en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, 
şi să privesc cu nesaţ chipul tău.                                                  Cf. Ps 16,15 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu le arăţi celor rătăciţi lumina adevărului, 
ca să se poată întoarce pe calea ta; 
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria 
de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile Bisericii, 
care se roagă, şi dăruieşte-le credincioşilor
care le vor primi harul de a creşte necontenit în sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib, unde să-şi pună puii lor. 
Altarele tale, Domnul oştirilor, regele meu şi Dumnezeul meu! 
Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, în veci te vor lăuda!               Cf. Ps 83,4-5 

sau:
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
rămâne în mine şi eu el, spune Domnul.                                                     In 6,56 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească; 
dă-ne, te rugăm, bucuria ca, ori de câte ori 
ne facem părtaşi de aceste taine, 
să crească în noi harul răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

La sfârşitul discursului despre misiune, sfântul Matei vrea să-l convingă pe ucenic că garanţia pentru a se menţine tare în faţa dificultăţilor şi a persecuţiilor constă în a rămâne fidel lui Dumnezeu şi docil faţă de voinţa sa. Cel care este trimis trebuie să se lege de Cristos mai mult decât toţi ceilalţi, trebuie să-l prefere pe el mai mult decât familia sa şi chiar mai mult decât viaţa sa.

LECTURA I
Haideţi să ne purtăm cu înţelepciune faţă de ei,
ca să nu se înmulţească!
Citire din cartea Exodului 1,8-14.22

8 În zilele acelea,
s-a ridicat peste Egipt un nou rege
care nu-l cunoscuse pe Iosif.
9 El a zis poporului său:
,,Iată că poporul fiilor lui Israel
este mai numeros şi mai puternic decât noi!
10 Haideţi să ne purtăm cu înţelepciune faţă de ei
ca să nu se înmulţească,
pentru ca nu cumva,
dacă se va întâmpla un război,
să se adauge lor cei care ne urăsc,
să lupte împotriva noastră şi să plece din ţară”!
11 Au pus peste ei supraveghetori de lucrări forţate,
ca să-i umilească prin munci grele.
Astfel au zidit pentru Faraon
cetăţile-depozit Pitom şi Ramses.
12 Dar cu cât îi umileau mai mult,
cu atât se înmulţeau
şi se răspândeau;
şi i-a cuprins groaza în faţa fiilor lui Israel.
13 Egiptenii i-au obligat cu brutalitate pe fiii lui Israel
să lucreze ca sclavi.
14 Le-au făcut viaţa amară printr-o muncă dură la lut
şi cărămizi şi prin tot felul de lucrări la câmp:
prin toate muncile
la care îi sileau la scalvie cu asprime.
22 Atunci Faraon a poruncit întregului său popor, zicând:
,,Orice băiat care se va naşte să fie aruncat în Fluviu,
iar toate fetele să fie lăsate să trăiască”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 123(124),1-3.4-6.7-8 (R.: 8a)

R
.: Ajutorul nostru
vine de la Domnul.

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
– s-o spună Israel –,
2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
când oameni s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii în mânia lor aprinsă. R.

4 Atunci ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,
5 atunci ar fi trecut peste noi ape năprasnice.
6 Binecuvântat să fie Domnul
care nu ne-a dat pradă gurii lor! R.

7 Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului:
laţul s-a rupt şi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în numele Domn
 care a făcut cerul şi pământul. R.

 ALELUIA Mt 5,10
(Aleluia) „Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii”, spune Domnul,
„pentru că a lor este împărăţia cerurilor!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu am venit să aduc pace, ci sabie.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,34–11,1

10,34 În acel timp,
Isus le-a spus Celor Doisprezece:
„Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ!
Nu am venit să aduc pace, ci sabie.
35 Căci am venit să despart «fiul de tatăl său,
fiica de mama sa,
nora de soacra sa,
36 iar duşmanii omului vor fi cei din casa lui».
37 Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine
nu este vrednic de mine;
şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine
nu este vrednic de mine.
38 Cine nu-şi ia crucea şi nu mă urmează
nu este vrednic de mine.
39 Cine ţine la viaţă, o va pierde,
iar cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi.
40 Cine vă primeşte pe voi,
pe mine mă primeşte,
iar cine mă primeşte pe mine,
îl primeşte pe acela care m-a trimis.
41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet,
va primi răsplata profetului,
iar cine primeşte un drept, pentru că este drept,
va primi răsplata celui drept.
42 Cine va da de băut,
fie şi numai un pahar cu apă rece
unuia dintre aceştia mici pentru că este discipol,
adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata”.
11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături
celor doisprezece discipoli ai săi,
a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice în cetăţile lor.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 1,8-14.22; Ps 123; Mt 10,34B11,1

Lectura acestui pasaj din evanghelie, care prezintă, pe de o parte, marile exigenţe şi, pe de altă parte, promisiunile plăcute pentru cei care îl urmează pe Isus, îmi aduce în minte o poezie a lui Paul Claudel, în care poetul se întreabă cum vine la noi harul. Şi răspunde: harul vine într-un mod atrăgător, idilic, dar vine şi ca un foc care incendiază casa. Este o poezie pe care Claudel a scris-o pentru leproşii dintr-un spital, cu intenţia de a-i întări şi mângâia: răul poate să fie har, puternic, tare, şi pătrunzător până în adânc asemenea unei săbii.

Şi Isus spune: „Aduc sabia, separarea, crucea, *pierderea vieţii+„: o iubire care imită iubirea sa de răstignit. „Nu am venit să aduc pacea, ci sabiaY Cine iubeşte pe tatăl, mama, fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine„.
Dar recompensa este infinit de mare: cine îi primeşte pe discipolii săi, cine îi primeşte pe „aceştia mici care cred” îl primeşte pe Isus, îl primeşte şi pe Tatăl. „Vom veni la el şi lăcaş la el vom face”, scrie sfântul Ioan în evanghelia sa. Şi nimic nu se va pierde: chiar şi un pahar cu apă dat din iubire îşi va avea răsplata sa.

Sunt două lucruri pe care trebuie să le primim pentru a fi adevăraţi discipoli ai lui Isus: suferinţa şi promisiunea bucuriilor care vor umple pentru totdeauna inima omului.