en-USro-RO

Register | Login
Wednesday, March 21, 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Ss. Serafim, călug.; Felix al IV-lea, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Tatăl ceresc ştie de ce avem nevoie. Atunci de ce Isus recomandă să cerem şi să insistăm în a cere? Pentru că noi nu ştim şi trebuie să crească în noi conştiinţa adevăratelor necesităţi. Duhul Sfânt este cel de care avem mai multă nevoie. Dar cine îşi dă seama de aceasta?

LECTURA I
Iată, vine ziua Domnului,
care va arde ca un cuptor!
Citire din cartea profetului Malahia 3,13-20a

13 V-aţi întărit cuvintele împotriva mea,
spune Domnul, iar voi ziceţi:
14 „Ce am vorbit împotriva ta?”
Voi ziceţi: „Degeaba îl slujim pe Dumnezeu!
Ce câştig că păzim ceea ce este de păzit al său
şi că umblăm jelind înaintea Domnului Sabaot?
15 Acum, noi îi socotim fericiţi pe cei mândri;
ba chiar se consolidează cei care săvârşesc răzvrătire;
mai mult, îl încearcă pe Dumnezeu
şi totuşi scapă”.
16 Atunci, cei care se tem de Domnul vor vorbi unul cu altul.
Domnul a fost atent, a auzit
şi a fost scrisă o carte de memorial înaintea lui
pentru cei care se tem de Domnul
şi se gândesc la numele lui.
17 Ei vor fi ai mei, spune Domnul Sabaot,
în ziua în care îi voi face proprietatea mea.
Voi avea milă de ei
aşa cum un om are milă de fiul său care îl slujeşte.
18 Vă veţi întoarce şi veţi vedea
deosebirea dintre cel drept şi cel răzvrătit,
dintre cel care-l slujeşte pe Dumnezeu
şi cel care nu-l slujeşte.
19 Căci, iată, vine ziua
care va arde ca un cuptor
şi toţi cei mândri şi cei care săvârşesc nelegiuire
vor fi ca pleava.
Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaot,
încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură.
20a Dar pentru voi, cei care vă temeţi de numele meu,
va străluci soarele dreptăţii,
iar vindecarea va veni pe aripile sale.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)

R
.: Fericit este bărbatul
care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

 
4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,
ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Cereţi şi vi se va da!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,5-13

5 În acel timp,
Isus a spus discipolilor săi:
„Dacă unul dintre voi are un prieten
şi merge la el la miezul nopţii
şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini,
6 pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie
şi nu am ce să-i pun înainte!»,
7 dacă celălalt dinăuntru, răspunzând, îi zice:
«Nu mă deranja;
uşa este deja închisă şi copiii sunt cu mine în pat,
nu pot să mă scol să-ţi dau»,
8 vă spun,
chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten,
pentru insistenţa lui
se va scula şi-i va da ceea ce-i trebuie.
9 De aceea, şi eu vă spun:
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi;
bateţi şi vi se va deschide!
10 Căci oricine cere primeşte;
cine caută găseşte;
iar celui care bate i se va deschide.
11 Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte,
îi va da, în loc de peşte, un şarpe
12 sau, dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion?
13 Aşadar, dacă voi, cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi,
ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri,
cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri
îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?”
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Mal 3,13B4,2; Ps 1; Lc 11,5-13

Iată un text al evangheliei care ne întăreşte şi ne luminează. Evreii spuneau: „Degeaba am slujit lui Dumnezeu! La ce bun că am păzit poruncile luiY Acum îi fericim pe cei trufaşi. Da, celor răi le merge bine: ei îl pun pe Dumnezeu la încercare şi rămân nepedepsiţi!” Răspunsul, mai mult decât în Vechiul Testament, îl găsim în Noul Testament. Musulmanii îi dau lui Dumnezeu nouăzeci şi nouă de nume foarte frumoase, dar între acestea nu există apelativul de „tată”. Ei insistă asupra transcendenţei lui Dumnezeu şi rugăciunea lor este numai una de supunere; în schimb, noi credem în revelaţia paternităţii sale şi rugăciunea noastră este de supunere la voinţa sa, dar şi de încredere filială.

Isus, în evanghelia de astăzi, aduce exemplul unui tată care îi dă fiului de mâncare, şi îi dă numai lucruri bune. Trebuie să mergem spre Tatăl ceresc cu simplitatea şi insistenţa copiilor şi vom obţine totul de la el. Ultima frază surprinde, deoarece Isus, într-un mod neaşteptat, încheie vorbind despre Duhul Sfânt, darul lui Dumnezeu, condiţie a oricărei cereri: „Cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt celor care îl cer!”

Astfel, rugăciunea noastră este orientată spre bunurile ultime. Cu Duhul Sfânt avem totul: bucuria trăită în acţiunea de har, pacea, o atitudine specială de seninătate chiar şi în suferinţăY sunt roadele Duhului Sfânt, care aduc o fericire intimă, profundă.

Să ne îndreptăm spre Isus pentru ca el să ne obţină de la Tatăl darul Duhului Sfânt şi să-i mulţumim pentru că ne-a deschis un orizont tot mai luminos, pentru că ne-a dat posibilitatea de a ne îndrepta spre Dumnezeu ca spre un Tată care ne iubeşte şi vrea să ne dea totul.