en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Legea evanghelică, vestită de Isus în cuvântarea de pe munte, nu se fixează atât pe actele exterioare cât mai ales pe atitudinile interioare. Ceea ce contează nu este ceea ce se vede cu ochii, ci adâncul inimii. Noua lege a lui Isus nu dă valoare respectării aride a unei morale redusă la termeni minimi, ci ne deschide spre inedit, spre iubirea fără limite.

LECTURA I
Cel care l-a înviat pe Domnul Isus
ne va învia şi pe noi împreună cu Isus
şi ne va aşeza lângă el împreună cu voi.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 4,7-15

7 Fraţilor,
noi avem această comoară în vase de lut
pentru ca puterea neobişnuită
să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.
8 Suntem apăsaţi de necazuri din toate părţile,
dar nu striviţi;
suntem în cumpănă, dar nu disperaţi;
9 persecutaţi, dar nu abandonaţi;
doborâţi, dar nu ucişi.
10 Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus
ca să se arate şi viaţa lui Isus în trupul nostru.
11 Căci noi care trăim
suntem mereu daţi la moarte pentru Isus,
pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate
în trupul nostru muritor.
12 Aşa încât în noi lucrează moartea,
iar în voi, viaţa.
13 Dar având acelaşi duh al credinţei,
după cum este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit”,
credem şi noi şi de aceea vorbim,
14 ştiind că cel care l-a înviat pe Domnul Isus
ne va învia şi pe noi împreună cu Isus
şi ne va aşeza lângă el împreună cu voi.
15 De fapt, toate sunt pentru voi,
pentru ca, înmulţindu-se harul,
să sporească aducerea de mulţumire prin cât mai mulţi
spre gloria lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),10-11.15-16.17-18 (R.: 17a)

R
.: Îţi voi aduce, Doamne,
jertfă de laudă.
sau:
Aleluia.

10 Eu mi-am păstrat credinţa
chiar şi atunci când spuneam: „Sunt foarte umilit”.
11 Am spus în tulburarea mea:
„Tot omul este mincinos!” R.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea celor credincioşilor ai săi.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău, şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele. R.

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său! R.

 ALELUIA Fil 2,15d-16a
(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,
ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse! (Aleluia)

EVANGHELIA
Oricine priveşte o femeie, dorind-o,
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,27-32

27 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!»
28 Eu însă vă spun
că oricine priveşte o femeie dorind-o
a şi comis adulter cu ea în inima lui.
29 Dacă ochiul tău drept te scandalizează,
scoate-l şi aruncă-l de la tine,
căci este mai bine pentru tine
să piară unul dintre membrele tale,
decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul!
30 Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează,
taie-o şi arunc-o de la tine,
pentru că este mai bine pentru tine
ca să piară unul dintre membrele tale,
decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă!
31 S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia,
să-i dea act de despărţire!»
32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia,
în afară de caz de desfrânare,
o face să comită adulter
şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată comite adulter”.
Cuvântul Domnului