en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Francisc de Paola, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA  A V-A DIN POSTUL MARE

Ant. la intrare 
Judecă-mă, Dumnezeule,
şi apără-mi cauza în faţa unui popor lipsit de credinţă;
scapă-mă de omul perfid şi trădător,
pentru că tu eşti Dumnezeul meu
şi locul meu de refugiu.         Cf. Ps 42,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca, ajutaţi de tine, să trăim şi noi
în dragostea care l-a făcut pe Fiul tău 
să-şi dea viaţa din iubire pentru lume. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
ASUPRA DARURILOR
Ascultă-ne, Dumnezeule atotputernic, pe noi, slujitorii tăi,
pe care ne-ai hrănit cu învăţătura credinţei creştine,
 şi purifîcă-ne, te rugăm, prin puterea acestei jertfe. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
„Oricine trăieşte si crede în mine"
nu va muri în veci", spune Domnul.                                       In 11,26

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ne dai harul
de a fi pururi mădulare vii ale Fiului tău, 
cu al cărui trup şi sânge ne împărtăşim. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Mai mult decât despre o restaurare este vorba despre o nouă creaţie: Duhul care coboară din cer însufleţeşte o inimă nouă, în întregime orientată spre Dumnezeu şi spre alianţa sa. Participarea la misterul pascal al lui Cristos prin Botez devine şi participarea la noua creaţie în Duhul. Învierea lui Lazăr este semnul realizării noii creaţii şi al noii alianţe promise de Ezechiel. Isus plânge înaintea primei creaţii, căzută în dezordine, în prada morţii şi a descompunerii. Patima, moartea şi învierea lui prin opera Duhului Sfânt (moartea şi învierea lui Lazăr le vestesc) îl proclamă stăpânul oricărei cărni. Învierea lui Lazăr este şi celebrarea Botezului nostru: în ziua Botezului, Biserica se îndreaptă spre catehumen ca şi spre creştinul căzut în păcat: “Lazăre, vino afară”; Cristos şi Biserica spun: “Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă”; bandajele păcatului cad auzind glasul Bisericii care se roagă împreună cu Cristos în faţa omului păcătos (Lazăr) şi rugăciunea ei îl restituie vieţii scufundându-l în apele de botez.

LECTURA I
Voi pune Duhul meu în voi
şi veţi trăi.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,12-14

12
 În zilele acelea,
Domnul Dumnezeu a zis:
„Iată, eu voi deschide mormintele voastre,
vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, poporul meu,
şi vă voi face să veniţi în pământul lui Israel.
13 Veţi cunoaşte că eu sunt Domnul
când voi deschide mormintele voastre
şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre,
poporul meu!
14 Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi;
vă voi face să vă odihniţi în pământul vostru
şi veţi cunoaşte că eu, Domnul, am vorbit şi am făcut»”
– oracolul Domnului.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 129(130),1-2.3-4.5-6ab.7-8 (R.: 7b)

R
.: La Domnul este îndurare
şi belşug de mântuire.

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare,
şi ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său.
6ab Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire!
8 El îl va mântui pe Israel de toate fărădelegile sale. R.

LECTURA A II-A
Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi
locuieşte în voi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,8-11

8
 Fraţilor,
cei care sunt în trup
nu pot să-i placă lui Dumnezeu.
9 Însă voi nu sunteţi în trup, ci în Duh,
din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.
Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos,
acesta nu este al lui.
10 Dar dacă Cristos este în voi,
deşi trupul este muritor din cauza păcatului,
Duhul este viaţă datorită dreptăţii.
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi
locuieşte în voi,
cel care l-a înviat pe Cristos din morţi
va învia şi trupurile voastre muritoare,
prin Duhul lui, care locuieşte în voi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11.25a.26a
„Eu sunt învierea şi viaţa”, spune Domnul.
„Oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci”.

EVANGHELIA*
Eu sunt învierea şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 11,1-45

1
 În acel timp,
era bolnav un oarecare Lazăr din Betania,
din satul Mariei şi al Martei, sora ei.
2 Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă
şi îi uscase picioarele cu părul ei.
Fratele ei, Lazăr, era bolnav.
3 Aşadar, surorile au trimis să i se spună:
„Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!”
4 Auzind, Isus a zis:
„Această boală nu este spre moarte,
ci spre gloria lui Dumnezeu,
pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”.
5 Deşi Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
6 când a auzit că este bolnav,
a mai rămas două zile în locul în care era.
7 Abia după aceea le-a spus discipolilor:
„Să mergem din nou în Iudeea!”
8 Discipolii i-au spus:
„Rabbi, acum căutau iudeii să te bată cu pietre
şi tu mergi iarăşi acolo?”
9 Isus a răspuns:
„Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi?
Dacă cineva umblă în timpul zilei,
nu se poticneşte, pentru că vede lumina acestei lumi.
10 Însă dacă cineva umblă în timpul nopţii,
se poticneşte, pentru că lumina nu este în el”.
11 După ce a spus acestea, a adăugat:
„Lazăr, prietenul nostru a adormit,
dar mă duc să-l trezesc”.
12 Atunci discipolii i-au zis:
„Doamne, dacă doarme, va fi salvat!”
13 De fapt, Isus vorbise despre moartea lui,
dar ei credeau că vorbeşte despre somnul obişnuit.
14 Aşadar, Isus le-a spus deschis:
„Lazăr a murit
15 şi mă bucur pentru voi că nu eram acolo,
pentru ca voi să credeţi.
Dar să mergem la el!”
16 Atunci Toma, cel numit Geamănul,
a spus celorlalţi discipoli:
„Să mergem şi noi ca să murim cu el!”
17 Când a venit Isus,
a aflat că era deja de patru zile în mormânt.
18 Betania era aproape de Ierusalim,
cam la cincisprezece stadii.
19 Şi mulţi iudei veniseră la Marta şi Maria
să le consoleze pentru fratele lor.
20 Când a auzit că a venit Isus,
Marta i-a ieşit în întâmpinare.
Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
„Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit!
22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis:
„Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus:
„Eu sunt învierea şi viaţa.
Cel care crede în mine,
chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine
nu va muri în veci.
Crezi tu aceasta?”
27 Ea, răspunzând, a zis: „Da, Doamne;
eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
cel care vine în lume”.
28 După ce a spus ea aceasta,
s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în taină:
„Învăţătorul este aici şi te cheamă”.
29 Când a auzit, Maria s-a ridicat repede
şi a venit la el.
30 Încă nu ajunsese Isus în sat,
ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta.
31 Atunci iudeii, care erau cu ea în casă şi o consolau,
văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă şi a ieşit,
au venit după ea crezând că merge la mormânt
ca să plângă acolo.
32 Când a ajuns Maria unde era Isus,
văzându-l, a căzut la picioarele lui, spunându-i:
„Doamne, dacă ai fi fost aici,
fratele meu nu ar fi murit”.
33 Iar Isus, când a văzut-o că plânge
şi că plâng şi iudeii care au venit cu ea,
s-a înfiorat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
35 Şi Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
„Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
„Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfiorat din nou şi a mers la mormânt.
Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
Marta, sora celui mort, i-a zis:
„Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus:
„Nu ţi-am zis că dacă vei crede
vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat, deci, piatra.
Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
„Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară,
ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
„Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză,
iar faţa lui era înfăşurară cu un ştergar.
Isus le-a zis:
„Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
şi văzuseră ceea ce făcuse el
au crezut în el.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11.25a.26a
„Eu sunt învierea şi viaţa”, spune Domnul,
„oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci”.

EVANGHELIA
Eu sunt învierea şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 11,3-7.17.20-27.33b-45

3 În acel timp,
surorile lui Lazăr au trimis să i se spună:
„Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!”
4 Auzind, Isus a zis:
„Această boală nu este spre moarte,
ci spre gloria lui Dumnezeu,
pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”.
5 Deşi Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
6 când a auzit că este bolnav,
a mai rămas două zile în locul în care era.
7 Abia după aceea le-a spus discipolilor:
„Să mergem din nou în Iudeea!”
17 Când a venit Isus,
a aflat că era deja de patru zile în mormânt.
20 Când a auzit că a venit Isus,
Marta i-a ieşit în întâmpinare.
Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
„Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit!
22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis:
„Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus:
„Eu sunt învierea şi viaţa.
Cel care crede în mine,
chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine
nu va muri în veci.
Crezi tu aceasta?”
27 Ea, răspunzând, a zis: „Da, Doamne;
eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
cel care vine în lume”.
33b Iar Isus s-a înfiorat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
35 Şi Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
„Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
„Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfiorat din nou şi a mers la mormânt.
Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
Marta, sora celui mort, i-a zis:
„Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus: „Nu ţi-am zis că dacă vei crede
vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat, deci, piatra.
Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
„Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară,
ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
„Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul legat la picioare şi la mâini
cu fâşii de pânză,
iar faţa lui era înfăşurară cu un ştergar.
Isus le-a zis:
„Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
şi văzuseră ceea ce făcuse el
au crezut în el.
Cuvântul Domnului