en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus a venit pentru a da o nouă semnificaţie Legii, nu pentru a o distruge, nici pentru a o declara nealterabilă. Planul lui Dumnezeu se realizează în evoluţia istorică. Legea are sens ca exprimare a voinţei lui Dumnezeu şi deci trebuie să slujească pentru a face ca viaţa să înainteze şi să-i dea plinătate.

LECTURA I
Dumnezeu ne-a făcut vrednici
să fim slujitori ai noii alianţe.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 3,4-11

4 Fraţilor,
noi avem o astfel de convingere
înaintea lui Dumnezeu prin Cristos.
5 Nu că am fi noi în stare de la noi înşine
să gândim ceva, ca şi cum ar veni de la noi,
ci competenţa noastră vine de la Dumnezeu,
6 care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai Noii Alianţe,
nu ai literei, ci ai Duhului,
pentru că litera ucide, pe când Duhul dă viaţă.
7 Iar dacă slujirea care duce spre moarte,
cu litere săpate în piatră, a fost atât de plină de glorie
încât fiii lui Israel nu puteau să se uite la faţa lui Moise
din cauza glorie feţei lui, chiar dacă era trecătoare,
8 cu cât mai glorioasă nu va fi slujirea Duhului!
9 Dacă slujirea care duce spre condamnare
a fost plină de glorie,
cu mult mai mult o va întrece în glorie
slujirea care duce spre justificare.
10 Şi nici măcar nu a fost glorios
ceea ce era mărit în această privinţă
în faţa acestei gloriie neobişnuite,
11 căci dacă ceea ce era trecător
s-a arătat plin de glorie,
cu atât mai mult va fi plin de glorie
ceea ce rămâne!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 98(99),5.6.7.8.9 (R.: 9c)

R
.: Sfânt eşti Doamne,
Dumnezeul nostru!

5 Preaînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru,
prosternaţi-vă la picioarele scaunului său de domnie,
căci Domnul este sfânt! R.

6 Moise şi Aaron, dintre preoţii lui,
şi Samuel, dintre cei care invocau numele Domnului,
îl chemau pe Domnul şi el le răspundea. R.

7 Din coloana de nor el le-a vorbit,
iar ei au păzit mărturiile lui
şi hotărârea pe care el le-a dat-o. R.

8 Doamne Dumnezeul nostru, tu le-ai dat răspuns:
ai fost pentru ei un Dumnezeu care iartă,
dar i-ai pedepsit pentru greşala lor. R.

9 Preamăriţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru
şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt,
căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt! R.

 ALELUIA Ps 24(25),4a.5a
(Aleluia) Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale,
călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii,
ci să împlinesc.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,17-19

17 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Să nu socotiţi că am venit
să desfiinţez Legea sau Profeţii!
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.
18 Căci, adevăr vă spun,
mai înainte de a trece cerul şi pământul,
nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege
până ce nu se vor împlini toate.
19 Aşadar, cel care va încălca
una dintre aceste porunci mai mici
şi-i va învăţa astfel pe oameni
va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel,
acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.
Cuvântul Domnului