en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Daniel Comboni, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Această scurtă relatare vrea să echilibreze parabola samariteanului milostiv. Există două porunci care rezumă legea şi profeţii: prima este iubirea lui Dumnezeu (Mc 12,29). Isus nu vrea să subevalueze datoria ospitalităţii (Mt 25,31-46), dar pune accent asupra ascultării cuvântului lui Dumnezeu.

LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea
şi Dumnezeu s-a îndurat.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-10

1 Cuvântul Domnului
a fost către Iona a doua oară.
2 „Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare,
şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!”
3 Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive,
după cuvântul Domnului.
Ninive era o cetate foarte mare,
cât trei zile de mers.
4 Iona intrat în cetate; mergând o zi întreagă,
striga şi zicea: „Încă patruzeci de zile
şi Ninive va fi distrus”.
5 Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu:
au vestit un post
şi s-au îmbrăcat cu sac
de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei.
6 Cuvântul a ajuns la regele din Ninive.
S-a ridicat de pe tronul său,
şi-a îndepărtat mantia de la el,
s-a acoperit cu sac şi s-a aşezat pe cenuşă.
7 A făcut să se strige şi să se zică în Ninive
un decret al regelui şi al mai-marilor lui:
„Niciun om şi niciun animal din cireadă şi din turmă
să nu guste nimic, să nu pască şi să nu bea apă!
8 Să se acopere oamenii şi animalele cu sac
şi să-l invoce pe Dumnezeu cu putere,
să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea
şi de la violenţa lui!
9 Cine ştie
dacă Dumnezeu nu se va întoarce
şi se va îndura?
Poate se va întoarce de la mânia lui aprinsă
şi nu vom pieri”.
10 Dumnezeu a văzut faptele lor,
că s-au întors de la calea lor cea rea,
şi a regretat răul pe care spusese că li-l va face
şi nu l-a mai făcut.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 129(130),1-2.3-4.7-8 (R.: 3)

R
.: Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
cine ar mai putea să stea în faţa ta?

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare
şi ne temem de tine. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire!
8 El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 11,28b
(Aleluia) Fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi-l păzesc, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Marta l-a primit în casa ei.
Maria a ales partea cea bună.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 10,38-42

38 În acel timp,
Isus a intrat într-un sat.
O femeie cu numele de Marta
l-a primit în casa ei.
39 Aceasta avea o soră numită Maria,
care, stând la picioarele Domnului,
asculta cuvântul lui.
40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei.
Venind la el, i-a zis: „Doamne,
nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc?
Spune-i să mă ajute!”
41 Domnul, răspunzând, i-a zis:
„Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijorezi
şi te frămânţi,
42 însă un lucru este necesar:
Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iona 3,1-10; Ps 129; Lc 10,38-42

E posibil ca evanghelia de astăzi să trezească în noi un pic de nostalgie, dacă preferăm să fim ca Maria, aşezată la picioarele lui Isus pentru a asculta cuvântul său, dar în realitate ne recunoaştem mai degrabă în preocupata Marta. Foarte probabil că nostalgia despre care vorbeam nu este o nostalgie pură. Dacă am reflecta puţin, ne-am da seama că atunci când am avea timpul necesar pentru a ne asuma rolul Mariei, preferăm să-l luăm pe acela al Martei, şi invers. Asta înseamnă că, în realitate, căutăm întotdeauna să mulţumim egoismul nostru, şi rolul Mariei, în fond, ne place nu pentru a asculta cuvântul lui Isus, ci pentru a sta liniştiţi, ceea ce este un alt lucru.

Cel care este cu adevărat credincios Domnului profită de toate momentele pentru a încerca să fie ca Maria, ascultând cu adevărat cuvântul Domnului, căutând bucuria în preajma lui. Atunci, chiar şi în mijlocul multiplelor ocupaţii, el reuşeşte să fie ca Maria. Există persoane foarte active, care trebuie permanent să treacă de la o ocupaţie la alta, şi în interior sunt într-o profundă pace, într-o tainică contemplare, deoarece ele rămân cu inima lor în Domnul. Ele fac tot ceea ce trebuie să facă, nu într-o separare artificială de lucruri, ci într-o seninătate deplină, deoarece, astfel, ele îl slujesc pe Domnul şi iubirea lor faţă de el şi faţă de aproapele aduce inimii lor o linişte extraordinară.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să fim credincioşi cuvântului său şi să nu ne căutăm pe noi înşine, nici în odihnă nici şi în activitate, ca să putem avea adevărata linişte ce vine din unirea cu el, în orice acţiune şi în orice circumstanţă.