en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre

 Liturghierul Roman

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE) 

Ant. la intrare 
Am înviat şi de acum sunt pururi cu tine, aleluia; 
ai pus peste mine mâna ta, aleluia; 
minunată este pentru mine cunoaşterea ta, aleluia, aleluia!         Cf. Ps. 138,18.5-6 
sau: 

Domnul a înviat cu adevărat, aleluia; 
a lui este gloria şi puterea 
în toţi vecii vecilor, aleluia, aleluia.        Lc 24,34; cf. Ap 1,6 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
care, prin biruinţa Fiului tău unul-născut asupra morţii, 
ne-ai deschis astăzi porţile vieţii veşnice, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, sărbătorind învierea Domnului, 
să înviem, prin înnoirea Duhului tău, în lumina vieţii. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Tresăltând de bucuria învierii, 
îţi oferim, Doamne, această jertfă 
prin care Biserica ta renaşte şi se hrăneşte în chip minunat. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos, Mielul nostru de Paşti, 
a fost jertfit, aleluia; 
să sărbătorim, aşadar, 
cu azimele sincerităţii şi ale adevărului, 
aleluia, aleluia!         1Cor 5,7-8 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
n bunătatea ta nesfârşită, ocroteşte, Dumnezeule, Biserica ta, 
pentru ca, reînnoită prin tainele pascale, 
să ajungă la strălucirea învierii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Colectă pentru seminariile diecezane.
La mormântul gol sunt semne pentru aceia care sunt dispuşi să creadă: trebuie să ştim să vedem. Ucenicul pe care-l iubea Isus devine credinciosul tip care va şti de acum să înţeleagă Scriptura, adică să vadă scopul şi unitatea întregului plan mântuitor al lui Dumnezeu
.

LECTURA I
Am mâncat şi am băut cu el
după ce a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

34a
 În zilele acelea,
Petru, deschizându-şi gura, a spus:
37„Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea,
începând din Galileea,
după botezul pe care l-a predicat Ioan:
38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret
cu Duhul Sfânt şi cu putere.
Acesta a trecut făcând bine
şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol,
pentru că Dumnezeu era cu el.
39 Noi suntem martori
la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim.
Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn.
40 Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi
şi a îngăduit să se arate
41 nu întregului popor,
ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu,
care am mâncat şi am băut cu el
după ce a înviat din morţi,
42 şi ne-a poruncit să predicăm poporului
şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu
judecător al celor vii şi al celor morţi.
43 Toţi profeţii dau mărturie despre el
că oricine crede în el
primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R
.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A*
Căutaţi cele de sus
unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Coloseni 3,1-4

1
 Fraţilor,
dacă aţi înviat împreună cu Cristos,
căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu!
2 Cugetaţi la cele de sus,
şi nu la cele de pe pământ,
3 căci voi aţi murit
şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos
în Dumnezeu!
4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră,
atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA A II-A
Curăţaţi aluatul cel vechi,
ca să fiţi o frământătură nouă!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 5,6b-8

6b
 Fraţilor,
nu ştiţi că puţin aluat
dospeşte întreaga frământătură?
7 Curăţaţi aluatul cel vechi
ca să fiţi o frământătură nouă,
aşa cum sunteţi, fără aluat,
pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit!
8 Să sărbătorim, aşadar,
nu cu aluatul cel vechi,
nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii,
ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului!
Cuvântul Domnului

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale
jertfă de laudă!

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi
cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit,
dar acum e viu şi domneşte.

„Spune-ne, Marie Magdalena,
ce-ai văzut pe cale?”

„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,
am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul
a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii,
îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit.
Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,1-9

1
 În prima zi a săptămânii,
dis-de-dimineaţă,
pe când mai era încă întuneric,
Maria Magdalena a venit la mormânt
şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt.
2 Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru
şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus,
şi le-a spus:
„L-au luat pe Domnul din mormânt
şi nu ştim unde l-au pus”.
3 Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol
şi au venit la mormânt.
4 Alergau amândoi împreună,
dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru
şi a ajuns primul la mormânt.
5 Aplecându-se,
a văzut giulgiurile aşezate,
dar nu a intrat.
6 Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma,
şi a intrat în mormânt.
El a văzut giulgiurile aşezate,
7 dar ştergarul, care fusese pe capul lui,
nu era aşezat împreună cu giulgiurile,
ci împăturit aparte, într-un loc.
8 Atunci a intrat şi celălalt discipol
care sosise primul la mormânt.
A văzut şi a crezut;
9 pentru că încă nu cunoşteau Scriptura:
că el trebuia să învie din morţi.
Cuvântul Domnului

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă, pag. 412-415.
Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia: Lc 24,13-35, pag. 434.