en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
 

Sfintii zilei

Ss. Roza Venerini, călug.; Ghizela, regină; Anton Pecerski, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A IV-A A PASTELUI 

Ant. la intrare 
Pământul este plin de îndurarea Domnului; 
prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile, aleluia.         Ps 32,5-6 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
călăuzeşte-ne spre bucuriile cereşti, 
pentru ca şi smerenia turmei să ajungă acolo 
unde a intrat Cristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. 
El, care, fiind Dumnezeu. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul, 
să-ţi aducem necontenit mulţumiri prin aceste taine pascale, 
pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, 
să ne fie izvor de bucurie veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.  

Ant. la Împărtăşanie 
A înviat păstorul cel bun, care şi-a dat viaţa pentru oile sale 
şi a binevoit să moară pentru turma sa, aleluia! 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, bunule păstor, 
priveşte cu îndurare la turma pe care ai răscumpărat-o 
cu sângele nepreţuit al Fiului tău 
şi binevoieşte a o călăuzi la păşunile cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondială a Vocaţiilor (a LIV-a). În această duminică se vor face rugăciuni deosebite pentru vocaţii la Preoţie şi la viaţa consacrată. Rolul acestei zile va fi explicat la omilie şi se vor formula intenţii speciale la rugăciunea credincioşilor. Colectă pentru vocaţii.
“Au fost mişcaţi până în adâncul inimii” şi au simţit nevoia de a-şi schimba viaţa. Mesajul este acelaşi şi pentru noi sau riscăm ca istorisirea a ceea ce iubirea lui Dumnezeu a făcut pentru noi să ne facă total indiferenţi? Totuşi numai Cristos este cel care ne poate deschide uşa care ne conduce la viaţa deplină. Numai el poate fi călăuza credincioasă pe drumul nostru. Lui Cristos putem să-i încredinţăm viaţa noastră fără teamă, siguri că vom găsi hrană pentru a potoli setea noastră de iubire. Această siguranţă ne vine din exemplul pe care ni l-a dat Cristos: El nu ne-a iubit prin cuvinte, ci a suferit pentru noi, luând asupra sa păcatele noastre pe cruce. Isus nu este un mercenar sau un hoţ, venit pentru a smulge consimţirea noastră cu false promisiuni, ci este păstorul cel bun care îşi dă viaţa pentru oile sale şi el le cunoaşte pe fiecare în parte. Iată de ce oile ascultă glasul lui şi nu rătăcesc după glasuri străine. Dar este într-adevăr aşa şi pentru noi? Suntem capabili să cunoaştem glasul lui Cristos printre toate celelalte glasuri pe care le auzim zi de zi?

LECTURA I
Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14a.36-41

14a
 În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare,
împreună cu cei unsprezece,
şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit:
36 „Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel
că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos
pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”.
37 Când au auzit au fost pătrunşi la inimă
şi au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli:
„Ce să facem, fraţilor?”
38 Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi
să se boteze în numele lui Isus Cristos
spre iertarea păcatelor voastre
şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
39 Căci promisiunea este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe,
pe oricâţi i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru”.
40 Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna, zicând:
„Salvaţi-vă de această generaţie perversă!”
41 Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi.
Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R
.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.
sau:
Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa duşmanilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă.R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la păstorul sufletelor voastre.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 2,20b-25

20b
 Preaiubiţilor,
dacă suportaţi suferinţa, deşi faceţi binele,
aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu.
21 De fapt, la aceasta aţi fost chemaţi,
căci Cristos a suferit pentru voi
lăsându-vă exemplu ca să mergeţi pe urmele lui.
22 El, care nu a săvârşit păcat
şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui,
23 el care, insultat fiind, nu a răspuns la insultă,
suferind, nu ameninţa,
ci s-a încredinţat în mâna celui care judecă cu dreptate.
24 El însuşi, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său,
pentru ca noi, murind pentru păcate,
să trăim pentru dreptate.
Prin rănile lui aţi fost vindecaţi.
25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite,
dar acum v-aţi întors la păstorul
şi supraveghetorul sufletelor voastre.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt poarta oilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,1-10

1
 În acel timp,
Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
Cine nu intră în staulul oilor pe poartă,
ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar;
2 dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor.
3 Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui;
el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară.
4 Când le-a scos pe toate ale sale,merge înaintea lor,
iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea.
5 Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el,
pentru că nu cunosc vocea străinilor”.
6 Isus spusese această asemănare pentru ei,
dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea.
7 Atunci, Isus a zis din nou:
„Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor.
8 Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari,
dar oile nu i-au ascultat.
9 Eu sunt poarta.
Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit.
Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să ucidă.
Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug”.
Cuvântul Domnului