en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIX-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ia aminte, Doamne, la legământul tău, 
iar viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată. 
Scoală-te, Doamne, apără cauza ta 
şi nu uita strigătul celor care te caută.                                         Cf. Ps 73,20. 19.22-23 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, luminaţi de Duhul Sfânt, 
noi îndrăznim să te numim Tată; desăvârşeşte în inimile noastre 
spiritul de fii adoptivi, ca să putem intra în moştenirea făgăduită. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte cu bunătate, Doamne, darurile pe care, în îndurarea ta, 
le-ai pus tu însuţi în mâinile Bisericii, ca să ţi le aducă, 
şi pe care le transformi, cu puterea ta, în taina mântuirii noastre. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Laudă-l, Ierusalime, pe Domnul, 
care te satură cu cel mai bun grâu!                                          Ps 147,12.14 

sau:

Pâinea pe care o voi da eu 
este trupul meu pentru viaţa lumii, spune Domnul.               In 6,51 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î
mpărtăşirea cu tainele tale sfinte, Doamne, 
să ne mântuiască şi să ne statornicească în lumina adevărului tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 În faţa împărăţiei, toţi ne simţim mici şi neputincioşi. Este iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu. La ea se ajunge numai dacă suntem umili, ca un copil care simte constant necesitatea sprijinului şi a înţelegerii părinţilor. În felul acesta se înaintează pe calea evangheliei cu încredere filială.

LECTURA I
Alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi!
Citire din cartea lui Iosue 24,14-29

14 În zilele acelea,
Iosue a spus atunci întregului popor:
„Acum, temeţi-vă de Domnul
şi slujiţi-i cu integritate şi în adevăr!
Îndepărtaţi-vă de dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri
dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului!
15 Dacă vi se va părea greu să slujiţi Domnului,
alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi:
dacă pe dumnezeii pe care i-au slujit părinţii voştri
dincolo de Râu
sau pe dumnezeii amoreilor care locuiesc în ţara voastră!
Dar eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul.
16 Poporul a răspuns:
„Departe de noi să-l părăsim pe Domnul
şi să slujim altor dumnezei!
17 Căci Domnul Dumnezeul nostru,
el ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri
din ţara Egiptului, din casa sclaviei;
el a făcut înaintea ochilor noştri acele semne mari
şi ne-a păzit pe toate căile pe care am umblat
şi printre toate popoarele prin mijlocul cărora am trecut.
18 El a alungat toate popoarele,
pe amoreii care locuiau în ţară înaintea noastră.
Şi noi îl vom sluji pe Domnul,
căci el este Dumnezeul nostru”.
19 Iosue a zis poporului:
„Nu veţi putea să slujiţi Domnului,
căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos;
nu va ierta fărădelegile şi păcatele voastre.
20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul
şi veţi sluji dumnezeilor străini,
el se va întoarce, vă va face rău şi vă va nimici,
după ce v-a făcut bine”.
21 Poporul i-a zis lui Iosue:
„Nu! Noi îl vom sluji pe Domnul!”
22 Iosue a zis poporului:
„Voi sunteţi martori împotriva voastră
că l-aţi ales pe Domnul ca să-i slujiţi”.
Ei au răspuns: „Suntem martori!”.
23 „Acum îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini
care sunt în mijlocul vostru
şi întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel!”
24 Poporul i-a zis lui Iosue:
„Noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru
şi vom asculta glasul lui”.
25 În ziua aceea, Iosue a făcut o alianţă cu poporul;
le-a dat hotărâri şi judecăţi la Sihem.
26 Iosue a scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu.
A luat o piatră mare
şi a ridicat-o acolo,
sub stejarul care era lângă sanctuarul Domnului.
27 Iosue a zis întregului popor:
„Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră,
căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul;
ea va fi martor împotriva voastră,
ca să nu-l trădaţi pe Dumnezeul vostru”.
28 Iosue a lăsat poporul să plece, fiecare la moştenirea lui.
29 După aceste lucruri, Iosue, fiul lui Nun,
slujitorul Domnului, a murit.
El avea o sută zece ani.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.11 (R.: 5a)

R.: Tu, Doamne,
eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului:
„Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la mine,
căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 19,13-15

13 În acel timp,
i-au adus lui Isus copii,
ca să-şi pună mâinile peste ei şi să se roage,
dar discipolii îi mustrau.
14 Însă Isus le-a zis:
„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la mine,
căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei!”
15 Şi, punându-şi mâinile peste ei,
a plecat de acolo.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ios 24,14-29; Ps 15; Mt 19,13-15

În dialogul dintre Iosue şi popor în privinţa modului de a-l sluji pe Domnul Dumnezeu, unele lucruri ne surprind plăcut. Primul este că, după ce a poruncit israeliţilor să slujească Domnului, Iosue le lasă lor posibilitatea alegerii: „Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi”, adică oricărui zeu al păgânilor. Apoi, când poporul declară că vrea să-l slujească pe Iahve, Dumnezeul lui Israel, care l-a eliberat din sclavie, Iosue, în loc să aprobe această justă decizie, începe să-i provoace, ţinându-le un discurs descurajant: „Voi nu veţi reuşi să-i slujiţi Domnului”, va fi foarte dificil, ba chiar periculos, deoarece Domnul, în caz de infidelitate, „se va întoarce împotriva voastră, vă va pedepsi şi vă va nimici”.

De ce această atitudine? Pentru că Iosue vrea să evite riscul unei angajări superficiale din partea israeliţilor, o angajare care nu ar face faţă primei încercări.

Acceptarea intrării într-un raport de alianţă cu Dumnezeu nu este un lucru de nimic, nu este vorba de o ceremonie externă, fără urmări pentru viaţă, care este uitată imediat ce a fost încheiată. Este vorba, în schimb, de o angajare radicală, care priveşte întreaga persoană, în toate activităţile sale, în toate gândurile sale, în toate aspiraţiile sale. Nimeni nu este constrâns să ia acest angajament; Dumnezeu respectă libertatea, el, care a creat omul liber şi îl vrea liber.

Ştie Dumnezeu că constrângerea nu este demnă de om şi nu este demnă nici de Dumnezeu.

Fiecare este, deci, liber să aleagă chiar o cale care duce la pierzare. Însă cine se angajează să intre în alianţă cu Dumnezeu trebuie să facă acest lucru în mod foarte serios. Demnitatea persoanei umane stă tocmai în capacitatea de a-şi lua angajamente serioase şi de a le menţine. Aşa a fost reînnoită la Sihem alianţa de pe Sinai.

Noi, creştinii, am fost invitaţi să reînnoim în acest an, în vigilia pascală din Sâmbăta Sfântă, angajamentele noastre baptismale: renunţarea hotărâtă la toate activităţile ambigue, la toată idolatria banului, sexului, puterii, la tot ceea ce, în fond, este nedemn de umanitatea noastră. Am fost invitaţi să primim pe deplin lumina lui Dumnezeu în viaţa noastră, dorinţa lui Dumnezeu în ce priveşte existenţa noastră, iubirea lui Dumnezeu. Am fost invitaţi să construim totul pe relaţia cu Dumnezeu, care ne dă adevărata libertate interioară, ne face deschişi, simpli, şi pregăteşte raporturile cele mai sincere, mai cordiale cu ceilalţi.

Cine primeşte iubirea ce vine de la Dumnezeu se simte dator să răspândească această iubire cu generozitate şi umilinţă.

În evanghelia de astăzi vedem că Isus, fiind complet disponibil iubirii care vine din inima Tatălui, era deschis faţă de toţi şi în principal faţă de copii, cei care nu au acel mod complicat de viaţă al adulţilor ce au crescut rău.

Să ne întoarcem, deci, la angajamentele noastre baptismale, pentru a trăi o viaţă nouă, radioasă, de fii preaiubiţi ai lui Dumnezeu, trăind în caritate ca şi Cristos care ne-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru noi.