en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Angelo, călug. m.; Gottard, ep.

 Liturghierul Roman

Vineri din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, 
tăria şi cinstea, aleluia!         Ap 5,12 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule, 
fă, te rugăm, 
ca noi, cei care am cunoscut harul învierii Domnului nostru Isus Cristos, 
să înviem la o viaţă nouă prin iubirea Duhului Sfânt. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Milostive Dumnezeule, 
te rugăm, sfinţeşte aceste daruri 
şi, primind jertfa spirituală pe care ţi-o aducem, 
fă din noi ofrandă veşnică bineplăcută ţie. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a înviat din morţi 
şi ne-a răscumpărat, aleluia!  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
mpărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine, 
te rugăm cu umilinţă 
ca jertfa pe care Fiul tău ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui 
să mărească în inimile noastre iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În limbaj simbolic, Isus este noul miel pascal care se oferă ca hrană pentru o viaţă veşnică, deplină. Nu o viaţă pentru viitor, ci una care începe chiar azi. Dăruindu-şi viaţa, Isus a transmis şi continuă să transmită lumii viaţa. Acest lucru îl celebrăm în Euharistie, şi-l trăim în fiecare zi atunci când ne împărtăşim cu pâinea vieţii.

LECTURA I
Acesta este un vas pe care mi l-am ales
ca să poarte numele meu înaintea popoarelor.
Citire din Faptele Apostolilor 9,1-20

1
 În zilele acelea,
Saul, tot plănuind ameninţare şi crimă
împotriva discipolilor Domnului,
a mers la marele preot
2 şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc
ca să-i aducă legaţi la Ierusalim
pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă,
fie bărbaţi, fie femei.
3 Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc,
dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer.
4 Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea:
„Saul, Saul! De ce mă persecuţi?”
5 El a răspuns: „Cine eşti, Doamne?”
El i-a zis: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi.
6 Dar ridică-te, intră în cetate
şi ţi se va spune ce trebuie să faci!”
7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi
pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni.
8 Atunci Saul s-a ridicat de la pământ,
şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic.
L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.
9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere,
nu a mâncat şi nu a băut nimic.
10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania.
Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: „Anania!”
El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”
11 Iar Domnul i-a zis:
„Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă
şi caută-l în casa lui Iuda, pe unul cu numele de Saul din Tars!
Căci iată-l că se roagă
12 şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania
intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea!”
13 Atunci Anania a răspuns:
„Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta
cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim.
14 Şi aici are împuternicire de la arhierei
ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău”.
15 Domnul i-a spus: „Mergi,
pentru că acesta este un vas pe care mi l-am ales
ca să poarte numele meu înaintea popoarelor
şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel!
16 Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu”.
17 Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă
şi, punându-şi mâinile peste el, a zis:
„Frate Saul, Domnul Isus,
care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai,
m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea
şi să te umpli de Duhul Sfânt”.
18 Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi,
şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat.
19 Apoi a mâncat şi a prins puteri.
Saul a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii.
20 Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus,
că el este Fiul lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R
.: Mergeţi în toată lumea
şi predicaţi evanghelia!
sau:
Aleluia.

1
 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,56
(Aleluia) „Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,52-59

52
 În acel timp,
iudeii au început să discute aprins între ei,
spunând: „Cum poate acesta să ne dea
să mâncăm trupul său?”
53 Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului
şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi.
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
55 Pentru că trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el.
57 Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu,
iar eu trăiesc prin Tatăl,
la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine.
58 Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer;
nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri
şi au murit.
Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.
59 Acestea le-a spus în timp ce învăţa
în sinagoga din Cafarnaum.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 13,26-33; Ps 2; In 14,1-6

Cuvintele pe care Isus le spune discipolilor săi sunt cuvinte de consolare: „Să nu se tulbure inima voastră. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine”. După răstignirea lui Isus, ei ar fi avut un motiv foarte întemeiat să fie tulburaţi: falimentul era total. Dar Isus îi îndeamnă cu aceste cuvinte, pe care le va repeta şi după înviere, şi tocmai datorită învierii: „Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine”. Învierea fundamentează credinţa noastră şi ne face să înţelegem că pătimirea era mijlocul voit de Dumnezeu pentru a reînnoi şi salva omul.

„Să nu se tulbure inima voastră”. Tulburarea inimii adaugă o dificultate la alta. Este o reacţie naturală, şi chiar inevitabilă, dar Domnul ne spune că o putem depăşi dacă avem o atitudine de credinţă, dacă nu ne bazăm pe noi înşine, ci pe puterea şi bogăţia sa. Noi suntem slabi, săraci, fragili, dar bogăţiile Domnului sunt ale noastre, şi el este întotdeauna cu noi cu toată viaţa sa de înviat.

Un alt cuvânt al evangheliei vreau să-l supun atenţiei: „Mă duc să vă pregătesc un loc”. Nu trebuie să ne gândim că Domnul merge în cer pentru a ne pregăti un loc cum se merge la un hotel pentru a pregăti o cameră. Spunând: „Mă duc să vă pregătesc un loc”, Isus vrea să spună: „Voi suferi pentru a transforma omul, pentru a-l face capabil să fie cu Dumnezeu”.

În timpul procesului iudaic, el va fi acuzat de faptul că ar fi voit să facă un nou templu (cf. Mt 26,61); în realitate, în înviere, ieşirea victorioasă din pătimire, el a pregătit noul templu, care este, în acelaşi timp, casa lui Dumnezeu şi casa oamenilor răscumpăraţi: este locul pe care el ni l-a pregătit. Acum putem, cum spune sfântul Paul în Scrisoarea către Efeseni, să avem curajul de a ne apropia de Dumnezeu în deplină încredere, datorită credinţei în el (cf. Ef 3,12). Apropierea de Dumnezeu este un lucru cutremurător pentru omul slab şi păcătos, dar datorită morţii şi învierii Fiului său, noi acum o putem face fără teamă, ba chiar cu iubire încrezătoare şi recunoscătoare. Astfel, Domnul ne-a pregătit un loc în casa Tatălui său.

Şi după ce va fi făcut aceasta, el vine la noi şi ne ia cu sine în învierea sa: o face în sacramente, în special în Liturghie, mai înainte de a o face în mod definitiv, când ne va chema la el dincolo de moarte. Deci, cunoaştem acum calea pentru a ne apropia de Dumnezeu: este Isus însuşi. Să pornim cu încredere pe această cale şi să ne stabilim în casa Tatălui prin intermediul lui Isus.