en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Pelagia, fc. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Parabola lucrătorilor viei care i-au ucis pe cei trimişi de stăpân trebuie înţeleasă în lumina primei lecturi. Via Domnului, declară profetul, este casa lui Israel. Pentru că au refuzat să primească pe Fiul lui Dumnezeu acest popor va fi distrus. Dumnezeu îşi va alege un alt popor, care să se facă părtaş de făgăduinţele sale făcute profeţilor. Totuşi, Israel nu va rămâne fără speranţă, spune sfântul Paul, căci darurile şi chemarea lui nu sunt mărginite (Rom 11,29). Sfântul Paul conştient că adevăratul Israel sunt creştinii, îi îndeamnă la o trăire intensă a credinţei, sub privirile lui Dumnezeu. Să şi cultive toate talentele, pentru a aduce roade de fapte bune.

LECTURA I
Via Domnului universului este casa lui Israel.
Citire din cartea profetului Isaia 5,1-7

1 Vreau să cânt o cântare de dragoste
pentru iubitul meu.
Iubitul meu avea o vie pe un deal mănos.
2 A săpat-o, a curăţat-o de pietre
şi a plantat viţă aleasă,
a construit un turn în mijlocul ei şi a pus un teasc în ea,
a aşteptat să facă struguri,
dar a făcut aguridă.
3 Acum, locuitori ai Ierusalimului
şi oameni ai lui Iuda:
faceţi judecată între mine şi via mea!
4 Ce ar mai fi trebuit să fac pentru via mea
şi nu am făcut?
De ce, aşteptându-mă să facă struguri, a făcut aguridă?
5 Acum, vă voi face cunoscut ce-i voi face viei mele:
îi voi îndepărta gardul şi va fi devastată;
îi voi distruge zidul şi va fi călcată în picioare.
6 O voi preface în pustiu;
nu va mai fi tăiată şi nici săpată
şi vor creşte mărăcini şi spini.
Voi porunci norilor să nu mai verse ploaie asupra ei.
7 Căci via Domnului Sabaot este casa lui Israel
şi cei din Iuda, plantaţia lui preferată.
Se aştepta judecată,
şi iată vărsare de sânge;
dreptate, şi iată strigăte!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 79(80),9 şi 12.13-14.15-16.19-20 (R.: Is 5,7a)

R
.: Via Domnului Sabaot
este casa lui Israel.

9 Tu ai scos o vie din Egipt
şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.
12 I-ai întins mlădiţele până la mare
şi lăstarii ei ajungeau până la fluviu. R.

13 Pentru ce i-ai spart acum zidul,
încât toţi trecătorii o jefuiesc?
14 O pustieşte mistreţul din pădure
şi o pasc animalele sălbatice. R.

15 Dumnezeule Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta!
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine! R.

19 Atunci nu ne vom mai abate de la tine,
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău.
20 Doamne, Dumnezeul Sabaot, fă-ne să ne întoarcem,
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! R.

LECTURA A II-A
Aceea să puneţi în practică!
Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni 4,6-9

6 Fraţilor,
nu vă îngrijoraţi pentru nimic
şi, în orice împrejurare,
cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire,
să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu!
7 Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire,
va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
8 În rest, fraţilor,
gândiţi-vă la acestea:
cele adevărate, cele demne, cele drepte,
cele curate, cele plăcute,
cele vrednice de laudă,
ce e virtute, ce-i de laudă,
9 ceea ce aţi învăţat şi primit,
ce aţi auzit şi văzut la mine,
aceea să puneţi în practică!
Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi
şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Via o va da în arendă altor viticultori.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 21,33-43

33 În acel timp,
Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului:
„Ascultaţi o altă parabolă:
era odată un stăpân care a plantat o vie,
a înconjurat-o cu un gard,
a săpat un teasc şi a construit un turn.
Apoi a dat-o în arendă unor viticultori
şi a plecat în călătorie.
34 Când s-a apropiat timpul culesului,
i-a trimis pe servitorii săi la viticultori,
ca să primească roadele sale.
35 Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi,
pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis,
pe altul l-au bătut cu pietre.
36 A trimis din nou alţi servitori,
mai numeroşi decât primii,
dar le-au făcut la fel.
37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei,
zicându-şi: «De fiul meu le va fi ruşine».
38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu,
au zis între ei: «Acesta este moştenitorul.
Haideţi să-l ucidem, ca să avem moştenirea lui!»
39 Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie şi l-au ucis.
40 Aşadar, când va veni stăpânul viei,
ce le va face acelor viticultori?”
41 I-au zis: „Pe acei răi îi va ucide fără milă,
iar via o va da în arendă altor viticultori,
care îi vor da roadele la timpul cuvenit”.
42 Isus le-a zis:
„N-aţi citit niciodată în Scripturi:
«Piatra pe care au dispreţuit-o constructorii,
aceasta a devenit piatră unghiulară;
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri»?
43 De aceea, vă spun:
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi
şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”.
Cuvântul Domnului