en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Nicandru şi Marcian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În ebraism se dezvoltase un corp enorm şi complex de legi referitoare la jurământ. În schimb, Isus, scoţându-l din legalism, fondează jurământul pe onestitate şi sinceritate, pe încrederea în aproapele. Isus vorbeşte inimilor bărbaţilor şi femeilor făcând un simplu apel la corectitudine şi onoare.

LECTURA I
Pe cel care nu a cunoscut păcatul,
el l-a făcut păcat de dragul nostru.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 5,14-21

14 Fraţilor,
iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi
care judecăm că unul singur a murit pentru toţi
ca atare toţi au murit.
15 El a murit pentru toţi,
pentru ca toţi cei care trăiesc
să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei.
16 Astfel, de acum înainte,
noi nu mai cunoaştem pe nimeni după trup
şi, dacă l-am cunoscut pe Cristos după trup,
acum nu-l mai cunoaştem astfel.
17 Deci, dacă cineva este în Cristos,
este o creatură nouă:
cele vechi au trecut,
iată, au devenit noi!
18 Iar toate vin de la Dumnezeu,
care ne-a împăcat cu sine prin Cristos
şi ne-a dăruit slujirea reconcilierii,
19 aşa cum Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine,
neţinând cont de greşelile lor
şi punând în noi cuvântul reconcilierii.
20 Aşadar, noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos
ca şi ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi.
Vă rugăm pentru Cristos:
împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe cel care nu a cunoscut păcatul
el l-a făcut păcat de dragul nostru,
pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în el.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8-9.11-12 (R.: 8a)

R
.: Domnul este milostiv
şi plin de îndurare.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate păcatele
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumăpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
9 El nu dojeneşte la nesfârşit,
nici nu poartă pe veci mânie. R.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
tot atât de mare este îndurarea sa
faţă de cei care se tem de el.
12 Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. R.

 ALELUIA Ps 118(119),36a.29b
(Aleluia) Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, Doamne,
şi dăruieşte-mi legea ta! (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu însă vă spun: să nu juri deloc.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,33-37

33 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Din nou aţi mai auzit că s-a spus
celor din vechime:
«Să nu faci jurământ fals,
ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!»
34 Eu însă vă spun: să nu juri deloc!
Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu.
35 Nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale.
Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege.
36 Nici pe capul tău să nu juri,
căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau negru.
37 Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu.
Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău.
Cuvântul Domnului