en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

 

Sfintii zilei

Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne, 
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale. 
Căci tu ai făcut cerul şi pământul 
şi toate câte sunt cuprinse în ele; 
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită, 
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: 
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta, 
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită, 
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el, 
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25 

sau:
E o singură pâine, 
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 
căci toţi ne împărtăşim 
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic, 
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii 
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei: 
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău, 
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor. 

Lectionar

 Nu putem rămâne neutri. A recunoaşte în gesturile lui Cristos “puterea lui Dumnezeu” (Ex 8,15), semnele lui Dumnezeu, înseamnă a ne angaja să ducem aceleaşi gesturi în ambientul propriu. A nu face răul nu este suficient; este necesar a face binele, urmând exemplul lui Cristos.

LECTURA I
Ziua Domnului,
zi de întuneric şi de beznă!
Citire din cartea profetului Ioel 1,13-15; 2,1-2

1,13 Încingeţi-vă şi văitaţi-vă,
preoţilor!
Gemeţi, slujitori ai altarului;
veniţi şi petreceţi noaptea cu saci,
slujitori ai Dumnezeului meu!
Căci au dispărut din casa Dumnezeului vostru
ofranda şi libaţia.
14 Consacraţi un post, convocaţi o adunare!
Adunaţi-i pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării
în casa Domnului Dumnezeului vostru
şi strigaţi către Domnul!
15 „Ah, ce zi!
Da, se apropie ziua Domnului,
vine ca o devastare
de la Cel Atotputernic”.
2,1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion!
Strigaţi pe muntele meu cel sfânt!
Să tremure toţi locuitorii ţării,
căci vine Ziua Domnului,
este aproape!
2 Va fi o zi de întuneric şi beznă,
o zi cu nori şi cu negură.
Ca zorile se revarsă peste munţi
un popor numeros şi puternic,
cum nu a mai fost din veşnicie
şi nu va mai fi pentru anii care vor fi
din generaţie în generaţie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 9(9a),2-3.6 şi 16.8-9 (R.: 9a)

R
.: Domnul va judeca lumea
cu dreptate.

2 Te voi lăuda, Doamne, din toată inima,
voi vesti toate faptele tale minunate.
3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie în tine,
voi cânta numele tău, Dumnezeule Preaînalt. R.

6 Ai mustrat neamurile, l-ai distrus pe cel nelegiuit,
le-ai şters numele în veci, pentru totdeauna.
16 Neamurile păgâne cad în groapa pe care au făcut-o
şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns. R.

8 Dar Domnul stăpâneşte în veci,
şi-a aşezat tronul pentru judecată;
9 el va judeca lumea cu dreptate,
fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 12,31b-32
(Aleluia) Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară,
spune Domnul,
iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ,
îi voi atrage pe toţi la mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,
atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,15-26

15 În acel timp,
scoţând Isus diavolii,
unii din mulţime spuneau:
„Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor,
îi scoate pe diavoli”.
16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus:
„Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi
se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă.
18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi,
cum va dura împărăţia lui?
Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul,
fiii voştri cu cine îi scot?
Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri.
20 Însă dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,
atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.
21 Când un om puternic,
bine înarmat, îşi păzeşte casa,
ceea ce are el este în siguranţă;
22 dar dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge,
îi ia armele în care se încredea şi împarte prada.
23 Cine nu este cu mine este împotriva mea
şi cine nu adună cu mine risipeşte.
24 Când duhul necurat iese dintr-un om,
umblă prin locuri fără apă căutând odihnă.
Negăsind-o, îşi zice:
«Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit».
25 Venind, o găseşte măturată şi pusă în ordine.
26 Atunci merge şi aduce cu el
alte şapte duhuri mai rele decât el
şi, intrând, locuiesc acolo,
iar starea de pe urmă a omului aceluia
devine mai rea decât cea dintâi”.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gal 1,13-15; 2,1-2; Ps 9; Lc 11,15-26

Evanghelia de astăzi vorbeşte despre lupta dintre Isus şi diavol, o luptă care are loc în inima omului. Noi ştim că am fost eliberaţi de păcat şi de diavol prin harul lui Dumnezeu şi Botez şi, apoi, în decursul vieţii, prin sacramentul Reconcilierii. În acest text al evangheliei, care conţine unele pasaje mai dificile, ne oprim pentru a reflecta asupra a ceea ce Domnul a spus la sfârşit: „Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri pustii, căutându-şi odihnă, şi fiindcă nu o găseşte, îşi zice: *Mă voi întoarce în casa de unde am ieşit!+ Când vine, o găseşte măturată şi împodobită. Atunci se duce şi mai ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă şi locuiesc în ea. Astfel, starea acestui om este mai rea acum, la sfârşit, decât era la început!”

Când diavolul a fost alungat „de unul mai puternic decât el”, adică de Domnul Isus, „casa” a fost măturată şi împodobită, dar există pericolul să rămână goală. Dacă se întâmplă acest lucru, diavolul se poate întoarce şi starea finală poate să devină mai gravă decât prima. Ce vrea să spună expresia „casă goală”? În mod spontan, ne dorim să fim eliberaţi de rău şi, în special, de păcatul care apasă pe conştiinţa noastră; dorim aceasta şi suntem recunoscători Domnului când el ne eliberează: atunci casa noastră este curată şi frumos împodobită. Dar în viaţa spirituală există şi o altă etapă necesară, care, tot în mod spontan, ne place mai puţin, deoarece în această casă noi vrem să fim liniştiţi, să ne simţim stăpâni fără să ne comande cineva. Şi totuşi, gândul că stăpânul poate să fie un altul, fie el şi Domnul, nu ne place întotdeauna. Când el ne deranjează, am prefera să rămânem singuri în casa noastră, şi el ne deranjează în multe moduri: cu împrejurările, servindu-se de alţii, cu exigenţele sale, în timp ce pentru noi a împlini voinţa lui nu este tocmai un lucru spontan. Şi totuşi, dacă vrem să fim stăpânii vieţii noastre, ne punem într-o condiţie foarte periculoasă: egoismul care se manifestă astfel este mai rău decât păcatul care mai înainte ne murdărea casa, deoarece ne face să trăim într-un mod contrar spiritului lui Dumnezeu. Trăind cu dorinţa de a nu fi deranjaţi, nici de Dumnezeu, nici de aproapele, trăind după părerile noastre şi după comoditatea noastră, nu facem altceva decât să trăim într-o subtilă şi profundă perversiune, care face jocul diavolului.

Să ne reînnoim astăzi hotărârea de a-l lăsa pe Domnul să devină stăpânul casei noastre, de a renunţa la gândurile, preferinţele şi capriciile noastre, pentru a primi în orice moment dorinţele sale.