en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

 

Sfintii zilei

Fer. Paula Montaldi, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ia aminte, Doamne, la legământul tău, 
iar viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată. 
Scoală-te, Doamne, apără cauza ta 
şi nu uita strigătul celor care te caută.                                         Cf. Ps 73,20. 19.22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, luminaţi de Duhul Sfânt, 
noi îndrăznim să te numim Tată; desăvârşeşte în inimile noastre 
spiritul de fii adoptivi, ca să putem intra în moştenirea făgăduită. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte cu bunătate, Doamne, darurile pe care, în îndurarea ta, 
le-ai pus tu însuţi în mâinile Bisericii, ca să ţi le aducă, 
şi pe care le transformi, cu puterea ta, în taina mântuirii noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Laudă-l, Ierusalime, pe Domnul, 
care te satură cu cel mai bun grâu!                                          Ps 147,12.14 

sau:

Pâinea pe care o voi da eu 
este trupul meu pentru viaţa lumii, spune Domnul.               In 6,51 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î
mpărtăşirea cu tainele tale sfinte, Doamne, 
să ne mântuiască şi să ne statornicească în lumina adevărului tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Cu privire la căsătorie, Isus se deosebeşte de Moise pentru că readuce căsătoria la fundamentala sa orientare spre indisolubilitate şi refuză divorţul; în afară de aceasta admite posibilitatea unei stări celibatare “pentru împărăţia cerurilor”. Ambele stări nu se pot înţelege deplin decât din perspectiva credinţei.

LECTURA I
L-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de Râu;
v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţară.
Citire din cartea lui Iosue 24,1-13

1 În zilele acelea,
Iosue a adunat toate triburile lui Israel la Sihem
şi i-a chemat pe bătrânii lui Israel,
pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe scribii lui
şi au stat înaintea lui Dumnezeu.
2 Iosue a zis întregului popor:
„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:
«Părinţii voştri, Terah, tatăl lui Abraham şi tatăl lui Nahor
au locuit dintotdeauna de cealaltă parte a Râului
şi au slujit altor dumnezei.
3 L-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de Râu
şi l-am purtat prin toată ţara Canaan;
i-am înmulţit descendenţa şi i l-am dat pe Isaac.
4 Lui Isaac i i-am dat pe Iacob şi pe Esau;
lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir,
iar Iacob şi fiii lui au coborât în Egipt.
5 I-am trimis pe Moise şi pe Aaron şi am lovit Egiptul
cu ceea ce am făcut în mijlocul lui
şi apoi v-am scos de acolo.
6 I-am scos pe părinţii voştri din Egipt şi aţi ajuns la mare.
Egiptenii i-au urmărit pe părinţii voştri
până la Marea Roşie cu care şi călăreţi.
7 Au strigat către Domnul
şi Domnul a pus întuneric între voi şi egipteni,
a făcut să vină marea peste ei şi i-a acoperit.
Ochii voştri au văzut ceea ce am făcut în Egipt.
Voi aţi locuit în pustiu timp de multe zile.
8 V-am adus în ţara amoreilor
care locuiau dincolo de Iordan;
ei au luptat împotriva voastră,
iar eu i-am dat în mâna voastră;
voi aţi luat în stăpânire ţara lor
şi i-am nimicit dinaintea voastră.
9 Balac, fiul lui Ţipor, regele din Moab, s-a ridicat
şi a luptat împotriva lui Israel.
L-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme.
10 Dar eu nu am vrut să-l ascult pe Balaam:
el v-a binecuvântat
şi eu v-am salvat din mâna lui.
11 Aţi trecut Iordanul şi aţi ajuns la Ierihon.
Stăpânii Ierihonului au luptat împotriva voastră:
amoreii, ferezeii, canaaneenii, heteii,
ghergheseii, heveii şi iebuseii:
i-am dat în mâinile voastre,
12 am trimis înaintea voastră viespi
şi i-au alungat dinaintea voastră
pe cei doi regi ai amoreilor:
acest lucru nu a fost nici cu sabia, nici cu arcul tău.
13 V-am dat o ţară în care nu aţi muncit
şi cetăţi pe care nu le-aţi zidit şi aţi locuit în ele:
aţi mâncat din viile şi din măslinii pe care nu i-aţi plantat»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 135(136),1-3.16-18.21-22 şi 24 (R.: 1)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,
pentru că veşnică este îndurarea lui!

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
2 Lăudaţi-l pe Dumnezeul dumnezeilor,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
3 Lăudaţi-l pe Domnul domnilor,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

16 El a făcut pe poporul său să meargă prin pustiu,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
17 El a lovit regi mari,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
18 El a dat la moarte regi puternici,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

21 El a dat ţara lor ca moştenire,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
22 Ca moştenire slujitorului său Israel,
pentru că veşnică este îndurarea lui!
24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri,
pentru că veşnică este îndurarea lui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. 1Tes 2,13bcd
(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu
nu ca pe un cuvânt al oamenilor,
ci aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile.
De la început însă nu a fost aşa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 19,3-12

3 În acel timp,
apropiindu-se unii farisei de Isus,
ca să-l pună la încercare, i-au zis:
„Îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia
pentru orice motiv?”
4 Răspunzând, Isus le-a zis: „Nu aţi citit
că, de la început, Creatorul «i-a făcut bărbat şi femeie?»
5 Şi a zis:
«De aceea omul îşi va lăsa tatăl şi mama
şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup»,
6 astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup.
Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit,
omul să nu despartă!”
7 Ei i-au zis:
„Atunci, de ce Moise a poruncit «să i se dea act de despărţire
şi s-o lase?»”
8 El le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre
v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile.
De la început însă nu a fost aşa.
9 Dar eu vă spun: cine îşi lasă femeia, în afară de desfrânare,
şi se căsătoreşte cu alta comite adulter”.
10 Discipolii i-au zis:
„Dacă aşa este situaţia cu bărbatul şi femeia,
este mai bine să nu se căsătorească”.
11 Dar el le-a zis:
„Nu toţi înţeleg cuvântul acesta,
ci numai acei cărora le-a fost dat.
12 Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor;
există eunuci care au fost făcuţi astfel de oameni
şi există eunuci care s-au făcut ei înşişi astfel
pentru împărăţia cerurilor.
Cine poate înţelege să înţeleagă!”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ios 24,1-13; Ps 135; Mt 19,3-12

„Iosue a adunat toate triburile lui Israel la Sihem. Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel împreună cu căpeteniile, judecătorii şi scribii poporului”. Este vorba despre o adunare solemnă, în timpul căreia sunt amintite marile intervenţii pe care Dumnezeu le-a avut în favoarea poporului său, de la chemarea lui Abraham până la intrarea în stăpânire a Ţării promise. Totul este un semn foarte clar al acţiunii lui Dumnezeu, al fidelităţii sale, al iubirii sale: „Acestea s-au petrecut fără să fi fost nevoie nici de sabia, nici de arcul vostru. Eu v-am dat vouă un pământ pe care nu voi l-aţi lucrat, cetăţi pe care le locuiţi, dar pe care nu voi le-aţi construit, vii şi livezi de măslini din care mâncaţi, dar pe care nu voi le-aţi sădit”.

Când îi celebrăm pe sfinţi, celebrăm, ca şi Iosue, operele minunate pe care Dumnezeu le-a împlinit în viaţa lor.

Răspunsul lui Iosue şi al întregului popor a fost o proclamaţie de recunoştinţă, de încredere, de fidelitate.

Aşa au fost răspunsurile sfinţilor, bărbaţi şi femei ca şi noi, care au răspuns iubirii lui Dumnezeu cu toată fiinţa lor. Aşa a fost, înainte de toate, răspunsul Mariei, şi ne putem gândi că şi în cer ea repetă cântecul de recunoştinţă şi că toţi sfinţii se unesc cu ea, spunând: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul!”

Să le cerem lor să ne obţină de la Domnul recunoştinţa, fidelitatea şi încrederea care să aducă şi în viaţa noastră roade de sfinţenie.