en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului **

 Liturghierul Roman

7 octombrie
Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului **

Ant. la intrare 
Bucură-te, Marie, cea plină de har, 
Domnul este cu tine; 
binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este rodul trupului tău.                     Cf. Lc 1,28.42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, 
să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre, 
pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, 
întruparea lui Cristos, Fiul tău, 
să fim duşi, prin patima şi crucea lui, la slava învierii. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Învredniceşte-ne, Doamne, 
ca, împreună cu aceste daruri, 
să fim şi noi plăcuţi înaintea ta, 
şi astfel să trăim misterele Fiului tău unul-născut, 
încât să ne facem vrednici de făgăduinţele sale. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
 
Iată, vei zămisli 
şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.                                         Lc 1,31

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, 
ca noi, care prin această taină 
vestim moartea şi învierea Fiului tău, 
uniţi fiind cu el în pătimire, 
să ne învrednicim a fi părtaşi de mângâiere şi slavă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Celebrarea acestei zile (Maria, Regina Rozariului) ne îndeamnă la meditarea misterelor lui Cristos, sub călăuzirea Fecioarei Maria, care a fost făcută părtaşă, în mod deosebit, la întruparea, la pătimirea şi la învierea glorioasă a Fiului lui Dumnezeu. Acest titlu evocă o formă a evlaviei mariane: Rozariul, care constă în a o lăuda şi invoca pe Maria, adresându-i neîncetat salutarea îngerească; ea cuprinde, de asemenea, şi parcurgerea evangheliei în tovărăşia Maicii Domnului, pentru a învăţa de la ea să-l contemplăm pe Cristos şi să fim docili Duhului său. Biserica nu se opreşte la un aspect particular al vieţii Mariei, ci ne invită să descoperim mişcarea care dă unitate acestei vieţi şi să intrăm în această mişcare pentru a-l urma pe Cristos cu aceeaşi fidelitate.

LECTURA I
Stăruiau în rugăciune împreună cu femeile
şi cu Maria, mama lui Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

12 În acel timp,
apostolii s-au întors la Ierusalim
de la muntele numit al Măslinilor,
care se află aproape de Ierusalim,
cât un drum în zi de sâmbătă.
13 Când au intrat, au urcat în încăperea de sus,
unde obişnuiau să se adune.
Erau: Petru şi Ioan, Iacob şi Andrei,
Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob, fiul lui Alfeu,
şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob.
14 Toţi aceştia, într-un cuget,
stăruiau în rugăciune împreună cu femeile
şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.: 49)

R
.: Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic
şi numele lui e sfânt!
sau: 
Fericită eşti, Fecioară Marie,
pentru că l-ai purtat pe Fiul Tatălui veşnic!

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu. R.

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale.
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic
şi numele lui e sfânt! R.

50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el.
51 A arătat puterea braţului său:
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. R.

52 I-a dat jos de pe tron pe cei puternici
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri,
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 1,26-38

26 În acel timp,
îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeuîntr-o cetate din Galileea,
al cărei nume era Nazaret,
27 la o fecioară logodită cu un bărbat
al cărui nume era Iosif,
din casa lui David.
Iar numele fecioarei era Maria.
28 Şi, intrând la ea, i-a spus:
„Bucură-te, o, plină de har,
Domnul este cu tine!”
29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt
şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.
30 Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie,
pentru că ai aflat har la Dumnezeu!
31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.
32 Acesta va fi mare:
va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său;
33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci,
iar domnia lui nu va avea sfârşit”.
34 Maria a spus către înger:
„Cum va fi aceasta,
din moment ce nu cunosc bărbat?”
35 Răspunzând, îngerul i-a spus:
„Duhul Sfânt va veni asupra ta
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri;
de aceea, sfântul care se va naşte
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
36 Iată, Elisabeta, ruda ta,
a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe
şi aceasta este luna a şasea pentru ea,
care era numită sterilă,
37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!
38 Atunci, Maria a spus:
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”
Şi îngerul a plecat de la ea.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 1,12-14; din Lc 1; Lc 1,26-38

Este clar motivul care a inspirat pentru sărbătoarea Rozariului alegerea acestei evanghelii: faptul că ea conţine primele cuvinte din Ave Maria: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine”, cuvinte pe care le repetăm de atâtea ori când ne rugăm Rozariul. E un mod de a ne pune în prezenţa Mariei şi, în acelaşi timp, în prezenţa Domnului, deoarece „Domnul este cu ea”, să rămânem în simplitate alături de Maria, retrăind împreună cu ea toate misterele vieţii lui Isus, toate misterele mântuirii noastre.

Evanghelia bunei-vestiri, la prima vedere, ne prezintă un singur mister, dar dacă privim bine, în ea se găsesc toate misterele Rozariului: Buna-Vestire, dar şi vizitarea Elisabetei, pentru că textul pomeneşte de Elisabeta, precum şi de naşterea lui Isus: „Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus”. Chiar şi misterele de slavă sunt anunţate: „Va fi mare şi Fiul lui Dumnezeu se va chema; Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl săuY şi împărăţia sa nu va avea sfârşit”. În înviere şi înălţare, Isus va primi demnitatea de rege mesianic, gloria veşnică în împărăţia Tatălui. Deci misterele de bucurie şi misterele de slavă. S-ar părea că lipsesc cele de durere, dar le găsim chiar şi pe acelea, nu descrise, ci în principiul lor. Să ne gândim la răspunsul Mariei dat la vestea îngerului: nu este un strigăt de triumf, ci un cuvânt de umilinţă: „Iată slujitoarea Domnului”, care o pune într-o profundă consonanţă cu Slujitorul lui Dumnezeu anunţat de Isaia, Servitorul care va fi preamărit, dar mai întâi umilit, condamnat, ucis, „străpuns pentru păcatele noastre”.

Maria ştie, prin inspiraţia Duhului Sfânt, că misterele glorioase nu pot avea loc fără trecerea prin ascultarea încrezătoare şi dureroasă faţă de planul lui Dumnezeu.

Misterele Rozariului constituie o unitate şi este important să ştim că în fiecare mister de bucurie sunt prezente rădăcinile misterelor de slavă, dar şi de durere, ca şi cale spre glorie.

Să-i cerem Mariei să ne ajute să înţelegem profund unitatea misterului lui Cristos, pentru ca el să poată realiza în noi diferitele sale aspecte în toate evenimentele vieţii noastre.

Îmi face plăcere să prezint aici, în legătură cu rugăciunea Rozariului, un mic text pe care l-am găsit cu mai mulţi ani în urmă într-o revistă benedictină: „Spune-ţi Rozariul B spune Dumnezeu B şi nu te opri să asculţi aberaţiile unora care spun că este o devoţiune depăşită şi destinată pieirii. Eu ştiu ce este pietatea, nimeni nu poate spune că nu înţeleg aceasta, şi eu îţi spun că Rozariul îmi place când este recitat bine. Tatăl nostru, Bucură-te Marie, misterele Fiului meu pe care le meditaţi, eu vi le-am dat. Această rugăciune B eu îţi spun aceasta B este ca o rază din evanghelie, nimeni nu se va atinge de ea. Rozariul îmi place B spune Dumnezeu B simplu şi umil, aşa cum au fost Fiul meu şi Mama saY„.

Să reînnoim, dacă este necesar, dragostea noastră pentru Rozariu. Desigur, trebuie să ne rugăm cu respect, şi este mai bine să spunem doar două decade fără grabă decât cinci la galop. Spuse cu răbdare şi seninătate, este un mod de a fi în compania Mariei şi în prezenţa lui Isus.