en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 februarie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Petru Damian, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Iona 3,1-10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 50: Inima cãitã și smeritã, Dumnezeule, n-o disprețui!
Lc 11,29-32: Acestei generații nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna 1 din Post


 

 

Sfintii zilei

Sf. Zita, fc.

 Liturghierul Roman

Joi din Săptămâna a II-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Dumnezeule, când ieşeai înaintea poporului tău, 
croindu-i cale şi locuind în mijlocul lui, 
pământul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit, aleluia.         Cf. Ps 67,8-9.20 
    

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, pentru mântuirea lumii, 
ai orânduit sacrificiul pascal, 
ascultă cu îndurare rugăciunile poporului tău, 
pentru ca, mijlocind pentru noi, Cristos, Preotul nostru preaînalt, 
să ne reconcilieze prin ceea ce este asemenea cu noi, 
iar prin ceea ce este de o fiinţă cu tine, să ne ierte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Să se înalţe la tine, Doamne, rugăciunile noastre, 
împreună cu darurile pe care ţi le oferim; 
în bunătatea ta, curăţă-ne de păcate, 
pentru ca, astfel, să ne facem tot mai vrednici 
de tainele iubirii tale părinteşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
    
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul spune: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacurilor", aleluia.         Mt 28,20 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic şi veşnic, 
care, prin învierea lui Cristos, 
ne reînnoieşti pentru viaţa veşnică, te rugăm, 
înmulţeşte în noi roadele tainei pascale şi 
revarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Prin originea sa divină, Cristos este Revelatorul. El “stă deasupra tuturor”, “vine din cer” şi are permanent plinătatea Duhului. Tatăl îl iubeşte pe Fiul în aşa fel încât dă viaţă veşnică celor care cred în el. Pentru om lucrul cel mai important este adeziunea de credinţă. Credinţa este deja transmitere de viaţă, o “naştere din nou”.

LECTURA I
Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 5,27-33

27
 În zilele acelea,
aducându-i slujitorii pe apostoli,
i-au pus în faţa Sinedriului
şi marele preot i-a întrebat, zicând:
28 „Oare nu v-am poruncit cu stricteţe
să nu învăţaţi în numele acesta?
Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră
şi vreţi să cadă asupra noastră sângele acestui om”.
29 Atunci Petru şi apostolii, răspunzând, au zis:
„Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu
decât de oameni.
30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus,
pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn.
31 Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa
drept conducător şi mântuitor
ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor.
32 Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit
celor care ascultă de el”.
33 Auzind acestea,
s-au înfuriat şi voiau să-i ucidă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2 şi 9.17-18.19-20 (R.: 7a)

R
.: Când cel sărac strigă
Domnul îl ascultă.
sau:
Aleluia.

2
 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită.
20 Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Tatăl îl iubeşte pe Fiul
şi pe toate le-a dat în mâna lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,31-36

31
 În acel timp,
Isus a răspuns şi i-a zis lui Nicodim:
„Cel care vine de sus este deasupra tuturor.
Cine este de pe pământ aparţine pământului
şi vorbeşte despre cele pământeşti.
Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor,
32 el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit,
dar nimeni nu primeşte mărturia lui.
33 Cine primeşte mărturia lui
confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare.
34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu
spune cuvintele lui Dumnezeu,
pentru că el nu dă Duhul cu măsură.
35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul
şi toate le-a dat în mâna lui.
36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică,
dar cine nu ascultă de Fiul
nu va vedea viaţa,
ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 5,27-33; Ps 33; In 3,31-36

Evanghelia ne vorbeşte despre plinătate: „Cel pe care Dumnezeu l-a trimis spune cuvintele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui”.

Acest text evanghelic, pe care Biserica ni-l propune în acest timp al Paştelui, ne arată plinătatea de har pe care o primim de la Domnul înviat, care este cu adevărat pentru noi revelarea lui Dumnezeu, revelarea iubirii lui Dumnezeu, bogăţia noastră incomensurabilă. Dar îmi amintesc un articol de-al lui von Balthasar asupra atitudinii creştine, privind conştiinţa plinătăţii. În lucrurile umane, spune von Balthasar, se porneşte cu un început modest şi se caută cu mari eforturi dezvoltarea acestui început. De exemplu, când se vorbeşte despre progresul intelectual, la început nu se ştie nimic, dar, datorită lecţiilor, exerciţiilor, se dobândesc cunoştinţe şi, încetul cu încetul, se formează o oarecare competenţă.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în câmpul virtuţii umane: la început nu există obişnuinţe virtuoase, există, mai degrabă, impulsuri care merg în toate direcţiile; puţin câte puţin însă, fiinţa se mobilizează, sunt create obişnuinţele bune, sunt dezvoltate tendinţele bune şi mortificate cele rele.

În viaţa spirituală nu se întâmplă aşa; viaţa spirituală constă în unirea cu Cristos şi, de aceea, deja de la Botez sufletul are la dispoziţie o plinătate de bogăţie, şi prima sa datorie este aceea de a o recunoaşte. Evident, Botezul nu conduce imediat la perfecţiune spirituală, dar ne comunică bogăţia lui Cristos.

Despre credinţă, de exemplu, nu se poate spune că este o mică sămânţă care trebuie să se dezvolte prin lecţii şi eforturi umane. Nu, credinţa ne-a fost dată de la început şi ea este o plinătate de lumină şi de cunoaştere, pentru că e comunicarea luminii lui Dumnezeu în Cristos cel înviat. Acelaşi lucru este valabil pentru celelalte virtuţi teologale, care ne-au fost date în Cristos cel înviat în toată plinătatea lor; primul nostru efort trebuie să fie, deci, acela de a lua cunoştinţă de imensul dar al lui Dumnezeu, nu de a-l dobândi: el ne-a fost dat.

Sufletul nostru trebuie să fie plin de recunoştinţă, de încredere, de elan sfânt către Dumnezeu, care ne-a dat fără măsură. A avea siguranţa că am primit de la Dumnezeu până la plinătate este, într-adevăr, fundamental şi trebuie să facem efortul de a înţelege bine diferenţa între această viaţă supranaturală, care este un dar al lui Dumnezeu cel admirabil de generos, şi toată viaţa naturală, care se dezvoltă mai degrabă lent, cu greutate, într-un progres care este adeseori discutabil.

Avem, deci, lumina deplină, şi trebuie să-i mulţumim Domnului care ne-a dat-o, chiar dacă nu simţim că avem în credinţă această plinătate de lumină. Trebuie să-i mulţumim pentru că a pus în noi caritatea: avem la dispoziţia noastră inima lui Cristos, care este în noi. Nu noi suntem cei care creăm caritatea: caritatea ne este dată, trebuie numai să ne deschidem ei. „Deschide-ţi gura B spune un psalm B vreau s-o umplu”. Şi psalmul de astăzi: „Vedeţi cât de bun este Domnul!”, şi încă: „Voi binecuvânta pe Domnul întotdeauna”. Aceasta este prima noastră datorie, ştiind că, aşa cum spune sfântul Paul, ni s-a dat totul în Cristos.

Numai dacă avem această atitudine de spirit, care este atitudinea sufletului creştin, vom putea să strălucim în lume. Lumea aşteaptă o manifestare de generozitate, şi nu generozitatea noastră trebuie să o prezentăm, ci pe aceea a lui Dumnezeu, pe aceea a lui Cristos. Noi trebuie să proclamăm lumii: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!”

Domnul ne dă toată lumina; datoria noastră este de a o primi, de a ne deschide ei, de a elimina orice impediment în difuzarea ei. Domnul ne dă toată iubirea sa, şi încă o dată noi nu trebuie să creăm iubirea, ci să îndepărtăm obstacolele ca să se propage şi să se răspândească în lumea întreagă.

Să-i cerem Domnului credinţa. „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică”, este încă un cuvânt al evangheliei de astăzi. Ioan nu spune: „Va avea viaţa veşnică”, ci spune „are”, posedă cu adevărat viaţa veşnică. În Cristos înviat, această viaţă nouă este în noi, devine a noastră.