en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 decembrie 2017

Calendarul zilei

Duminică, 17 decembrie 2017

Sfintii zilei
Sf. Cristofor, călug.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a din Advent
Liturghie proprie, Credo, prefaţă pentru Advent II
violet, III
Lectionar
Is 61,1-2a.10-11: Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu.
Ps Lc 1,46-54: Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
1Tes 5,16-24: Fiinţa voastră întreagă să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
In 1,6-8.19-28: În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.
 

 

Sfintii zilei

Ss. Ilie, Paul şi Isidor, m.

 Liturghierul Roman

Luni din Octava Pastelui 

Ant. la intrare 
Domnul v-a adus 
într-o ţară unde curge lapte şi miere, 
pentru ca legea Domnului 
să fie pururi pe buzele voastre, aleluia.         Ex 13,5.9 
sau:
 
Domnul a înviat din morţi, precum a zis; 
să ne bucurăm şi să ne veselim cu toţii, 
căci el domneşte în veci, aleluia! 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, 
tu sporeşti necontenit Biserica ta, 
dăruindu-i, prin Botez, noi fii. 
Dă-le slujitorilor tăi harul 
să rămână fideli, în trăirea lor, 
sacramentului pe care l-au primit în credinţă. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte cu bunătate 
darurile credincioşilor tăi, 
pentru ca toţi cei care au fost reînnoiţi prin mărturisirea numelui tău 
şi prin Botez să ajungă la fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, 
moartea nu mai are nici o putere asupra lui, aleluia.         Rom 6,9 
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
revarsă cu îmbelşugare în sufletele noastre 
harul tainei pascale, 
ca să putem răspunde darului iubirii tale ce ne-a deschis calea mântuirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Primul cuvânt al lui Isus înviat este o invitaţie la bucurie. Nu mai este loc pentru tristeţe şi pentru frică. Moartea a fost învinsă. Trebuie inaugurată viaţa cea nouă, împărtăşind-o, pornind din Galileea, unde începuse totul. Aici ucenicii vor trăi marea experienţă a întâlnirii cu Cel Înviat.

LECTURA I
Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat
şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14.22-33

14
 În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare,
împreună cu cei unsprezece,
şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit:
„Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,
să vă fie cunoscută aceasta
şi fiţi atenţi la cuvintele mele!
22 Pe Isus Nazarineanul,
bărbat adeverit de Dumnezeu între voi
prin fapte puternice, minuni şi semne
pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru,
după cum voi înşivă ştiţi,
23 pe acesta, care a fost dat
după planul stabilit şi preştiinţa lui Dumnezeu
şi pe care voi l-aţi răstignit şi ucis
prin mâinile celor fărădelege,
24 pe acesta, Dumnezeu l-a înviat,
eliberându-l de durerile morţii,
deoarece nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei.
25 Căci David spune cu privire la el:
«Îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul,
căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.
26 De aceea s-a bucurat inima mea
şi limba mea a tresăltat de veselie;
ba, mai mult, şi trupul meu se va odihni în speranţă,
27 pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor
şi nici nu vei permite ca sfântul tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,
mă vei umple de bucurie cu prezenţa ta».
29 Fraţilor, să-mi fie permis
să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David:
el a murit şi a fost îngropat
şi mormântul lui este printre noi până în ziua de azi.
30 Dar fiind profet
şi ştiind că Dumnezeu îi făcuse jurământ
să aşeze pe tronul său un descendent al lui,
31 el a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos:
«El nu a fost lăsat în locuinţa morţilor
şi nici trupul lui nu a văzut putrezirea».
32 Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat
şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu
şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt,
l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)

R
.: Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că în tine îmi caut refugiu!
sau:
Aleluia.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi de ştire fraţilor mei
să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 28,8-15

8
 În acel timp,
femeile, plecând în grabă de la mormânt,
cu frică şi cu bucurie mare,
au alergat să dea de ştire discipolilor lui.
9 Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare
şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!”
Iar ele, apropiindu-se,
i-au cuprins picioarele şi l-au adorat.
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi!
Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea
şi acolo mă vor vedea!”
11 După ce au plecat ele,
iată că unii din gardă au venit în cetate
şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate.
12 Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii,
au dat suficient de mulţi arginţi soldaţilor,
13 zicând: „Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea
şi l-au furat pe când noi dormeam!»
14 Şi dacă va afla guvernatorul despre asta,
îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri”.
15 Ei, luând arginţii, au făcut aşa cum au fost instruiţi.
Astfel, zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 2,14.22-32; Ps 15; Mt 28,8-15

Văzând îngerii care le-au anunţat învierea, femeile au fost cuprinse de frică şi, în acelaşi timp B spune Matei B de o bucurie mare. Dar bucuria nu a putut fi deplină până când Isus nu avea să li se arate. Şi Isus a venit: „Bucuraţi-vă!” Acum bucuria este completă: ele pot să-i fie aproape, să-i cuprindă din nou picioarele, să-l adore: Este Domnul! Este Domnul care a înviat!

Isus este acela, aşa cum o spune psalmul, care arată calea vieţii, ne umple de bucurie cu prezenţa sa, pentru că el este prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu invizibil.

Întâlnirea cu Isus înviat, pentru aceste femei, devine ocazie pentru o misiune: nu pot să rămână liniştite alături de Isus pentru a se bucura de prezenţa sa, bucuria le-a fost dată în vederea unei misiuni: „Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea”. Şi pentru noi bucuria învierii devine îndemn la vestire, la misiune. Când Isus ne dă bucuria de a-i sta alături, de a contempla chipul său, acest lucru se întâmplă pentru ca noi, mai apoi, să dăm această bucurie tuturor fraţilor şi surorilor noastre.

În a doua parte a evangheliei vedem un al doilea efect al luminii învierii, un efect negativ pentru cine nu este dispus să-l primească. Soldaţii care erau de pază şi bătrânii complotează împreună, refuzând să vadă lumina: „Să spuneţi aşa: ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat pe când noi dormeam”. Sfântul Augustin îi ia peste picior pe aceştia spunând: „Dacă dormeau, cum au putut să-i vadă pe ucenicii care furau trupul?” Mărturia lor se destramă de la sine.

Vor fi întotdeauna oameni care caută să ascundă adevărul, care, închizându-se luminii divine, se refugiază în comploturile lor apărându-şi interesele, îndepărtându-se tot mai mult de simplitatea adevărului şi adăugând confuzie după confuzie.

Numai cine se deschide adevărului este în pace şi poate să meargă înainte cu deplină simplitate.

Să-i cerem Domnului darul de a fi complet deschişi luminii sale şi complet disponibili misiunii care derivă din ea.