en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

 

Sfintii zilei

Sf. Nicolae din Tolentino, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne, 
şi nepărtinitoare este judecata ta; 
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău 
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi, 
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos 
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne, 
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. 
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3 

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. 
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi, 
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău 
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se 
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit, 
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Sfântul Matei începe relatarea unei serii de sfaturi ale lui Isus relativ la viaţa în comun a creştinilor. Astăzi Isus ne îndeamnă să nu lăsăm ca un frate să săvârşească răul, ci să-i atragem atenţia, îndemnându-l să meargă pe drumul cel bun. Acelaşi lucru îl impune Dumnezeu profetului Ezechiel spunându-i că-i va cere cont dacă semenul său nu a fost avertizat cu privire la greşeala sa. Corijarea aproapelui este o manifestare a iubirii reciproce de care ne vorbeşte sfântul Paul în a doua lectură. De asemenea trebuie subliniată importanţa pe care Isus o acordă unui alt aspect al vieţii comunitare: rugăciunea făcută în comun; creştinii adunaţi laolaltă reprezintă trupul mistic al lui Cristos aflat în rugăciune.

LECTURA I
Dacă tu nu-i vei spune ca să-l avertizezi pe cel rău de la calea sa,
eu voi căuta sângele lui din mâna ta.
Citire din cartea profetului Ezechiel 33,7-9

7 Aşa spune Domnul:
„Fiul omului,
te pun străjer pentru casa lui Israel.
Ascultă din gura mea cuvântul
şi avertizează-i din partea mea!
8 Când îi voi spune celui rău: «Răule, vei muri!»,
dar tu nu-i vei spune
ca să-l avertizezi pe cel rău de la calea sa,
el, cel rău, va muri din cauza nelegiurii sale,
iar eu voi căuta sângele lui din mâna ta.
9 Dar dacă tu îl vei avertiza pe cel rău
să se întoarcă de la calea lui,
iar el nu se întoarce de la calea lui,
el va muri din cauza nelegiuirii sale,
dar tu îţi vei salva viaţa”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R
.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului,
nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A
Plinătatea Legii este iubirea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 13,8-10

8 Fraţilor,
să nu datoraţi nimic nimănui,
decât să vă iubiţi unii pe alţii,
pentru că cel care îl iubeşte pe altul
a împlinit deja Legea!
9 De fapt: „Să nu săvârşeşti adulter!
Să nu ucizi!
Să nu furi!
Să nu pofteşti!”
şi orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta:
„Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”
10 Iubirea nu face niciun rău aproapelui.
Aşadar, plinătatea Legii este iubirea.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine
şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 18,15-20

15 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta,
mergi şi mustră-l numai între patru ochi!
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
16 Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi,
«pentru ca orice hotărâre
să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori!»
17 Dacă refuză să-i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii!
Iar dacă refuză să asculte şi de Biserică,
să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş!
18 Adevăr vă spun:
tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer
şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer.
19 Iarăşi vă spun:
dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru,
le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri.
20 Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu,
sunt şi eu acolo, în mijlocul lor”.
Cuvântul Domnului