en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

SF. MARCU, ev.

 Liturghierul Roman

25 aprilie
SF. MARCU, ev.

Ant. la intrare

Mergeţi în toată lumea 
şi predicaţi evanghelia la toată făptura, spune Domnul.             Mc 16,15

Se spune Marire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,  care l-ai învrednicit pe sfântul evanghelist Marcu 
cu misiunea de a propovădui vestea cea bună, 
dă-ne, te rugăm, harul să-i primim cu folos învăţătura, 
şi astfel, să mergem cu fidelitate pe urmele lui Cristos. 
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR

Cinstind gloria sfântului Marcu, 
îţi aducem, Doamne, jertfa de laudă 
şi te rugăm cu umilinţă, ca Biserica ta 
să stăruie necontenit în misiunea ei de a vesti evanghelia. 
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul lumii, spune Domnul, aleluia.             Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, 
ca taina sfântă pe care am primit-o la altarul tău 
să ne sfinţească şi să ne întărească 
în credinţa evangheliei pe care a propovăduit-o sfântul Marcu. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelistul Marcu, prin stilul său concis, rezumă în puţine cuvinte “kerigma”, adică anunţul mesajului de mântuire. E şi stilul apostolului Petru, pescarul devenit “pescar de oameni”: transparent, umil, generos şi curajos. Sfântul Marcu a fost un urmaş entuziast al lui Isus. O demonstrează în Evanghelia sa. Ştie bine că lucrul cel mai important nu este ceea ce Isus spune, dar ceea ce Isus face: persoana sa din care trebuie să ne inspirăm pentru a-i continua misiunea. În misiunea de a-l urma pe Isus, creştinul nu acceptă orice cruce, ci doar pe aceea a lui Isus, care este crucea de a trăi în favoarea împărăţiei.

LECTURA I
Vă salută Marcu, fiul meu.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 5,5b-14

5b Preaiubiţilor,
îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii,
pentru că:
„Dumnezeu se împotriveşte celor mândri,
însă celor smeriţi le dă har!”
6 Aşadar, umiliţi-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu,
pentru ca el să vă înalţe la timpul potrivit!
7 Încredinţaţi-i lui toată îngrijorarea voastră,
căci el se îngrijeşte de voi!
8 Fiţi cumpătaţi, vegheaţi!
Duşmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage,
dă târcoale căutând pe cine să înghită.
9 Împotriviţi-vă lui tari în credinţă,
ştiind că şi fraţii voştri răspândiţi în lume
îndură aceleaşi suferinţe!
10 Iar Dumnezeul oricărui har,
care v-a chemat la gloria sa veşnică în Cristos Isus,
după ce veţi fi suferit puţin,
el însuşi vă va desăvârşi,
vă va întări, vă va da putere,
vă va face neclintiţi.
11 Lui să-i fie puterea în veci! Amin!
12 V-am scris pe scurt prin Silvan,
pe care îl consider un frate credincios,
ca să vă îndemn şi să dau mărturie
că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu;
să rămâneţi în el!
13 Vă salută comunitatea din Babilon, aleasă ca şi voi,
şi Marcu, fiul meu.
14 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul dragostei!
Pace vouă tuturor care sunteţi în Cristos!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.6-7.16-17 (R.: cf. 2a)

R
.: Îndurările tale, Doamne,
în veci le voi cânta.
sau:
Aleluia.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta”. R.

6 Cerurile laudă minunile tale, Doamne,
şi fidelitatea ta, în adunarea sfinţilor.
7 Căci cine este egal, pe nori, cu Domnul,
cine este asemenea cu Domnul între fiii zeilor? R.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Cor 1,23a.24b
(Aleluia) Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Predicaţi evanghelia la toată făptura!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 16,15-20

15 În acel timp,
Isus le-a spus celor unsprezece:
„Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată făptura!
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui;
iar cine nu va crede va fi condamnat.
17 Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred:
în numele meu vor scoate diavoli,
vor vorbi limbi noi,
18 vor lua şerpi în mână
şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna.
Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi
şi ei se vor vindeca”.
19 După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălţat la cer
şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu,
20 iar ei, plecând, au predicat pretutindeni,
în timp ce Domnul lucra cu ei
şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Pt 5,5-14; Ps 88; Mc 16,15-20

Prima lectură, aleasă pentru expresia „Marcu, fiul meu”, se potriveşte cu sărbătoarea evanghelistului şi pentru îndemnul: „Împotriviţi-vă lui (diavolului) cu tăria credinţei; să ştiţi că toţi fraţii din lume îndură aceleaşi suferinţe ca şi voi”. Marcu este, în special, evanghelistul credinţei, el insistă asupra credinţei în timpul „întunericului”, o realitate faţă de care are o sensibilitate deosebită, tocmai pentru că ea nu pare deloc favorabilă credinţei. Preocuparea sa este nu atât de a dezvolta învăţătura maestrului, cât de a-l arăta pe Mesia răstignit. Îl prezintă pe Isus între persoanele care, după un prim entuziasm, îl resping; îl prezintă împreună cu cei doisprezece, aleşi de dânsul, care nu înţeleg, care au inima împietrită, blocată în faţa mesajului şi a persoanei sale. Petru însuşi, care îl recunoaşte în Isus pe Mesia, nu vrea să accepte drumul, care este un drum al crucii. Mesajul credinţei se aprofundează în încercare.

Punctul central al Evangheliei după Marcu este actul paradoxal al credinţei centurionului care îl recunoaşte în Isus ce moare pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu.

Evanghelistul a înţeles realitatea profundă a itinerarului dureros al lui Isus şi o prezintă în lumina credinţei, definitiv întărită de faptul învierii. Evanghelia sa ne ajută să trăim propria credinţă în relaţie cu suferinţa, sprijinind-o numai pe Cristos, fără a căuta motivaţii umane. Să cerem prin mijlocirea lui această credinţă robustă ce nu se sperie de realitatea în care se actualizează, care nu se amăgeşte cu visurile iluzorii ale liniştii şi ale triumfului, dar rămâne înrădăcinată puternic în certitudinea că „Dumnezeu are grijă de noi” şi el, „care ne-a chemat, în Cristos, la slava sa veşnică, ne va înălţa la timpul potrivit”.