en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Atanasie, ep. înv. **; Antonin din Florenţa, ep.

 Liturghierul Roman

2 mai
 Ss. Atanasie, ep. înv. **

Ant. la intrare 
În mijlocul adunării, Domnul i-a deschis gura 
şi l-a umplut de Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii; 
cu veşmânt de slavă l-a îmbrăcat, aleluia!                     Cf. Sir 15,5 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
care l-ai chemat pe sfântul episcop Atanasiu 
să apere credinţa în dumnezeirea Fiului tău, 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, bucurându-ne de învăţătura şi de ocrotirea lui, 
să creştem necontenit în cunoaşterea şi în iubirea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile pe care ţi le aducem 
în sărbătoarea sfântului Atanasiu şi fă, te rugăm, 
ca, păstrând neatinsă credinţa propovăduită de el, 
să dobândim răsplata celor care dau mărturie adevărului tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Nimeni nu poate să pună o altă temelie 
în afară de cea existentă, 
care este Isus Cristos, aleluia!                 1Cor 3,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE 
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic, 
dă-ne bucuria 
ca dumnezeirea Fiului tău unul-născut, 
pe care o mărturisim cu tărie împreună cu sfântul Atanasiu, 
să ne ofere viaţă 
şi să ne întărească necontenit prin aceste taine. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Atanasie (295-373), care a cunoscut persecuţia lui Diocleţian încă din copilărie, avea aproape 30 de ani şi era secretarul episcopului de Alexandria, oraşul său natal, când un preot din acest oraş, numit Arie, a fost condamnat de Conciliul din Niceea în anul 325, pentru că nega divinitatea lui Cristos. Patriarh de Alexandria în anul 328, Atanasie a trebuit să lupte în cei 45 de ani de episcopat cu arianii. A fost exilat de cinci ori, dar, în ciuda încercării, nu a încetat să predice misterul Fiului lui Dumnezeu, făcut om pentru ca oamenii să devină fiii lui Dumnezeu. A înţeles foarte bine sensul vieţii monastice, la răspândirea căreia a contribuit mult prin scrierea vieţii prietenului său, sfântul Anton, abate.

LECTURA I
Aceasta este victoria
cu care a învins lumea: credinţa noastră.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,1-5

1 Iubiţilor,
oricine crede că Isus este Cristos
este născut din Dumnezeu
şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere
îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
2 Prin aceasta cunoaştem
că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu:
să păzim poruncile lui,
iar poruncile lui nu sunt grele.
4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea.
Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
5 Însă cine învinge lumea,
dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.5-6.30-31 (R.: 30a)

R
.: Gura celui drept
exprimă înţelepciunea.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el va da după cererile inimii tale! R.

5 Încredinţează-i Domnului calea ta şi încrede-te în el,
şi el va duce la îndeplinire!
6 El va face să răsară dreptatea ta ca lumina
şi judecata ta, ca soarele la amiază. R.

30 Gura celui drept exprimă înţelepciunea
şi limba lui rosteşte judecata.
31 Legea Dumnezeului său este în inima lui
şi paşii lui nu şovăie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Când vă vor persecuta într-o cetate,
fugiţi în alta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,22-25a

22 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu.
Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit,
acela va fi mântuit.
23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta,
căci adevăr vă spun,
nu veţi termina cetăţile lui Israel
până când va veni Fiul Omului.
24 Nu este discipolul mai presus decât învăţătorul,
nici sclavul mai presus decât stăpânul său.
25a Este de ajuns discipolului să devină ca învăţătorul său,
şi sclavului, ca stăpânul său”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1In 5,1-5; Ps 36; Mt 10,22-25

Evanghelia ne prezintă în mod realist dificultăţile martorilor credinţei: de aceea, este citită în sărbătoarea sfântului Atanaziu, de patru ori exilat, constrâns să fugă şi să se ascundă tocmai pentru credinţa sa în divinitatea lui Isus. Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu este la nivelul nostru, el ne este infinit superior, într-un mod pe care abia îl putem întrevedea în relatarea transfigurării, şi pe care trebuie să-l acceptăm prin credinţă. Dar în istoria Bisericii s-au ridicat atâţia oameni ce au voit să-l reducă pe Isus la măsura noastră umană, la statura de creatură. Aşa s-a întâmplat în timpul sfântului Atanaziu, cu erezia lui Arius, care afirma că Isus nu era decât un simplu om, mare, sfânt, adoptat de Dumnezeu, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Şi mulţi, chiar şi episcopi, chiar împăraţi, au acceptat această teorie, deoarece părea mai uşoară, nu impunea adeziunea la un mister inefabil, incomprehensibil.

Atanasiu apără însă acest adevăr de credinţă: este un mister de care depinde mântuirea noastră, deoarece dacă Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, noi nu suntem nici răscumpăraţi, nici mântuiţi, mântuirea fiind opera lui Dumnezeu. Desigur, existenţa unui creştin este una dificilă, plină de încercări şi, mai mult, este lipsită de evidenţa victoriei. Este dificil să crezi că Isus a învins lumea când el a trebuit să suporte persecuţii. Dar victoria nu poate fi obţinută fără luptă, fără să fi cunoscut pătimirea Domnului. Trebuie să credem în misterul „total” al lui Isus: misterul unei morţi care se deschide spre înviere. Un creştin nu trebuie să se mire prea mult că, asemenea lui Isus, este persecutat, deoarece numai în aceste condiţii se poate ajunge la victoria credinţei.

Ce înseamnă „victoria credinţei”? Înseamnă să continui să crezi, în timpul suferinţelor, că Dumnezeu te iubeşte şi te pune la încercare pentru un bine mai mare.