en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Anselm, ep. înv.

 Liturghierul Roman

Vineri din Octava Pastelui 

Ant. la intrare 
Domnul şi-a condus poporul, umplându-l de speranţă, 
iar pe duşmanii lui i-a acoperit marea, aleluia!         Cf. Ps 77,53 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
tu ai rânduit misterul pascal 
ca legământ de împăcare pentru oameni; 
dă-ne, te rugăm, harul 
de a ne conforma viaţa cu credinţa pe care o mărturisim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
împlineşte cu bunătate în noi tainica transformare 
arătată de acest schimb de daruri pascale 
şi înalţă inimile noastre de la dorinţele pământeşti 
la dorul după cele veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
    
Ant. la Împărtăşanie 
Isus le-a spus discipolilor săi: „Veniţi şi mâncaţi!" 
Apoi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ocroteşte-i neîncetat cu iubire pe aceia pe care i-ai mântuit; 
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea: 
învierea lui să fie pururi bucuria noastră. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Petru şi însoţitorii săi, în timp ce Isus înviat îi priveşte de pe malul lacului, pescuiesc exact 153 de peşti. Suntem într-un simbolism deplin, dar, desigur, nu în irealitate! Aici realitatea este atât de bogată şi misterioasă încât poate fi descrisă numai prin simboluri. Hrana oferită de Isus ne face să ne gândim în mod inevitabil la Euharistie, prin care fiecare creştin se apropie de Cel Înviat, îl recunoaşte şi intră în comuniune cu el.

LECTURA I
Nu este în nimeni altul mântuirea.
Citire din Faptele Apostolilor 4,1-12

1
 În zilele acelea,
pe când Petru şi Ioan vorbeau poporului,
după ce a fost vindecat ologul,
s-au apropiat de ei preoţii,
comandantul gărzii templului şi saduceii,
2 înfuriaţi că învaţă poporul
şi proclamă în numele lui Isus învierea din morţi.
3 Au pus mâinile pe ei
şi i-au pus sub pază până a doua zi, căci era deja seară.
4 Dar mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut
şi numărul bărbaţilor s-a ridicat la aproape cinci mii.
5 A doua zi s-au adunat în Ierusalim
comandanţii, bătrânii şi cărturarii,
6 marele preot Anna, Caiafa, Ioan şi Alexandru
şi toţi câţi erau din neamul arhieresc,
7 i-au adus în mijloc şi îi interogau:
„Cu ce putere şi în numele cui faceţi voi aceasta?”
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus:
„Conducători ai poporului şi bătrâni,
9 noi suntem cercetaţi
pentru binele făcut unui om bolnav
şi cum a fost acesta salvat.
10 Să vă fie cunoscut tuturor
şi întregului popor al lui Israel:
în numele lui Isus Cristos Nazarineanul,
pe care voi l-aţi răstignit,
dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi,
în el stă acesta înaintea voastră vindecat!
11 Isus este «piatra dispreţuită de voi, constructorii,
care a ajuns piatra unghiulară».
12 Şi nu este în nimeni altul mântuirea,
pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor,
în care trebuie să fim mântuiţi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2 şi 4.22-24.25-27a (R.: 22)

R
.: Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,1-14

1
 În acel timp,
Isus s-a arătat din nou discipolilor
lângă Marea Tiberiadei,
şi li s-a arătat astfel:
2 Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit Geamănul,
Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu
şi alţi doi dintre discipolii lui.
3 Simon Petru le-a spus:
„Mă duc să pescuiesc”.
Ei i-au zis: „Mergem şi noi cu tine”.
Au ieşit şi s-au urcat în barcă,
dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
4 Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal,
dar discipolii nu ştiau că este Isus.
5 Aşadar, Isus le-a zis:
„Copilaşi, nu aveţi ceva de mâncare?”
I-au răspuns: „Nu!”
6 Atunci le-a zis:
„Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!”
Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage,
din cauza mulţimii peştilor.
7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea
i-a spus lui Petru: „E Domnul!”
Simon Petru, auzind că este Domnul,
s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat –
şi s-a aruncat în mare.
8 Ceilalţi discipoli au venit cu barca
– pentru că nu erau departe de uscat,
ci la vreo două sute de coţi –,
trăgând cu ei năvodul cu peşti.
9 Când au coborât pe uscat,
au văzut un foc cu jar, peşti puşi deasupra şi pâine.
10 Isus le-a zis:
„Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!”
11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal
năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari.
Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.
12 Isus le-a zis:
„Veniţi şi mâncaţi!”
Şi niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe:
„Tu cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
14 Aceasta a fost de acum a treia oară
că Isus s-a arătat discipolilor
după ce a înviat din morţi.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 4,1-12; Ps 117; In 21,1-14

Evanghelia de astăzi este una care introduce un climat primăvăratic, plin de farmecul misterului. Apostolii sunt pe lacul Genezaret, în locurile unde au trăit cu Isus. Acum, prezenţa continuă a lui Isus s-a încheiat şi ei s-au întors la munca lor obişnuită de pescari, şi această noapte este una fără succes.

În zori, Isus apare, asemenea luminii blânde care se ridică, înaintea ochilor obosiţi ai acestor oameni. Ei nu-l aşteptau: au văzut, în lumina crescândă a zorilor, că pe ţărm era cineva, dar nu l-au recunoscut.

Isus se face recunoscut în gesturile sale, unul extraordinar B pescuirea minunată B altele mult mai simple şi familiare. A pregătit pâinea şi peştele şi îi invită cu iubire: „Veniţi şi mâncaţi”. Apoi ia pâinea şi, de asemenea, peştele, cum o făcuse de atâtea ori mai înainte.

Se pare că Isus, în loc să-şi manifeste toată gloria sa, a voit mai degrabă să-i pregătească pe discipoli pentru prezenţa sa misterioasă, care după înviere este prezenţă universală: acum Isus este prezent oriunde, într-o manieră divină, dar, de asemenea, cu umanitatea sa. Şi, pe de altă parte, i-a pregătit şi pentru a nu repeta eroarea capilor iudeilor, care nu au ştiut să-l recunoască pe Isus în umilinţa sa. Ei au dat la o parte această piatră, care în ochii lor era meschină, lipsită de orice valoare, în timp ce el era piatra aleasă de Dumnezeu.

Dacă creştinii ar fi fost impresionaţi de gloria vizibilă a Celui Înviat, ar fi fost tentaţi să caute întotdeauna această glorie externă, şi numai în ea să-l recunoască pe Isus. În schimb, ei au fost chemaţi să caute o glorie divină, care nu este exterioară; sunt chemaţi să-l recunoască pe Isus în fraţii lor: pentru aceasta, Isus se face asemenea lor, chiar şi după înviere. Sunt chemaţi să-l recunoască pe Isus care se face prezent în cei mai săraci, în cei mai umili, în cei mai nevoiaşi: acolo trebuie creştinii să recunoască gloria sa, gloria misterioasă a Domnului lor şi puterea acţiunii sale divine, care împlineşte minuni prin mijloacele cele mai simple şi umile.

Această scenă evanghelică este un mare dar al Domnului, care ne ajută să recunoaştem prezenţa sa adevărată şi eficace şi în viaţa noastră zilnică şi atât de simplă.