en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Prot şi Iacint, fraţi m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne, 
şi nepărtinitoare este judecata ta; 
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău 
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi, 
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos 
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne, 
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. 
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3 

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. 
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi, 
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău 
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se 
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit, 
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Isus punea împotriva normelor şi a elementelor convenţionale din timpul său necesităţile reale ale persoanelor. În acest episod, dragostea este pusă faţă în faţă cu legalismul fariseilor: dorinţa de a salva o viaţă este mai importantă decât respectarea sâmbetei. Această dragoste este foarte angajantă: “Cine ştie să facă binele şi nu l face, comite păcat” (Iac 4,17).

LECTURA I
I-am devenit slujitor Bisericii,
ca să împlinesc misterul ascuns de veacuri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Coloseni 1,24–2,3

1,24 Fraţilor,
acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi
şi împlinesc
ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu
pentru trupul său, care este Biserica,
25 căreia i-am devenit slujitor
după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi,
ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu,
26 misterul ascuns de veacuri şi de generaţii,
dar acum descoperit sfinţilor săi,
27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut
care este bogăţia gloriei acestui mister între neamuri,
adică Cristos în voi, speranţa gloriei.
28 Pe el îl proclamăm, îndemnând pe orice om
şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea,
ca să-l prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos.
29 Pentru aceasta trudesc şi mă lupt cu puterea lui
care lucrează în mine cu tărie.
2,1 Căci vreau ca voi să ştiţi ce luptă duc pentru voi,
pentru cei din Laodiceea
şi pentru toţi acei care nu au văzut faţa mea în trup,
2 pentru ca inimile lor să fie mângâiate
şi, unite în iubire,
să ajungă la toată bogăţia plinătăţii înţelegerii,
ca să cunoască misterul lui Dumnezeu: Cristos,
3 în care sunt ascunse
toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 61(62),6-7.9 (R.: 8a)

R
.: Domnul este
gloria şi mântuirea mea.

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu liniştea,
pentru că numai de la el vine speranţa mea.
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea,
turnul meu de scăpare; de aceea, nu mă clatin. R.

9 Poporule, pune-ţi încrederea în el în orice moment!
Revărsaţi-vă inimile în faţa lui!
Dumnezeu este refugiul nostru! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îl urmăreau ca să vadă
dacă vindecă în zi de sâmbătă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,6-11

6 Într-o zi de sâmbătă,
Isus a intrat în sinagogă şi învăţa.
Era acolo un om a cărui mână dreaptă era paralizată.
7 Cărturarii însă şi fariseii îl urmăreau,
ca să vadă dacă vindecă în zi de sâmbătă,
ca să găsească de ce să-l acuze.
8 Dar el cunoştea gândurile lor
şi i-a spus omului care avea mâna paralizată:
„Ridică-te şi stai în mijloc!”
El s-a ridicat şi a stat acolo.
9 Isus le-a spus:
„Vă întreb dacă este permis în zi de sâmbătă
să faci bine sau să faci rău,
să salvezi o viaţă sau să o pierzi”.
10 Privindu-i pe toţi de jur împrejur,
i-a spus: „Întinde-ţi mâna!”
El a făcut astfel şi mâna lui s-a vindecat.
11 Dar ei s-au umplut de furie
şi vorbeau între ei ce să-i facă lui Isus.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Col 1,24B2,3; Ps 61; Lc 6,6-11

Prima frază a primei lecturi de astăzi, este tradusă, de obicei, inexact. E un lucru observat pe bună dreptate în ultimul comentariu asupra Scrisorii către Coloseni, publicat de părintele Aletti, profesor la Institutul Biblic. Pentru a îmbunătăţi stilul frazei lui Paul, traducătorii modifică puţin ordinea cuvintelor. Pare puţin lucru; în realitate, în felul acesta, se schimbă sensul. Se traduce: „Sunt bucuros de suferinţele pe care le suport pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos”. Cu această traducere i se atribuie lui Paul conştiinţa cum că pătimirea lui Cristos nu ar fi fost completă, că i-ar lipsi ceva, şi, astfel, apare ambiţia lui Paul de a completa ceea ce lipseşte. Această idee, desigur, nu putea să fie prezentă în mintea sfântului Paul. El, în realitate, nu vorbeşte despre pătimirile lui Cristos în această frază. El vorbeşte despre „suferinţe” ceea ce introduce deja o altă nuanţă; dar, înainte de toate, expresia „în trupul meu” nu se găseşte înainte, ci după cuvintele: „Care lipseşte pătimirilor lui Cristos”. Astfel, fraza ar trebui tradusă: „Împlinesc ceea ce lipseşte în trupul meu din suferinţele lui Cristos”, sau: „ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu”.

Pătimirii lui Cristos nu-i lipseşte nimic, este suficientă pentru a salva lumea întreagă; însă pătimirea lui Cristos trebuie să fie aplicată vieţii fiecărui credincios şi aceasta comportă o oarecare doză de suferinţă: „Trebuie să suferim împreună cu el B spune în altă parte sfântul Paul B pentru a putea fi preamăriţi împreună cu el”. Orice vocaţie creştină cuprinde, deci, o parte de suferinţă, care trebuie să fie actualizată. În acest sens, Paul spune că adaugă ceea ce lipseşte aplicării pătimirii lui Cristos în existenţa sa. Este o vocaţie înaltă, această aplicaţie a pătimirii lui Cristos la viaţa noastră. Paul vede acest lucru într-un mod foarte pozitiv, încât poate să spună: „Mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi”. El este convins de fecunditatea acestei participări la pătimirea lui Cristos; vede pătimirea în lumina învierii; ştie că participarea la pătimire este condiţie pentru a participa la înviere. Vorbeşte, deci, despre bucurie, chiar şi în suferinţe.

Şi aceasta nu este singura perspectivă. Sfântul Petru, în prima sa scrisoare, îi invită pe toţi creştinii să se bucure atunci când au parte de suferinţele lui Cristos: „Când aveţi parte de suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi atunci când el se va manifesta în gloria sa, să puteţi să vă bucuraţi şi să vă veseliţi”.

Vocaţia noastră creştină ne ajută să recunoaştem harul ascuns în suferinţele şi încercările vieţii, har preţios de unire cu Cristos în pătimirea sa, har de iubire autentică, ce acceptă să plătească în propria persoană. Dacă valoarea supremă este aceea a iubirii autentice, trebuie să primim mijloacele necesare pentru a progresa în iubire nu numai cu resemnare, ci chiar cu bucurie.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să recunoaştem harul ascuns în momentele dificile. Dacă îl apreciem la adevărata lui valoare, vom putea spune cu sfântul Paul: „Mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos în trupul meu, pentru trupul lui, care este Biserica”.

Este clar că participarea la pătimirea lui Cristos se realizează întotdeauna într-o orientare de iubire. Paul scrie: „Suferinţele pe care le îndur pentru voiY Completez ceea ce lipseşte pentru trupul lui Cristos care este Biserica”. Numai dacă primim suferinţa în această perspectivă de ofertă generoasă de iubire vom putea încerca în noi bucuria Domnului.