en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria, Regină **

 Liturghierul Roman

22 august

Sfânta Fecioară Maria, Regină

Ant. la intrare 
Regina stă la dreapta ta în veşminte aurite,
bogat înfrumuseţate.                                                          
Cf. Ps 44,10

 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca Născătoarea Fiului tăuâ
să fie Mama şi Regina noastră,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sprijiniţi de mijlocirea ei,
să avem parte de slava fiilor tăi în împărăţia cerească.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfintei Fecioare Maria,
îţi oferim, Doamne, darurile noastre
şi te rugăm să ne vină în ajutor Fiul tău,
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat,
care ţi s-a oferit pe cruce jertfă nepătată.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie 
Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini
cele spuse ţie de Domnul!                                                   Cf. Lc 1,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am primit, Doamne, tainele cereşti,
te rugăm cu umilinţă
să-i învredniceşti a fi părtaşi de ospăţul veşnic
pe toţi aceia care o cinstesc astăzi cu veneraţie
pe sfânta Fecioară Maria.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Despre ce fel de regalitate este vorba în acest titlu pe care Biserica îl dă Mariei în cântecele şi rugăciunile ei? Despre regalitatea pe care, ca şi Fiul ei, ea o exercită asupra inimilor, strângându-le prin iubirea sa, luminându-le prin exemplul ei şi susţinându-le prin rugăciunea sa. Coroana Mariei nu simbolizează puterea şi slava, dar este alcătuită din toţi cei aleşi care au fost docili influenţei sale materne, prin credinţa lor faţă de Isus. Sărbătoarea a fost instituită de Pius al XII-lea, în anul 1955. Maria este regină, pentru că îi este mamă lui Cristos, regele; este regină, pentru că întrece toate făpturile în sfinţenie: “În ea este adunat tot ce este bun în toate făpturile”, spune Dante în Divina comedie.

LECTURA I
Un fiu ne-a fost dat.
Citire din cartea profetului Isaia 9,1-6

1 Poporul care umbla în întuneric
a văzut o lumină mare,
peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii
a strălucit o lumină.
2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria:
se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş
şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii.
3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa,
toiagul de pe umerii săi
şi nuiaua celui care-l oprima
ca în ziua de la Madian.
4 Căci orice încălţăminte zgomotoasă
şi orice manta învăluită în sânge vor fi arse,
hrană pentru foc.
5 Pentru că un copil ni s-a născut,
un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui
şi va fi numit sfetnic minunat,
Dumnezeu puternic,
părinte veşnic, principe al păcii,
6 ca întinderea stăpânirii lui
şi a păcii să nu aibă sfârşit
pe tronul lui David şi, în regatul lui,
să-l întărească şi să-l facă stabil
prin judecată şi prin dreptate
de acum şi pentru totdeauna.
Zelul Domnului Sabaot va face aceasta.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2)

R
.: Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili,
de nobilii poporului său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a; 42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeuîntr-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat
al cărui nume era Iosif,din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus:
„Nu te teme, Marie,pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”
Şi îngerul a plecat de la ea.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 9,2-4.6-7; din Idt 13; Lc 1,33-47

E o mare bucurie pentru noi să o putem cinsti pe Maria cu titlul de regină şi să putem contempla momentul încoronării sale.

Maria este regină pentru că este mama lui Isus, Rege al universului, Mântuitorul întregului neam omenesc.

Îmi vin în minte tablourile lui Fra Angelico, ce reprezintă încoronarea, în care atitudinea Mariei este aceeaşi ca şi în momentul Bunei-Vestiri: Maria se apleacă pentru a primi coroana, aşa cum s-a înclinat odinioară pentru a primi vestea îngerului. Există o asemănare plină de semnificaţie, deoarece nu uităm că cea care este încoronată este umila servitoare a lui Dumnezeu, ba s-ar putea chiar spune este însăşi umilinţa încoronată. Maria regină ne repetă afirmaţia din Magnificat: „Dumnezeu i-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei umili”.

Umilinţa nu este înjosirea fără scop, nu este renunţarea la orice demnitate, ci este tocmai calea spre adevărata demnitate, spre gloria pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea şi care poate fi numai gloria celor smeriţi cu inima, gloria lui Isus, smerit cu inima.

De fiecare dată când spunem la Liturghie: „Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea”, ne gândim că aceasta nu este o glorie plină de mândrie, ci una umilă, gloria iubirii care s-a dăruit pe sine până la sfârşit.

Să-i cerem Mariei, bucurându-ne cu ea de gloria şi de umilinţa ei, să ne umple inima de încredere într-însa. De fapt, tocmai pentru că gloria ei este una umilă, Maria continuă să se pună încă în slujba tuturor fiilor ei. Este regină pentru a ne elibera de orice nedreptate, de orice angoasă, de orice dificultate.

Profeţia lui Isaia pe care o citim astăzi proclamă: „Jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat”. Cuvintele acestea desemnează împărăţia lui Mesia şi, de asemenea, regalitatea Mariei: ea sfărâmă orice jug care apasă, ea dă libertate plină de bucurie inimii. Aceasta face Maria zi de zi pentru toţi cei care cred în ea şi se încred într-însa.