en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A A PASTELUI 
SAU A DIVINEI ÎNDURĂRI

Ant. la intrare 
Ca nişte copii de curând născuţi, 
să doriţi laptele spiritual, curat, 
ca să creşteţi prin el spre mântuire, aleluia.         1Pt 2,2 
sau: 

Intraţi în bucuria măririi voastre, 
aducându-i mulţumire lui Dumnezeu .         Esd 2,36-37 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule pururi îndurător, 
în celebrarea anuală a sărbătorii Paştelui, 
tu înflăcărezi credinţa poporului consacrat ţie; 
te rugăm, sporeşte harul pe care ni l-ai dăruit, 
pentru ca toţi să ajungă să înţeleagă cum se cuvine în ce baie au fost spălaţi, 
în ce Duh au fost renăscuţi, 
cu ce sânge au fost răscumpăraţi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte darurile poporului tău (şi ale celor de curând renăscuţi în Cristos)
pentru ca toţi cei care au fost reînnoiţi, 
prin mărturisirea numelui tău şi prin Botez, 
să ajungă la fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Întinde-ţi mâna, atinge urmele cuielor 
şi nu fi necredincios, ci credincios, aleluia!         Cf. In 20,27 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic, 
dă-ne, te rugăm, harul 
ca puterea tainei pascale să lucreze necontenit în sufletele noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Duminica Divinei Îndurări.
În prima lectură ni se descrie sensul comuniunii primilor creştini, cu o particulară insistenţă asupra ideii de Biserică, acea comunitate deschisă tuturor, şi asupra acţiunii apostolilor, semne ale prezenţei Celui Înviat printre oameni. A doua lectură prezintă prima revelaţie a sfântului Ioan: “Cel înviat posedă acum plinătatea vieţii”. Pentru cel care crede în el, moartea nu mai reprezintă ultimul cuvânt al destinului său. Evanghelia relatează apariţia lui Isus “după opt zile”. Centrul tematic este darul păcii şi darul Duhului Sfânt; prin forţa acestor daruri, discipolii vor fi trimişi cu misiunea de a construi o istorie a reconcilierii. În această duminică, trebuie să discernem mesajul profund pentru a ilumina, prin bucuria Celui Înviat, întunericul care este în noi
.

LECTURA I
Toţi cei care credeau erau împreună
şi aveau totul în comun.
Citire din Faptele Apostolilor 2,42-47

42
 În zilele acelea,
fraţii erau stăruitori în învăţătura apostolilor
şi în comuniunea fraternă,
la frângerea pâinii şi la rugăciune.
43 Şi toţi erau cuprinşi de teamă:
multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli.
44 Toţi cei care credeau erau împreună
şi aveau toate în comun:
45 îşi vindeau proprietăţile şi bunurile
şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.
46 Şi în fiecare zi stăruiau împreună în templu,
frângeau pâinea în casele lor
şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă curată.
47 Îl lăudau pe Dumnezeu
şi aveau trecere în faţa întregului popor.
Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul lor
pe cei ce aveau să se mântuiască.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.13-15.22-24 (R.: 1)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad,
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea:
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă
se aud în corturile celor drepţi. R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A
Ne-a renăscut la o speranţă vie
prin învierea lui Isus Cristos din morţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 1,3-9

3
 Binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
care, în marea sa îndurare,
ne-a renăscut la o speranţă vie
prin învierea lui Isus Cristos din morţi,
4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită,
păstrată pentru voi în ceruri!
5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă,
pentru mântuirea care este gata să fie manifestată
în timpul de pe urmă.
6 Pentru aceasta vă bucuraţi,
deşi acum, pentru puţin timp,
trebuie să vă întristaţi de felurite încercări
7 pentru ca valoarea credinţei voastre,
mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc,
să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste
la arătarea lui Isus Cristos.
8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi;
fără a-l vedea, dar crezând în el,
tresăriţi de o bucurie negrăită şi glorificată,
9 încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre:
mântuirea sufletelor.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,19-31

19
 În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii,
deşi uşile locului în care erau discipolii,
de frica iudeilor, erau încuiate,
a venit Isus, a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: „Pace vouă!”
20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul.
21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!
Aşa cum m-a trimis Tatăl,
aşa vă trimit şi eu pe voi”.
22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor
şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt!
23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate;
cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.
24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece,
cel numit „Geamănul”,
nu era cu ei când a venit Isus.
25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus:
„L-am văzut pe Domnul!”
Dar el le-a zis:
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor
şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor
şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui,nu voi crede”.
26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru,
iar Toma era împreună cu ei.
Isus a venit, deşi uşile erau încuiate,
a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”
27 Apoi i-a spus lui Toma:
„Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele!
Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea
şi nu fi necredincios, ci credincios!”
28 Toma a răspuns şi i-a zis:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut.
Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”
30 Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne,
care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31 Acestea însă au fost scrise
ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.
Cuvântul Domnului