en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Vincenţiu Ferrer, pr. *; Irina, m.

 Liturghierul Roman

Miercuri din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Tu mă eliberezi de duşmanii mei înfuriaţi, Doamne. 
Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, 
tu mă mântuieşti de omul violent.         Cf. Ps 17,48-49 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule îndurător, 
luminează inimile fiilor tăi, sfinţite prin pocăinţă. 
Tu, care ne dai bucuria de a te sluji, 
ascultă cu bunătate rugăciunile pe care le înălţăm către tine. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Să-ţi fie bineplăcută, Doamne, 
această jertfă pe care ne-ai încredinţat-o, 
ca să o aducem spre cinstea numelui tău 
şi spre tămăduirea noastră. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeu ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale, 
în care avem răscumpărarea, 
prin sângele lui, iertarea păcatelor.         Col 1,13-14 
     

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tainele pe care le-am primit 
să fie pentru noi tămăduire cerească, 
vindecând inimile noastre de rănile păcatului 
si întărindu-ne cu ocrotire veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus le spune iudeilor că sunt sclavii păcatului, că nu sunt fiii lui Abraham pentru că nu îi fac lucrările, că nu-l au pe Dumnezeu ca Tată pentru că ar fi trebuit să-l iubească şi pe el care vine de la Tatăl. În felul acesta afirmă că înaintea lui Dumnezeu nu contează apartenenţa la un popor mare sau că sunt fii de sfinţi. Fiecare are importanţă pentru credinţa sa şi îi este plăcut lui Dumnezeu numai dacă faptele sale sunt bune şi conforme legilor sale.

LECTURA I
Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său
şi i-a eliberat pe slujitorii săi.
Citire din cartea profetului Daniel 3,14-20.91-92.95

14
 În zilele acelea,
Nabucodonosor a luat cuvântul şi le-a zis:
„Este adevărat, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
că nu-i slujiţi pe aceşti zei ai mei
şi nu vă închinaţi statuii de aur pe care am ridicat-o?
15 Acum, fiţi gata ca în clipa când veţi auzi sunetul cornului,
al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului,
al cimpoiului şi al tuturor felurilor de instrumente muzicale
să cădeţi şi să vă închinaţi statuii pe care am făcut-o!
Dacă nu vă veţi închina, în aceeaşi clipă veţi fi aruncaţi
în mijlocul cuptorului cu foc aprins.
Şi cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea?”
16 Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au luat cuvântul
şi i-au spus regelui Nabucodonosor:
„Noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău.
17 Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim,
poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins
şi ne va elibera din mâna ta, rege!
18 Şi chiar dacă nu, să-ţi fie cunoscut, rege,
că nu vom fi slujitorii dumnezeilor tăi
şi nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o!”
19 Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie,
înfăţişarea chipului său
s-a schimbat împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
A luat cuvântul şi a poruncit să fie încălzit cuptorul
de şapte ori mai mult decât se încălzea de obicei.
20 Apoi a poruncit
unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa
să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego
şi să-i arunce în cuptorul cu foc aprins.
91(24) Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit,
s-a ridicat în grabă şi le-a zis sfetnicilor săi:
„Oare nu am aruncat noi trei oameni
legaţi în mijlocul cuptorului?”
Ei au luat cuvântul şi au spus: „Sigur, rege!”
92(25) El a luat cuvântul şi a zis:
„Iată, eu văd patru oameni dezlegaţi,
umblând în mijlocul focului fără să fi suferit ceva!
Iar înfăţişarea celui de-al patrulea
este asemenea cu aceea a unui fiu al lui Dumnezeu”.
95(28) Nabucodonosor a luat cuvântul şi a zis:
„Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac,
Meşac şi Aben-Nego,
care l-a trimis pe îngerul său
şi i-a eliberat pe slujitorii săi
care s-au încrezut în el;
au încălcat porunca regelui,
şi-au dat mai degrabă trupurile la moarte
decât să slujească şi să adore vreun dumnezeu
în afară de Dumnezeul lor”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53.54.55.56 (R. 52b)

R
.: Vrednic de laudă eşti, Doamne,
şi preamărit în veci.

52 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului,
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 8,15
Fericiţi sunt cei care
păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună
şi aduc rod întru răbdare.

EVANGHELIA
Dacă Fiul vă va elibera,
veţi fi într-adevăr liberi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 8,31-42

 

31 În acel timp,
Isus le-a spus iudeilor care crezuseră în el:
„Dacă rămâneţi în cuvântul meu,
sunteţi cu adevărat discipolii mei
32 şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera”.
33 Ei i-au răspuns:
„Noi suntem descendenţă a lui Abraham
şi n-am fost niciodată sclavii nimănui.
Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?”
34 Isus le-a răspuns:
„Adevăr, adevăr vă spun
că oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului.
35 Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna;
fiul rămâne pentru totdeauna.
36 Aşadar, dacă Fiul vă va elibera,
veţi fi într-adevăr liberi.
37 Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham,
dar căutaţi să mă ucideţi,
deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi.
38 Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu,
iar voi faceţi cele ce aţi auzit de la tatăl vostru”.
39 Ei au răspuns şi i-au zis:
„Tatăl nostru este Abraham”.
Isus le-a zis:
„Dacă sunteţi fiii lui Abraham, faceţi faptele lui Abraham!
40 Acum, însă, voi căutaţi să mă ucideţi pe mine,
om care v-am spus adevărul
pe care îl am de la Dumnezeu;
Abraham n-a făcut aceasta.
41 Voi faceţi faptele tatălui vostru”.
Ei i-au zis:
„Noi nu suntem născuţi din desfrânare;
avem un singur tată: pe Dumnezeu”.
42 Isus le-a zis:
„Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi,
pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu.
Eu nu am venit de la mine însumi,
ci el m-a trimis”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; Dan 3; In 8,31-42

Cele două lecturi de astăzi vorbesc despre libertate, despre adevărata libertate, şi Domnul Isus ne zice că secretul libertăţii este ascultarea cuvântului său, ascultarea de Dumnezeu cu o inimă profundă.

Iudeii, duşmanii săi, nu-i sunt credincioşi lui Dumnezeu: în inima lor ei ascultă o altă voce, aceea a diavolului: tatăl lor este diavolul. Într-adevăr, ei vor să-l ucidă nu pentru că ar fi făcut vreun rău, ci pentru că spune adevărul, acel adevăr care pe ei îi dezgustă, pentru că le arată faptele lor rele, răutatea intenţiilor lor.

„Dacă aţi fi fiii lui Abraham, aţi face faptele lui Abraham!”, spune Isus. Trebuie să facem faptele Tatălui nostru dacă vrem să fim fiii săi adevăraţi: nu ajunge să fim botezaţi, dar e necesar să creştem ca fii adevăraţi ai lui Dumnezeu ascultând glasul său şi lăsând cuvântul lui Isus să prindă rădăcini în noi, să pună treptat stăpânire pe fiinţa noastră. Astfel, perseverând în fidelitate faţă de cuvântul său, devenim liberi. Fiul ne face liberi, Fiul Isus, dacă noi deschidem în faţa cuvântului său nu numai inteligenţa, ci toată viaţa noastră. Când toată viaţa noastră e condusă de cuvântul lui Isus, atunci noi suntem mereu mai liberi: liberi de păcatul care ne face sclavi, liberi de invidia care ne separă de alţii, de răutate, de orgoliul care ne paralizează, şi trăim libertatea Spiritului lui Dumnezeu. „Rodul Duhului B spune Paul B este iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, stăpânirea de sine; împotriva acestora nu există lege” (Gal 5,22): este, deci, perfecta libertate.

În prima lectură găsim exemplul celor trei tineri în cuptorul cu foc, exemplu magnific de libertate. Ei refuză cu mândrie să adore puterea regelui, chiar dacă regele îi persecută aruncându-i în cuptorul cu foc încins. Spune Nabucodonosor: „Care este acel Dumnezeu care vă va scoate din mâna mea?” Şi răspunsul curajos este următorul: „Rege, nici nu-i nevoie să-ţi răspundem la această întrebare; iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi să ne elibereze din mâinile tale”. Acest gest de libertate îi condamnă la un teribil supliciu: „A poruncit să-i legeY şi să-i arunce în cuptorul cu foc”. Nu mai sunt liberi, cel puţin aparent: sunt legaţi şi aruncaţi în foc. Dar iată, Dumnezeu îi eliberează în mod miraculos din semnul însuşi al chinului. „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi la picioare?”, se întreabă regele. „Ei bine, acum văd patru oameni, umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi”. Este într-adevăr îngerul lui Dumnezeu cu ei, ca semn al intervenţiei lui Dumnezeu.

Este o lecţie pentru noi. Dacă îi suntem credincioşi lui Dumnezeu, vom fi liberi în dificultăţi, în persecuţii, şi chiar în închisoare, liberi ai adevăratei libertăţi a inimii, fericiţi chiar şi în chinuri, „plini de bucurie în încercări”.

Aceşti tineri în cuptor îi cântau laude lui Dumnezeu, cântau pentru că se simţeau liberi, graţie victoriei pe care Dumnezeu o dă celor care îl iubesc şi îi sunt credincioşi. Este vocaţia noastră, pe care Dumnezeu o face posibilă prin pătimirea lui Isus care ne face victorioşi împotriva păcatului, împotriva dificultăţilor de orice fel, chiar şi împotriva suferinţei. Să cerem acea profundă ascultare faţă de cuvântul care ne conduce la această minunată libertate.