Oare vine Cristos din Galileea?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 7,40-53

40
 În acel timp,
când au auzit cuvintele lui Isus,
unii din mulţime au spus:
„Acesta este într-adevăr Profetul!”
41 Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!”
Dar alţii spuneau:
„Oare vine Cristos din Galileea?
42 Nu a spus oare Scriptura:
Cristos vine din descendenţa lui David
şi din Betleem, satul de unde era David?”
43 Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.
44 Unii dintre ei voiau să-l prindă,
dar nimeni n-a pus mâna pe el.
45 Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei.
Aceştia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?”
46 Gărzile au răspuns:
„Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!”
47 Fariseii le-au zis:
„Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi?
48 Oare a crezut în el
cineva dintre conducători sau dintre farisei?
49 Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea
este blestemată”.
50 Nicodim, unul dintre ei,
cel care venise mai înainte la el, le-a zis:
51 „Oare Legea noastră condamnă un om
înainte de a-l judeca şi de a afla ce a făcut?”
52 I-au răspuns şi au zis:
„Nu cumva eşti şi tu din Galileea?
Studiază şi vezi
că niciun profet nu s-a ridicat din Galileea!”
53 Şi s-a dus fiecare la casa lui.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ier 11,18-20; Ps 7; In 7,40-53

Ne apropiem de timpul pătimirii, şi evanghelia ne aminteşte conflictul dintre Isus şi capii poporului; este un timp al controverselor, al ostilităţii verbale, mai înainte ca ostilitatea să se manifeste în acţiuni concrete. Unii ascultători ai lui Isus se conving: „Acesta este cu adevărat profetul!”, sau de-a dreptul: „Acesta este Mesia!” Dar în ignoranţa lor gândesc că Isus nu este din neamul lui David, crezând că s-a născut la Nazaret de unde provine, alţii aduc obiecţii. Duşmanii lui Isus profită de aceste disensiuni şi încearcă să-l aresteze, nu vor să-l asculte, îşi astupă urechile, îşi închid ochii pentru a nu vedea, pentru a nu recunoaşte adevărul.

Gărzile trimise pentru a-l aresta nu reuşesc să împlinească ordinul, pentru că „nici un om nu a vorbit vreodată ca omul acesta!” Dar fariseii, în duritatea inimii lor, revin în forţă: „Nu cumva v-aţi lăsat şi voi prinşi în rătăcire?” Nu vor să audă nimic despre persoana lui Isus, îşi au ideea lor dictată de invidie şi nu ascultă argumente, vor numai să-şi atingă scopul de a-l aresta pe Isus.

Acesta este modul de a lucra al celui rău, chiar şi astăzi. Fiecare îşi are punctul său de vedere şi ascultă numai ceea ce îi convine: restul este ignorat. Vedem acest lucru în fiecare zi în ziare: acelaşi fapt este prezentat în diferite moduri, interpretat în diferite maniere, pentru că fiecare caută confirmări la propriile idei preconcepute. Nu se doreşte cunoaşterea lucrurilor aşa cum sunt ele în realitate, ci după propria dorinţă, după propriile scopuri. Şi aceasta se întâmplă chiar şi în Biserică, din păcate.

Chiar şi noi ne comportăm aşa: avem ideile noastre, refuzăm să vedem lucrurile care merg într-un sens contrar, ascultăm numai ceea ce favorizează planurile noastre, fără să avem nici o preocupare pentru adevăr. Şi, astfel, îl refuzăm pe Cristos, pentru că orice acţiune contrară adevărului este un refuz al lui Cristos, în lucrurile mici, ca şi în cele mari.

Pentru a fi cu Cristos, este necesar să ascultăm numai cu dorinţa cunoaşterii adevărului, e nevoie să vedem lucrurile cum sunt, şi nu cum am vrea noi ca ele să fie. E necesar, adică, să fim cu inima deschisă, deschisă dorinţelor lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu, luminii lui Dumnezeu: atunci îl primim cu adevărat pe Isus, în detaliile vieţii, ca şi în lucrurile importante.

Să cerem harul de a fi cu adevărat deschişi faţă de cuvântul lui Dumnezeu care ne apropie în atâtea moduri de lumina lui Dumnezeu. Astfel, vom fi adevăraţi discipoli ai lui Cristos şi îl vom ajuta să construiască pe pământ împărăţia lui Dumnezeu.