en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 

Sfintii zilei

Sf. Tereza de Calcutta, călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ai milă de mine, Doamne, 
către tine strig toată ziua, 
căci tu, Doamne, eşti bun si îndurător, 
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.                               Cf. Ps 85,3.5  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârşit, 
sădeşte în inimile noastre iubirea fată de numele tău; 
uneşte-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun, 
şi veghează cu grijă, ca să păstrezi ce ai sădit în noi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ţi-o aducem 
să ne dăruiască pururi binecuvântarea ta aducătoare de mântuire, 
pentru ca ceea ce săvârşeşti acum sub semnele sacramentale,
prin puterea ta, să ajungă la desăvârşire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de mare este bunătatea ta, Doamne, 
pe care ai pregătit-o pentru cei care se tem de tine!                             Ps 30,20 

sau:

Fericiţi făcătorii de pace, 
pentru că fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, 
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.                                                   Mt 5, 9-10 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulati cu pâinea ospăţului ceresc, te rugăm, Doamne, 
ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea,
astfel încât să fim mereu gata să te slujim în fraţii noştri. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Luca începe să descrie faptele de mântuire ale lui Isus. Ele vor fi acţiuni puternice împotriva răului. Nu am fost creaţi pentru a fi sclavi ai vreunui lucru sau ai cuiva. “Ieşi din omul acesta”, a poruncit Isus cu mare autoritate. Duhul său continuă astăzi să ne facă ucenici ai libertăţii evangheliei.

LECTURA I
Cristos a murit pentru noi,
ca să trăim împreună cu el.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 5,1-6.9-11

1 Fraţilor,
cât despre timpul şi momentul acela,
nu aveţi nevoie ca să vi se scrie,
2 căci voi înşivă ştiţi precis
că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii.
3 Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”,
atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei devastarea
precum durerile naşterii peste cea însărcinată
şi nu vor scăpa.
4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric,
încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.
Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6 Aşadar, să nu dormim precum ceilalţi,
ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.
9 Pentru că Dumnezeu nu ne-a predispus pentru mânie,
ci pentru dobândirea mântuirii
prin Domnul nostru Isus Cristos,
10 care a murit pentru noi,
pentru ca, fie că veghem, fie că dormim,
să trăim împreună cu el!
11 De aceea, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii
şi edificaţi-vă unul pe altul,
aşa cum, de altfel, şi faceţi!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.13-14 (R.: 13)

R
.: Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 7,16b
(Aleluia) „Un mare profet s-a ridicat printre noi”
şi „Dumnezeu a vizitat poporul său”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 4,31-37

31 În acel timp,
Isus a coborât la Cafarnaum
– o cetate din Galileea –
şi îi învăţa în zilele de sâmbătă,
32 iar ei erau uimiţi de învăţătura lui,
deoarece cuvântul lui era spus cu autoritate.
33 Era în sinagogă un om care avea duh de diavol necurat
şi striga cu glas puternic:
34 „Ei! Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret?
Ai venit să ne distrugi?
Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”.
35 Însă Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i:
„Taci şi ieşi din el!”
Atunci diavolul l-a trântit în mijloc
şi a ieşit din el fără să-i facă vreun rău.
36 I-a cuprins teama pe toţi şi spuneau unii către alţii:
„Ce fel de învăţătură este aceasta?
El le porunceşte duhurilor necurate cu autoritate şi putere
şi ele ies!”
37 Şi vestea despre el s-a răspândit în toată împrejurimea.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Tes 5,1-6.9; Ps 26; Lc 4,31-37

Când Isus vorbea, mulţimea era impresionată de autoritatea cuvântului său. El nu vorbea după tradiţia cărturarilor, ci „vorbea cu autoritate”: o spun şi o demonstrează toţi evangheliştii.

Era o mare noutate. În Israel, modul normal de a învăţa era acela care se raporta întotdeauna la învăţătura predecesorilor, la tradiţie. Vedem şi astăzi acest lucru în toate documentele tradiţiei iudaice: se refereau la ceea ce spuneau rabbi Gamaliel, rabbi Achiba, sau atâţia alţiiY Isus, însă, vorbea fără să caute suport în autoritatea nimănui: avea propria autoritate şi asta era suficient.

Evanghelia de astăzi ne arată că această autoritate era apoi confirmată de eficacitatea cuvintelor sale. Sunt, într-adevăr, două lucruri diferite să vorbeşti cu autoritate şi să ai un discurs eficient. Eficacitatea cuvântului lui Isus este demonstrată de intervenţia sa în a izgoni un diavol. El îi porunceşte diavolului să tacă şi să iasă din persoana pe care o stăpânea; şi diavolul nu poate face altceva decât să asculte: „Diavolul a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău”. „Toţi au fost cuprinşi de spaimă”, spaima care îl cuprinde pe un om atunci când vede o manifestare divină, „şi ziceau unii către alţii: *Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!+„. Cuvântul lui Isus nu este numai autoritar, ci este şi eficient. Ştim aceasta, o credem, şi acesta este fundamentul siguranţei noastre.

Sfântul Paul, în prima lectură, spune: „Voi, fraţilor, nu sunteţi în întunericY Voi sunteţi fii ai luminii, fii ai zilei”. Suntem fii ai luminii datorită cuvântului lui Isus, fii ai zilei datorită eficienţei acestui cuvânt. În sacramentele Bisericii, cuvântul lui Cristos ne atinge; şi nu numai urechile, ci şi inima şi conştiinţa noastră; ne purifică până în profunzime; face din noi fii ai luminii şi, astfel, suntem în siguranţă, nu ne găsim în pericolul de a fi surprinşi. Pot să vină unele încercări, noi suntem înzestraţi cu puterea de a transforma dificultăţile în ocazii de progres, de biruinţă.

Cei care sunt ataşaţi de bunurile pământeşti sunt întotdeauna în nesiguranţă; cine, în schimb, îl urmează pe Cristos şi primeşte cuvântul său are în sine acea forţă senină care îi permite să depăşească orice obstacol.

„Dumnezeu B spune sfântul Paul B nu ne-a rânduit să ne judece cu mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos”. Cristos a murit pentru noi; şi, prin aceasta, cuvântul său a dobândit mai multă putere şi mai multă eficienţă: de acum, putem să fim mereu cu el, să trăim cu el şi pentru el şi să ne găsim în el pacea profundă.