en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir

 Liturghierul Roman

15 iulie
Sf. Bonaventura, ep. înv. **

Ant. la intrare 
Voi vizita oile mele şi le voi da un păstor care să le pască, 
şi eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor (T.P. aleluia).                     Cf. Ez 34,11.23-24

sau:
Acesta este administratorul credincios şi înţelept,
pe care Domnul l-a pus peste servitorii săi,
ca să le dea hrană la timpul potrivit (T.P. aleluia).                     Cf. Lc 12,42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dă-ne harul, te rugăm, atotputernice Dumnezeule, 
ca noi, cei care sărbătorim acum 
ziua naşterii pentru cer a sfântului episcop Bonaventura, 
să culegem înţelepciune din învăţătura lui aleasă 
şi să imităm necontenit iubirea lui înflăcărată. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu îndurare
la jertfa pe care o înfăţişăm pe altarul tău în sărbătoarea sfântului Bonaventura. 
Ea să ne dobândească iertare de păcate, 
şi astfel, să aducă cinste numelui tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Nu voi m-aţi ales pe mine, 
ci eu v-am ales pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod, 
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. In 15,16

sau:
Fericit acel slujitor 
pe care stăpânul, atunci când se întoarce şi bate la uşă, 
îl găseşte veghind (T.P. aleluia).                                                Cf. Lc 12,36-37

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sfintele taine, Doamne, 
te rugăm cu umilinţă 
ca, după exemplul sfântului Bonaventura,
să ne străduim a mărturisi adevărul în care el a crezut
şi să înfăptuim ceea ce el ne-a învăţat.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Giovanni Didanza (1218-1274) ia numele de Bonaventura când intră în ordinul franciscan. S-a născut la Bognoreggio, în Toscana. A studiat filozofia şi teologia la Paris. Ca profesor, a predat confraţilor săi. Ajunge ministru general la 36 de ani. Pentru el cuvântul lui Dumnezeu este unica lumină care dă adevărata ştiinţă. Doctrina spirituală conţinută în tratatele sale i-au adus titlul de doctor serafic. Cardinal episcop de Albano, el a murit în timpul Conciliului de la Lyon (15 iulie 1274). Cea mai cunoscută operă este: Itinerarium mentis in Deum (Drumul sufletului către Dumnezeu). “Nu este suficientă citirea fără participarea inimii; nu ajunge speculaţia fără evlavie; ştiinţa fără dragoste; inteligenţa fără umilinţă, munca fără har”: aici este programul şi secretul vieţii sale, a unei vieţi pline de bucurie şi pace.

LECTURA I
Să cunoaşteţi iubirea infinită a lui Cristos!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 3,14-19

14 Fraţilor,
îmi plec genunchii înaintea Tatălui,
15 de la care îşi trage numele orice familie
în cer şi pe pământ,
16 ca să vă dea puterea, după bogăţia gloriei sale,
de a fi întăriţi prin Duhul lui în omul lăuntric,
17 aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre,
prin credinţă.
Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire,
18 să fiţi în stare să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii
care este lărgimea şi lungimea, înălţimea şi profunzimea
19 şi să cunoaşteţi iubirea infinită a lui Cristos,
ca să fiţi plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),9.10.11.12.13.14 (R.: 12b)

R
.: Învaţă-mă, Doamne,
hotărârile tale!

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale?
Numai păzind cuvintele tale. R.

10 Te caut din toată inima;
nu lăsa să mă abat de la poruncile tale! R.

11 Păstrez în inimă cuvintele tale,
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. R.

12 Binecuvântat eşti, Doamne;
învaţă-mă hotărârile tale! R.

13 Vestesc cu buzele mele
toate judecăţile gurii tale. R.

14 Mă bucur pe calea mărturiilor tale,
mai mult decât de orice bogăţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 23,9b.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri.
Unul este Maestrul vostru, Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 23,8-12

8 În acel timp,
Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi:
„Dar voi să nu lăsaţi să vi se spună «rabbi»,
pentru că unul este învăţătorul vostru,
iar voi toţi sunteţi fraţi!
9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ,
pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!
10 Nici să nu lăsaţi să vi se spună «maeştri»,
pentru că unul este maestrul vostru: Cristos!
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!
12 Căci oricine se va înălţa va fi umilit
şi oricine se va umili va fi înălţat!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 49,29-33; 50,15-24; Ps 104; Mt 10,24-33

Concluzia relatării despre Iosif ne arată modul în care trebuie să ne situăm în faţa răului. Atâta lume se scandalizează şi se întreabă mai mult ca niciodată de ce Dumnezeu permite atâtea evenimente tragice, aducătoare de suferinţe şi nenorociri.

Istoria lui Iosif ne dă un dublu răspuns:

B Dumnezeu respectă libertatea creaturilor sale;

B Dumnezeu permite răul deoarece se poate servi de acesta pentru a face binele.

Sunt răspunsuri care trebuie aprofundate. Dumnezeu a permis ca fraţii lui Iosif să acţioneze cu răutate şi nu i-a constrâns să facă binele deoarece el ne-a creat liberi, el respectă libertatea noastră şi vrea binele nostru.

A constrânge pe cineva să facă binele, de fapt, nu este niciodată eficace. Cine face binele pentru că este constrâns nu împlineşte în realitate binele, ci suferă o grea opresiune şi în inima sa va continua să dorească să împlinească răul. De aceea, Dumnezeu, voind fericirea noastră, respectă libertatea care ne-a fost dată ca să putem face binele în mod liber, cu iubire, şi nu din constrângere.

Pe de altă parte, Dumnezeu permite răul ca să se poată sluji de el în a face bine. Afirmă Iosif: „Dacă voi aţi gândit rău împotriva mea, Dumnezeu s-a gândit să facă din el un bine”.

E o reflecţie profundă: Dumnezeu este în măsură să schimbe sensul acţiunilor umane, are această misterioasă putere care vine din infinita sa generozitate.

Însă trebuie să facem o observaţie: Dumnezeu caută persoane care primesc acest mod al său de a acţiona. Iosif a primit gândul lui Dumnezeu: în loc să răspundă răului cu rău, cunoscând bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu, a făcut ca şi el: a renunţat la răzbunare şi a iertat.

Când ne punem problema răului, trebuie să ne răspundem la această întrebare: „Accept intenţiile pe care Dumnezeu le are cu privire la mine?” Ele cer, într-adevăr, o convertire care ne face să răspundem răului cu binele.

În istoria lui Iosif putem să vedem anticipat misterul crucii. Crucea lui Isus este exemplul cel mai elocvent al schimbării răului în bine, o schimbare care s-a putut realiza deoarece Isus a fost deschis în totalitate în inima sa intenţiei pozitive a lui Dumnezeu de a se folosi pentru realizarea binelui suprem de răul uneltit de oameni. Secretul răscumpărării constă tocmai în generoasa deschidere a lui Isus pentru a primi voinţa de mântuire a Tatălui şi să şi-o facă proprie.