en-USro-RO

Register | Login
Friday, February 02, 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Ss. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Fără a aprofunda situaţii sau a judeca diferite comportamente, Isus dă aici o poruncă ce nu poate fi combătută: cine îl urmează nu trebuie să caute niciodată răzbunarea. Este singurul mod pentru a opri spirala violenţei. Este calea de a afla curajul de a spune nu violenţei care este înlăuntrul nostru.

LECTURA I
Noi ne prezentăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 6,1-10

1 Fraţilor,
deoarece noi colaborăm cu el,
vă mai îndemnăm
să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar,
2 căci el spune:
„La momentul potrivit te-am ascultat
şi în ziua mântuirii te-am ajutat:
iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!”
3 Noi nu dăm nimănui nicio ocazie de poticnire
ca să nu fie defăimată slujirea noastră.
4 Dar în toate noi ne prezentăm
ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu
printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi şi strâmtorări,
5 în bătăi, în închisori şi în răscoale,
în osteneli, în vegheri şi în posturi,
6 prin curăţie, prin cunoaştere,
prin îndelungă răbdare, prin bunătate,
prin Duhul Sfânt şi prin iubire neprefăcută,
7 prin cuvântul adevărului,
prin puterea lui Dumnezeu
şi prin armele de atac şi de apărare ale dreptăţii,
8 în glorie şi necinste,
în defăimare şi în vorbire de bine;
consideraţi ca înşelători, deşi suntem fideli adevărului;
9 ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi;
ca unii care sunt pe moarte, deşi iată că trăim;
ca nişte pedepsiţi, dar nu omorâţi;
10 ca nişte întristaţi, deşi suntem totdeauna ne bucurăm;
ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe alţii;
ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim toate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)

R
.: Domnul a făcut cunoscută
mântuirea sa.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi către Domnul strigăte de bucurie,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

 ALELUIA Ps 118(119),105
(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, e făclie pentru paşii mei
şi lumină pentru cărările mele. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu însă vă spun:
să nu vă împotriviţi celui rău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,38-42

38 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte!»
39 Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău;
ba, mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept,
întoarce-i-l şi pe celălalt!
40 Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica,
lasă-i şi mantia,
41 iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi,
mergi cu el două!
42 Celui care îţi cere dă-i
şi celui care vrea să împrumute de la tine
nu-i întoarce spatele!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Cor 6,1-10; Ps 97; Mt 5,38-42

În prima lectură se manifestă pe deplin temperamentul lui Paul, un temperament iubitor al contrastelor, al opoziţiilor, deoarece el este în acelaşi timp un luptător şi un om hipersensibil. Înseşi scrierile sale sunt greu de înţeles tocmai din cauza acestei insistenţe asupra contrastelor, care pune în evidenţă aspectul tulburător al misterului lui Cristos şi chiar şi al vieţii apostolului. Aici, contrastele se succed: „Suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul, neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi; suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte, deşi suntem plini de viaţă, pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi; ne cred trişti, deşi suntem întotdeauna veseli, săraci, dar îi îmbogăţim pe alţii; nu avem nimic, şi totuşi avem de toate!” Acestea sunt toate aspecte de viaţă apostolică. Dumnezeu a ales un temperament ca acela al lui Paul pentru ca situaţia apostolului şi a oricărui creştin, o situaţie extraordinară, făcută în întregime din contrarii, să fie exprimată în Scriptură în mod viu.

În evanghelia de astăzi, şi Isus îi invită pe discipolii săi să trăiască într-un mod surprinzător. În loc să răspundă răului cu rău, căci acesta este răspunsul natural şi spontan, şi pe care chiar Vechiul Testament l-a codificat („Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”), ei trebuie să contrapună răului binele; şi acesta este contrastul fundamental. „Dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt”. Pare un lucru stupid, şi totuşi aceasta este atitudinea cea mai profund creştină; sfântul Paul o vede ca pe un lucru divin.

Noi nu luăm din bogăţia noastră pentru a da altora, lucru ce ar putea răni mândria noastră, ci luăm din sărăcia noastră şi, prin harul lui Dumnezeu, îi putem ajuta pe mulţi. Acesta este paradoxul vieţii apostolice şi spirituale: Domnul ne vrea săraci, ne lasă în dificultăţi şi tocmai în ele se manifestă harul său, străluceşte iubirea sa. „Suntem săraci, dar îi îmbogăţim pe mulţi” dacă în sărăcia noastră îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Rămânând săraci B săraci în toate sensurile B primim în noi bogăţia lui Dumnezeu, care este o bogăţie de alt tip şi pe care o putem transmite altora.

Să-i cerem Domnului să întărească în noi bucuria de a fi săraci, întristaţi, neînţeleşi în faţa lumii, ca să putem să o îmbogăţim cu bunurile lui Dumnezeu.